Annonce
Ikast-Brande For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Ikast-Brande

Nedgang på bundlinjen: Thorsens Chipskartofler A/S i Simmelkær ryger fra overskud til millionunderskudOverskud er blevet til underskud i Thorsens Chipskartofler A/S, der er et firma i Simmelkær. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 11,2 millioner til -2,4 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 11,2 millioner kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet 18, året før var det 19. Virksomhedens bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 29,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 15,5 millioner - et fald på -48 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 61,9 millioner til 57,8 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Erik Bech Thorsen. Virksomheden ejes af DANESPO A/S,Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen Mitte eG. Thorsens Chipskartofler A/S hører hjemme i branchen "Engroshandel med frugt og grøntsager". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at forestå opkøb af primært proceskartofler, herunder fra den kreds af kartoffelavlere, som har oprettet leverandørkontrakter med selskabet, samt forestå videresalg af kartofler til procesindustrien, samt forestå de i tilknytning hertil værende aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Svane Electronic ApS i Gråmose gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Svane Electronic ApS i Gråmose. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet steget fra -255.024 til 453.910 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 1,8 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,5 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Gråmose-firmaet fra 2,3 millioner til 2,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Mikael Svane. I første omgang er det Svane Electronic 2020 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Mikael Svane, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Svane Electronic ApS anbragt i branchen "Engroshandel med elektronisk udstyr". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel og industriKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i Herning får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Herning-virksomheden CZ Design ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 567.718 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 997.647 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Klaus Svendsen. I første omgang er det KLAUS SVENDSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Klaus Svendsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er CZ Design ApS anbragt i branchen "Engroshandel med hårde hvidevarer". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er import, salg og montering af inventar samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i SnejbjergOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i EN ART ApS, der er en virksomhed i Snejbjerg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 276.250 til 201.422 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på 0 i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 466.834 kroner i det foregående regnskab til 434.693. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i EN ART ApS var ligesom året før på 1,4 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Niels Trøstrup Madsen. Virksomhedens reelle ejere er Niels Trøstrup Madsen. EN ART ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med kufferter og lædervarer". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er handelKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Hjøllund-virksomheden Dantra A/SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Dantra A/S, der er en virksomhed i Hjøllund. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 8,2 millioner til 7,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 8,2 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 83 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 77 ansatte - en nedgang på 7,23 procent. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 36,6 millioner kroner i det foregående regnskab til 35,4 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hjøllund-virksomheden fra 53,5 millioner til 55,6 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Lone Kjær og Marc Ahrenfeldt Jeel. I første omgang er det Dantra Holding A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Kenneth Jensen, der er den dominerende ejer. Dantra A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Vejgodstransport". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er tanktransport, vognmandsvirksomhed, spedition, skovdrift, handel samt virksomhedsudøvelse, der står i naturlig tilknytning til disse aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Plan Trapper A/S i Herning ryger fra millionoverskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Plan Trapper A/S, der er et firma i Herning. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 3,3 millioner til -593.156 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 5,0 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 27 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 22 ansatte. Virksomhedens bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 15,9 millioner kroner i det foregående regnskab til 10,3 millioner - et fald på -35 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 10,1 millioner til 7,7 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Jacob Bech Larsen. I første omgang er det GICOB HOLDING ApS,ML HOLDING SNEJBJERG ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jacob Bech Larsen,Michael Sandfeld Larsen, der er de dominerende ejere. Plan Trapper A/S hører hjemme i branchen "Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive industri, herunder køb, salg og eksport af trapperKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Herning-virksomheden Plan Ejendomme ApSPlan Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Herning, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 295.537 til 282.212 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 299.847 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 480.192 kroner i det foregående regnskab til 476.230. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 1,8 millioner til 2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Michael Sandfeld Larsen. I første omgang er det GICOB HOLDING ApS,ML HOLDING SNEJBJERG ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jacob Bech Larsen,Michael Sandfeld Larsen, der er de dominerende ejere. Plan Ejendomme ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje og udleje ejendomme samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Mattrup Gods A/S i Mattrup ryger fra overskud til millionunderskudOverskud er blevet til underskud i Mattrup Gods A/S, der er et firma i Mattrup. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 3,9 millioner til -2,3 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 3,9 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit syv ansatte. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 6,6 millioner kroner til 6,9 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 32,3 millioner til 30,4 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Anders Steen Westenholz. I første omgang er det Anders Steen Westenholz,SVEN TORBEN OG MARGRETHE WESTENHOLZ SLÆGTSFOND, der står som ejere. I sidste ende er det Anders Steen Westenholz, der er den dominerende ejer. Mattrup Gods A/S hører hjemme i branchen "Dyrkning af andre etårige afgrøder". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive land- og skovbrug og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tøjforretning i Lind går fra overskud til underskudOverskuddet i MR. DOHM ApS, der er et firma i Lind, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 478.684 til -888.224 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 478.684 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 0 ansat. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 4836 kroner året før til -45.982 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -65.340 til -953.565 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Else Dohm. Virksomhedens reelle ejere er Else Dohm. I Erhvervsstyrelsens register er MR. DOHM ApS anbragt i branchen "Tøjforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handelKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tøjforretning i Herning ryger fra overskud til millionunderskudForrige års overskud i SVEND LARSEN HERNING ApS, der er et firma i Herning, blev sidste år afløst af røde tal. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 655.347 til -1,6 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 655.347 kroner. Medarbejdertallet var på et i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -28.716 kroner til -34.345 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 7,3 millioner til 5,5 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Svend Ejvind Gjelstrup Larsen. Virksomhedens reelle ejere er Svend Ejvind Gjelstrup Larsen,Inge Guldbrandt Larsen. I Erhvervsstyrelsens register er SVEND LARSEN HERNING ApS anbragt i branchen "Tøjforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er investering i fast ejendom, virksomheder og værdipapirer
