Annonce
Odder For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Odder

Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Danovi ApS i FillerupOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Danovi ApS, der er et firma i Fillerup. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 6952 til 782 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 13.647 kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 7454 i det foregående regnskabsår til 1532 - et fald på -79 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Sidste år steg formuen i Fillerup-virksomheden fra 71.078 til 71.706. Virksomheden ledes af direktør Claus Bang Thomasen. Virksomhedens reelle ejere er Claus Bang Thomasen. Danovi ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med vin og spiritus". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er import og eksport af vin samt aktiviteter i tilknytning hertil
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos restaurantvirksomhed i BjeragerFru Møllers Restaurant ApS (under frivillig likvidation), der er en virksomhed i Bjerager, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 571.693 til 168.609 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 1,2 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit otte ansatte. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 3,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,0 millioner - et fald på -39 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 128.946 kroner efter skat, faldt formuen i Fru Møllers Restaurant ApS (under frivillig likvidation) fra 592.951 til 321.897 kroner . I første omgang er det Bjerager Holding Bjerager ApS,CPP Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Casper Povlsgaard Poulsen,Birgitte Povlsgaard Poulsen, der er de dominerende ejere. Fru Møllers Restaurant ApS (under frivillig likvidation) hører hjemme i branchen "Restauranter". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Odder-virksomheden Fair Partner ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Fair Partner ApS, der er et firma i Odder. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 69.176 til 2526 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 0 ansat. Virksomhedens bruttofortjeneste er øget flere gange fra 12.404 kroner i det foregående regnskabsår til 47.087 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 1711 kroner efter skat, faldt formuen i Fair Partner ApS fra 398.459 til 343.670 kroner . Firmaet ledes af direktør Jeanette Schütt Lyngbye. Virksomhedens reelle ejere er Jeanette Schütt Lyngbye. Fair Partner ApS hører hjemme i branchen "Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive handel, industri, investering og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Dansk Trykinspektion ApSSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Odder-virksomheden Dansk Trykinspektion ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -606.532 til -124.784 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 12.536 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,8 millioner kroner til 1,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -405.631 til -497.370 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Lars Alexander Madsen. I første omgang er det LARS ALEXANDER MADSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lars Alexander Madsen, der er den dominerende ejer. Dansk Trykinspektion ApS hører hjemme i branchen "Teknisk afprøvning og kontrol". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve inspektion af trykbærende udstyr og elevatorer m.v. samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Odder tjente flere penge i seneste regnskabQ-MUNIKATION ApS, der er en virksomhed i Odder, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1286 til 26.277 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 512.602 kroner til 555.611 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odder-virksomheden fra -132.550 til -114.140. Firmaet ledes af en direktion, der består af Claus Quiding og Rolf Schmidt Nielsen. I første omgang er det Claus Quiding,RSN HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Claus Quiding,Rolf Schmidt Nielsen, der er de dominerende ejere. Q-MUNIKATION ApS hører hjemme i branchen "Landbrugskonsulenter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel samt anden tilknyttet virksomhed
Tallene går op: Helseworld.dk ApS fik større overskud end året førHelseworld.dk ApS, der er en virksomhed i Odder, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 111.607 til 115.238 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 831.114 kroner i det foregående regnskab til 788.452. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odder-virksomheden fra -227.288 til -112.050. Virksomheden ledes af direktør Jesper Sylvest Christensen. I første omgang er det BACH ODDER HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jesper Sylvest Christensen, der er den dominerende ejer. Helseworld.dk ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med andre varer via internet". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at sælge helsekostprodukter, personlige plejeprodukter samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Restaurantvirksomhed i Hou er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Spisehuset 8F ApS i Hou. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -37.830 til 319.121 kroner før skat. Ud af firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit tre fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til seks ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 946.835 kroner i det foregående regnskabsår til 1,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hou-firmaet fra 22.454 til 271.018. Virksomheden ledes af direktør Birgitte Povlsgaard Poulsen. I første omgang er det Paw Falbe Ranum,CPP Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Casper Povlsgaard Poulsen,Birgitte Povlsgaard Poulsen,Paw Falbe Ranum, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Spisehuset 8F ApS anbragt i branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive restaurationsvirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Rikke & Far ApS i Odder ryger fra overskud til millionunderskudOverskud er blevet til underskud i Rikke & Far ApS, der er et firma i Odder. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 1,3 millioner til -1,1 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 1,3 millioner kroner. Virksomhedens bruttotab er gået i den forkerte retning fra -15.125 kroner til -20.751 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 9,5 millioner til 8,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Lars Munch Christensen. Virksomhedens reelle ejere er Lars Munch Christensen. Rikke & Far ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i selskaber eller at drive anden dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Landbrugsvirksomhed i Aakjær fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Dansk Kornlager af 25/11 1982 ApS,, der er en virksomhed i Aakjær. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 366.839 til 431.884 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,5 millioner kroner til 3,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Aakjær-virksomheden fra 34,1 millioner til 35,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Johan Koed Jørgensen. Virksomhedens reelle ejere er Johan Koed Jørgensen. Dansk Kornlager af 25/11 1982 ApS, hører hjemme i branchen "Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive landbrug samt handel og anden i forbindelse hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Her kan du dykke ned i regnskaberne fra Odders virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Horsens For abonnenter

En enkel løsning gør hverdagen nemmere: Sådan slipper René og Amanda for udfordringer med kalk i vandet

Annonce

For doven til at hente din egen takeaway? Forstå hvorfor restauratørerne hader Wolt

Annonce
Annonce
Horsens

Ægtepar har tabt vigtigt slag i omstridt sag om linjeføring af vej, som går gennem Kørup Enge

Erhverv For abonnenter

Frandsen ramt af million-underskud, og iværksætter-succes har fået bump på vejen: Se 11 nye regnskaber fra ugen, der gik

HH Elite

HH Elite forstærker bagkæden: Henter afløser for svenske Nina Dano

Horsens

Årets handicappris uddelt: HR ildsjæl er med til at give borgere med handicap en plads i fællesskab

For abonnenter

Ansatte på skandaleramt hjerteafdeling oplever fatale fejl efter masseflugt: - Det kommer til at koste menneskeliv

Horsens

Emina giver forældrene tryghed helt ned i maven: Nærvær, omsorg og evnen til at se det enkelte barn fortjener et skulderklap

Hedensted For abonnenter

Halchef forarget over elselskab: Efter 10 år krævede Aura pludselig et depositum på 105.000 kr.

Horsens For abonnenter

De har ventet i årtier - nu er det snart en realitet: Kæmpebassin skyder op af jorden ved Forum og står færdigt om godt et halvt år

P-piller var ved at slå Karen ihjel: Kvinder vælger i stigende grad andre former for prævention

Byens Bedste

Kom hjem til jul hos mormor på landet: Fru Møller har ti-doblet besøgstal og er klar til endnu et stort rykind i december

Ingen grund til panik: Priserne på brænde og træpiller rasler ned

Erhverv

Ølholm-virksomhed ser store perspektiver i nyt online-værktøj fra Hedensted Erhverv

Navne For abonnenter

Tove har sagt op, det nybyggede hus er solgt, og nu flytter hun til Horsens: - Vi laver tit sådan nogle omvæltninger

Erhverv

Claus og Johannes har skabt et nyt business-værktøj: Her går økonomi, samfundssind og bæredygtighed hånd i hånd

Annonce