Ren forvirring: Kommune og politi uenige om parkeringsregler