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i HerningOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i JN Spedition Øst A/S, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 11,5 millioner til 8,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 14 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 17 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 19,4 millioner kroner til 21,0 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 21,6 millioner til 25 millioner. Virksomheden ledes af direktør Kenneth Birring Bell. I første omgang er det SØLTOFT HOLDING ApS,JAGD ApS,PTK ApS,KENNETH BELL HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Ove Søltoft, der er den dominerende ejer. JN Spedition Øst A/S hører hjemme i branchen "Speditører". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive speditionsvirksomhed og transportvirksomhed samt at drive køle-/fryselagerhotel, herunder opbevaring, pakning og distribution af køle- og frostvarer i såvel ind- som udland samt at drive og handle med fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Sunds tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i Sunds Tømrer og Byggefirma A/S, der er en virksomhed i Sunds. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 368.955 til 624.490 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,2 millioner kroner til 1,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Sunds-virksomheden fra 796.041 til 1 millioner. Virksomheden ledes af direktør John Ibsen. I første omgang er det KIM IBSEN HOLDING ApS,JOHN IBSEN HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det John Ibsen,Kim Mæng Ibsen, der er de dominerende ejere. Sunds Tømrer og Byggefirma A/S hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive tømrer- og byggevirksomhed og hermed beslægtet aktivitetKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Skærgård Invest ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Skærgård Invest ApS, der er en virksomhed i Lind. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 3,8 millioner til 4,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 0 ansat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -23.644 kroner til -35.283 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Lind-virksomheden fra 14,2 millioner til 18 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Tina Tellefsen, Per Møller og Anja Albrechtsen. I første omgang er det ANJA ALBRECHTSEN HOLDING ApS,PER MØLLER SKÆRGÅRD HOLDING ApS,TINA MØLLER TELLEFSEN HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Tina Tellefsen,Per Møller,Anja Albrechtsen, der er de dominerende ejere. Skærgård Invest ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Investeringsselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er for egne og lånte midler at investere i fast ejendom, værdipapirer, anparter og aktier mv. samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Stabilt: Konsulentvirksomhed i Ilskov hold fast i overskuddetVirksomhedsSocialisten ApS , der er en virksomhed i Ilskov, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 21.316 til 22.042 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 30.589 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 328.291 kroner til 361.176 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ilskov-virksomheden fra 107.672 til 124.631. Firmaet ledes af direktør Anni Dorthe Christensen. Virksomhedens reelle ejere er Anni Dorthe Christensen. VirksomhedsSocialisten ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål et at drive konsulentvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Hans Erik Bundgaard ApS i BrandeOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Hans Erik Bundgaard ApS, der er et firma i Brande. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 145.599 til 27.655 kroner før skat. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 378.572 i det foregående regnskabsår til 117.395 - et fald på -69 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Selvom året endte med et overskud på 27.655 kroner efter skat, faldt formuen i Hans Erik Bundgaard ApS fra 285.599 til 169.572 kroner . Firmaet ledes af direktør Hans Erik Bundgaard. Virksomhedens reelle ejere er Hans Erik Bundgaard. Hans Erik Bundgaard ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med brugte varer i forretninger". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er handel med brugte bygningsartikler samt dermed beslægtet virksomhed
Tallene går op: Højfeldt Ejendomme ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Højfeldt Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Nybo. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 828.560 til 917.404 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,2 millioner kroner til 1,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Nybo-virksomheden fra 6,5 millioner til 7,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Asbjørn Højfeldt. I første omgang er det HØJFELDT GROUP ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Asbjørn Højfeldt, der er den dominerende ejer. Højfeldt Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom og dermed tilknyttede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Industrivænget 12 ApS fik større overskud end året førIndustrivænget 12 ApS, der er en virksomhed i Lind, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 22.581 til 48.355 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 442.844 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 138.509 kroner til 155.323 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Lind-virksomheden fra 848.305 til 886.030. Firmaet ledes af direktør Jesper Johannesen. I første omgang er det Dettmann Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jesper Johannesen, der er den dominerende ejer. Industrivænget 12 ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Newcast ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Newcast ApS, der er en virksomhed i Lind. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,4 millioner til 1,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 2,8 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,7 millioner kroner til 2,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 1,2 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Newcast ApS fra 1,9 millioner til 1,6 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Jesper Johannesen. I første omgang er det Dettmann Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jesper Johannesen, der er den dominerende ejer. Newcast ApS hører hjemme i branchen "Ikke-specialiseret engroshandel". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel, køb og salg af varer, herunder salg via internethandel, bl.a. med cykler, sportsartikler og lystbåde og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Stabilt: Virksomhed i Lind hold fast i overskuddetOverskuddet er blevet større i det seneste år i FE STØBERIET A/S, der er en virksomhed i Lind. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,3 millioner til 2,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,3 millioner kroner til 3,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 1,8 millioner kroner efter skat, faldt formuen i FE STØBERIET A/S fra 3,1 millioner til 2,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Jesper Johannesen. I første omgang er det NEWCAST HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jesper Johannesen, der er den dominerende ejer. FE STØBERIET A/S hører hjemme i branchen "Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel og industriKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos el-virksomhed i HerningIN2TEK A/S, der er en virksomhed i Herning, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,1 millioner til 489.234 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 1,1 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 3,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,5 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 381.356 kroner efter skat, faldt formuen i IN2TEK A/S fra 2,1 millioner til 1,6 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Tom Visti Vistisen. I første omgang er det Mogens Tage Marquart Olesen,Tom Visti Vistisen,Ulrik Damholt,HØJFELDT GROUP ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Asbjørn Højfeldt,Tom Visti Vistisen, der er de dominerende ejere. IN2TEK A/S hører hjemme i branchen "El-installation". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive El-installatør virksomhed samt forestå dermed forbundne aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Guidea ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Herning-virksomheden Guidea ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 655.596 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit 0 i 2021/22, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 659.221 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Torben Klausen. I første omgang er det TK INVEST HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Torben Klausen, der er den dominerende ejer. Guidea ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed, herunder konsulentvirksomhed inden for strategi og virksomhedsrådgivning, samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Murerfirmaet Trankjær ApS fik større overskud end året førMurerfirmaet Trankjær ApS, der er en virksomhed i Lind, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 46.419 til 61.290 kroner før skat. Medarbejdertallet var på tre i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 746.369 kroner i det foregående regnskabsår til 1,2 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Lind-virksomheden fra 79.033 til 126.207. Firmaet ledes af direktør Heine Trankjær. Virksomhedens reelle ejere er Heine Trankjær. Murerfirmaet Trankjær ApS hører hjemme i branchen "Murere". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive murerforretning og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Her kan du dykke ned i regnskaberne fra Ikast og Brandes virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Erhverv For abonnenter

Først var der Bruun Kola: Nu vil lokal colaproducent lave flere typer sodavand

Annonce
For abonnenter

Judi hængte sig i familiens gyngestativ: Nu håber hans mor at andre unge kan få hjælp i tide

Annonce
Annonce
Trafik og politi

Alvorlig ulykke spærrer tåget motorvej ved Horsens: Nu er genåbningen udskudt igen

Kultur For abonnenter

Festival-lukning får en bekymret Frank Panduro på barrikaderne: Er Horsens omdømme ved at smuldre?

Horsens

I Horsens cykler vi da! Eller..? Her er læsernes undren over cykelforholdene i byen

I øvrigt mener jeg For abonnenter

Brug inspiration fra Oldenburg og Berlin: Horsens mangler bytræer

50-59-årige sakker bagud med boostervaccine: - Man får det bare ikke gjort

Horsens

Mand kørt ihjel på motorvejen: Gik formentlig rundt ude på kørebanen

Odder For abonnenter

Præst og datter advarer mod flere nedskæringer: Vi børn af ældre gør allerede, hvad vi kan

Hedensted For abonnenter

Presset familie søger hjælp: - Det gør mig virkelig ked af det, at jeg ikke kan give en ordentlig jul til mine drenge

Novo Nordisk tjener kassen på, at de rige i Hollywood hamstrer fedmemedicin - nu er der bare ikke nok til sukkersygepatienterne

Kultur

Ny museumsleder har fundet sit drømmejob 150 kilometer fra bopælen: - Jeg måtte bare gå efter det

Kim glemte alt om nummerpladen - nu skylder han 252.500 kroner: Han er ikke den eneste

HH Elite For abonnenter

Ingen råd til fejltagelser: Nøglen til succes for HH Elite skal findes i disse tre kampe og evnen til at kompensere for tabet af profil

Leder For abonnenter

Når man gambler og taber på sit boliglån, vil vi ikke høre hverken brok eller klagesang

Kultur

Lille museum er i stor knibe: Blev udsultet i årevis mener støtteforening

Annonce