112

Grilleren i flammer - ruder revnet og alt er so...