Succes: Flere ansatte giver millionbesparelse

Linda Nystrup er afdelingsleder i Ungeenheden i Horsens Kommune. I januar 2018 var 712 unge tilknyttet enheden. Privatfoto

Succes: Flere ansatte giver millionbesparelse

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Mere tid til de unge og færre sager pr. socialrådgiver er opskriften på et projekt i Ungeenheden i Horsens Kommune. Det har givet en besparelsen på 1,8 mio. kr.

Horsens: 1,8 mio. kr. Så meget har Ungeenheden i Horsens Kommune sparet på under et år, og samtidig har den fået aktivitetsparate unge hurtigere i uddannelse eller arbejde.

Ungeenheden begyndte pr. 1. januar 2017 at bruge "den svenske model," som betyder, at hver socialrådgiver har færre sager og på den måde mere tid til at hjælpe de unge i flere aspekter af deres liv.

Før i tiden varetog hver socialrådgiver indsatsen for og opfølgningen af omkring 70 unge hver.

Da projektet, som kaldes "Mod til uddannelse," blev skudt i gang, ansatte Ungeenheden to socialrådgivere mere, så der nu i alt er 20. Fire er sammen med en uddannelsesvejleder blevet sat sammen som det team, der er en del af projektet, hvor "den svenske model" bruges.

Det vil sige, at hver af de fire socialrådgivere har cirka 35 unge under sine vinger.

- Den investering, vi har gjort i at ansætte flere socialrådgivere, er tjent hjem på ganske kort tid. Det ser ud til, at vi har fundet den rigtige metode til at vende udviklingen i Horsens, hvor vi traditionelt har haft relativt mange unge ledige, siger borgmester Peter Sørensen (S) i en pressemeddelelse.

Projektet blev sat i gang på baggrund af et ønske fra beskæftigelsesudvalget i Horsens.

Den investering, vi har gjort i at ansætte flere socialrådgivere, er tjent hjem på ganske kort tid. Det ser ud til, at vi har fundet den rigtige metode til at vende udviklingen i Horsens, hvor vi traditionelt har haft relativt mange unge ledige.
Peter Sørensen, borgmester
Ungeenheden
Ungeenheden i Horsens Kommune har til opgave at få flest mulige unge til at gennemføre en kompetencegivende uddannelse. Her kan unge under 30 år, som ikke har en ungdomsuddannelse, få råd og vejledning om uddannelsesområdet, så de kan træffe et kvalificeret valg.Ungeenheden iværksætter indsatser for de unge, der modtager uddannelseshjælp, og alle skal deltage aktivt for at nå målet om at få en uddannelse. Det betyder, at man som modtager af uddannelseshjælp har pligt til at deltage i den indsats, der tilrettelægges, for at man kan påbegynde og gennemføre en uddannelse.

I januar 2018 var 712 unge på uddannelseshjælp i Horsens Kommune og derfor tilknyttet Ungeenheden. De fordelte sig således:

2 var endnu ikke visiteret

28 var åbenlyst uddannelsesparate

295 var uddannelsesparate

387 var aktivitetsparate (heraf var de 164 i alderen 18-24 år en del af projektet "Mod til uddannelse" i december 2017)

Kilde: Jobnet og Ungeenheden
Projektet hedder
Projektet hedder "Mod til uddannelse" og blev sat i gang 1. januar 2017 efter politisk ønske. Pressefoto

Hjælper med læge og økonomi

Afdelingsleder i Ungeenheden, Linda Nystrup, er begejstret for resultatet af projektet.

- Det kommer til gavn for de unge og for samfundet, at vi ikke har unge, der går for lang tid og bliver forsørget af det offentlige. Her kommer de ud og får følelsen af, at der er brug for dem, fortæller hun.

Ifølge loven skal socialrådgiverne kun mødes med den unge én gang hver anden måned, men i Ungeenhedens projekt sker det mindst én gang hver måned. Derudover følger socialrådgiveren også på telefon op på, hvordan det går med den unge i løbet af måneden.

Med den ekstra tid til hver enkelt ung kan teamet nu eksempelvis tage med den unge til læge, hjælpe med at få opbygget et netværk og hjælpe med at få styr på økonomien.

- Nogle af de unge har svært ved at være opsøgende og kommer derfor ikke til læge, selvom de kan have brug for det. De har måske heller ikke et netværk, der bakker dem op om ting, de gerne vil prøve, så nogle unge kan være ensomme eller have isoleret sig derhjemme, forklarer Linda Nystrup.

Hun fortæller, at den ekstra indsats og opfølgning fra en fast socialrådgiver er med til at støtte de unge til selv at kunne klare disse ting og dermed blive mere klar til at komme i uddannelse eller arbejde.

Aktivitetsparat eller uddannelsesparat
Uddannelsesparate ungeEr du under 30 år og uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, bliver du betragtet som uddannelsesparat, hvis du har - eller indenfor en kortere periode kan opnå - forudsætninger for at kunne gennemføre en uddannelse.

Som uddannelsesparat skal du hurtigst muligt i gang med en uddannelse og vil modtage uddannelseshjælp.

Aktivitetsparate unge

Hvis du ikke umiddelbart vil kunne gennemføre en uddannelse på ordinære vilkår, bliver du betragtet som aktivitetsparat. Som aktivitetsparat får du en indsats, der kan hjælpe dig, så du på sigt kan komme i gang med en uddannelse.

Du modtager et tillæg til uddannelseshjælpen, mens du deltager i aktive tilbud.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

Byråd skyder penge i

Projektet har i første omgang omfattet de 18-24-årige aktivitetsparate unge, der har været på uddannelseshjælp i mindst et år, men snart bliver de 15-17-årige også inkluderet.

Horsens Byråd har nemlig valgt at skyde to mio. kr. mere i projektet, og noget af det beløb vil gå til at ansætte flere socialrådgivere og uddannelsesvejledere.

- Vi vil gerne have de helt unge med, fordi vi gerne vil sikre en god overgang fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne. Der er hvert år nogle unge, der ikke har en plan efter folkeskolen, og som måske har brug for andre tilbud end at fortsætte i uddannelsessystemet, siger Linda Nystrup.

Nogle socialrådgivere vil stadig have et højere antal unge tilknyttet, men det vil så være unge, der i højere grad kan tage ansvar for sig selv.

De ekstra penge vil blandt andet også gå til at udvide en ordning med kontaktpersoner, der kan følge unge, når de kommer i uddannelse og arbejde.

- Vi vil gerne følge dem, der måske ikke har nogen til at bakke sig op derhjemme, forklarer Linda Nystrup.

I december 2016 var 198 aktivitetsparate unge i alderen 18-24 år tilknyttet projektet, mens det på samme tid året efter var faldet til 164. Det giver et fald på 17 procent, og det er her, besparelsen på 1,8 mio. kr. kommer fra.

Succes: Flere ansatte giver millionbesparelse

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce