Annonce
Ikast-Brande For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Ikast-Brande

Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Brande ryger fra overskud til underskudOverskuddet i HJ Handel ApS, der er et firma i Brande, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 18.372 til -763.521 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 776.191 kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet 0, året før var det et. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 169.408 i det foregående regnskabsår til 54.878 - et fald på -68 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,8 millioner til 1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Steen Brian Jensen. I første omgang er det Steen Brian Jensen,AGH BRANDE HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Niels Houlberg,Steen Brian Jensen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er HJ Handel ApS anbragt i branchen "Engroshandel med affaldsprodukter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er køb og salg af jern, og derunder lignende begivenhederKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Heartbeat Studio ApSHerning-virksomheden Heartbeat Studio ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -23.317 til -114.021 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 109.381 kroner. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 8917 kroner i det foregående regnskabsår til 54.565 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 17.001 til -97.021 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Martin Quade Andersen. I første omgang er det MQA Holding ApS,C. H. Poulsen Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Martin Quade Andersen,Christoffer Hviid Poulsen, der er de dominerende ejere. Heartbeat Studio ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med beklædning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Herning-virksomheden Nettomaskiner A/SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Nettomaskiner A/S, der er et firma i Herning. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 163.845 til 3818 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 226.999 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021/22, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 668.805 kroner i det foregående regnskab til 507.126. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 2273 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Nettomaskiner A/S fra 2,2 millioner til 2,1 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Henrik Midtgaard Mikkelsen. I første omgang er det MIKKELSEN COMPANY ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Christina Tranberg Mikkelsen,Henrik Midtgaard Mikkelsen, der er de dominerende ejere. Nettomaskiner A/S hører hjemme i branchen "Engroshandel med værktøjsmaskiner". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel med maskiner indenfor metalindustrien i ind- og udland og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Arnborg Havepleje ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårArnborg Havepleje ApS, der er en virksomhed i Arnborg, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 57.779 til 312.524 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på seks i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 2,7 millioner kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Arnborg-virksomheden fra 289.634 til 525.757. Selskabet ledes af en direktion, der består af Ib Rokkjær og Tina Harriet Rokkjær. Virksomhedens reelle ejere er Ib Rokkjær,Tina Harriet Rokkjær. Arnborg Havepleje ApS hører hjemme i branchen "Landskabspleje". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er, at udføre havearbejde samt rengøring og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Jacobsen Group ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Jacobsen Group ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 32,1 millioner til 111,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 12 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 44,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 44,1 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 445,6 millioner til 532,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Peter Juul. I første omgang er det M.E. Jacobsen Holding ApS,MENSANA ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Michael Egholm Jacobsen, der er den dominerende ejer. Jacobsen Group ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Administration af fast ejendom på kontraktbasis". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i selskaber, der driver virksomhed inden for ejendomsbranchen, samt at forestå aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: Virksomhed i Hammerum fik lidt lavere overskudMIDTSKROT ApS, der er en virksomhed i Hammerum, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 6,1 millioner til 5,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet ni, året før var det ti. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 10,4 millioner kroner i det foregående regnskab til 9,7 millioner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 4,5 millioner kroner efter skat, faldt formuen i MIDTSKROT ApS fra 7,7 millioner til 7,2 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Lilian Frederiksen. I første omgang er det L. FREDERIKSEN ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lilian Frederiksen, der er den dominerende ejer. MIDTSKROT ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med affaldsprodukter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel og industriKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i Hammerum fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i L.F. EJENDOMME HERNING ApS, der er en virksomhed i Hammerum. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,2 millioner til 2,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 0 ansat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,9 millioner kroner til 3,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hammerum-virksomheden fra 12,7 millioner til 14,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Lilian Frederiksen. I første omgang er det L. FREDERIKSEN ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lilian Frederiksen, der er den dominerende ejer. L.F. EJENDOMME HERNING ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Byggefirmaet Mogens Lund A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Byggefirmaet Mogens Lund A/S, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 3,4 millioner til 8,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på 41 i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 6,5 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 12,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 11,2 millioner til 16,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jakob Tveen. I første omgang er det Tveen Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jakob Tveen, der er den dominerende ejer. Byggefirmaet Mogens Lund A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Opførelse af bygninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive byggefirma og murermesterforretning samt køb og salg af fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i Hammerum fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i LF BYG HERNING ApS, der er en virksomhed i Hammerum. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 8,3 millioner til 37,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,1 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 5,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hammerum-virksomheden fra 23 millioner til 52,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Lilian Frederiksen. I første omgang er det L. FREDERIKSEN ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lilian Frederiksen, der er den dominerende ejer. LF BYG HERNING ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er opførelse og salg af ejendommeKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i Hammerum er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet ALADDINS ApS i Hammerum. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -9729 til 18.894 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 0 ansat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -7604 kroner året før til 19.743 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hammerum-firmaet fra -1 millioner til 1174. Virksomheden ledes af direktør Lilian Frederiksen. I første omgang er det Jens Kylkjær,L. FREDERIKSEN ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jens Kylkjær,Lilian Frederiksen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er ALADDINS ApS anbragt i branchen "Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er drift af internetvirksomhed, handel med varer og serviceydelser og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i Herning fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i ÅVÆNGET HERNING ØST ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 871.000 til 1,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,0 millioner kroner til 1,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. På trods af et overskud på 932.183 kroner efter skat, faldt formuen i ÅVÆNGET HERNING ØST ApS fra 8,8 millioner til 573.565 kroner . Virksomheden ledes af direktør Peter Guldbrandt Tromborg. Virksomheden ejes af GMJ AF 1/10 1994 ApS,PHI HOLDING HERNING ApS,ELKJAERHOLM INVEST ApS,GUSTAV H.C. A/S,MAS HOLDING AF 1. JULI 1999 ApS,BRAUNER HOLDING ApS,MIDTVEST IT HOLDING ApS,Åvænget Invest ApS. ÅVÆNGET HERNING ØST ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at at erhverve erhvervsejendomme med henblik på erhvervsmæssig udlejning herafKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Herning-virksomheden Cama Venture ApSCama Venture ApS, der er en virksomhed i Herning, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 20,8 millioner til 213.702 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 20,8 millioner kroner. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 832.113 kroner i det foregående regnskab til 628.946. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 119.016 kroner efter skat, faldt formuen i Cama Venture ApS fra 11,2 millioner til 9,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Henrik Bjørn-Jepsen. I første omgang er det CAMA INVEST, HERNING ApS,HBJ HOLDING HERNING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Ulla Diderichsen,Henrik Bjørn-Jepsen, der er de dominerende ejere. Cama Venture ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at foretage investering i fast ejendom samt aktier og anparterKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Arnborg-virksomheden Poul Breinholt Hansen ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Poul Breinholt Hansen ApS, der er en virksomhed i Arnborg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,1 millioner til 763.851 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 2,5 millioner kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021/22, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 1,6 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,3 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Arnborg-virksomheden fra 11,3 millioner til 11,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Poul Breinholt Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Poul Breinholt Hansen. Poul Breinholt Hansen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Blandet drift". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er finansiel virksomhed og eventuel drift af landbrugsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Holdingselskab i Herning fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i BJ Finansiering ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,8 millioner til 5,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 0 ansat. Selskabet er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 13 millioner til 48,3 millioner. Firmaet ledes af direktør Benny Jørgensen. Virksomhedens reelle ejere er Benny Jørgensen. BJ Finansiering ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Finansielle holdingselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje aktier og/eller anparter i andre selskaber samt foretage formueanbringelser, herunder investering i fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Herning-virksomheden Houm ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Houm ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 765.583 til 486.021 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 1,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 764.927. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 866.353 til 1,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Christina Tranberg Mikkelsen. I første omgang er det MIKKELSEN COMPANY ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Christina Tranberg Mikkelsen,Henrik Midtgaard Mikkelsen, der er de dominerende ejere. Houm ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Forhandlere af gaveartikler og brugskunst". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er salg af interiør og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Rezorz ApS i Herning gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Rezorz ApS i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -24.211 til 40.803 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 590.738 i det foregående regnskabsår til 203.646 - et fald på -66 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-firmaet fra 78.102 til 109.945. Virksomheden ledes af direktør Svend Aage Gørup Jensen. I første omgang er det Cosmorama Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Svend Aage Gørup Jensen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Rezorz ApS anbragt i branchen "Kommunikationsdesign og grafisk design". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive grafisk virksomhed og hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Cosmorama ApS i HerningCosmorama ApS, der er en virksomhed i Herning, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 489.316 til 132.087 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 489.316 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 1,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 713.237 - et fald på -31 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 102.368 kroner efter skat, faldt formuen i Cosmorama ApS fra 672.853 til 475.221 kroner . Virksomheden ledes af direktør Svend Aage Gørup Jensen. I første omgang er det Cosmorama Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Svend Aage Gørup Jensen, der er den dominerende ejer. Cosmorama ApS hører hjemme i branchen "Kommunikationsdesign og grafisk design". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med web-produktion samt hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Happy & Co A/S i Herning går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Happy & Co A/S, der er et firma i Herning. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 966.553 til -521.721 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 966.553 kroner. Forrige år var der i gennemsnit 15 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 16 ansatte i det seneste regnskabsår. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 9,4 millioner kroner i det foregående regnskab til 8,6 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,8 millioner til 581.379 kroner . Firmaet ledes af direktør Jakob Gaardsted Petersen. I første omgang er det HAPPY HOLDING HERNING ApS,GLOBAL WIND POWER HOLDING A/S,Nymann Management ApS,MChristensen Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Karsten Robby Olsen,Jakob Gaardsted Petersen, der er de dominerende ejere. Happy & Co A/S hører hjemme i branchen "Reklamebureauer". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive markedsføringsvirksomhed samt forestå de i forbindelse hermed knyttede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Tandlæge Peter Kaihøj ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Tandlæge Peter Kaihøj ApS, der er en virksomhed i Engesvang. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 553.243 til 767.910 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttotab er forbedret fra -99.211 kroner til -80.370 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Engesvang-virksomheden fra 2,2 millioner til 2,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Peter Overgaard Kajhøj. Virksomhedens reelle ejere er Peter Overgaard Kajhøj. Tandlæge Peter Kaihøj ApS hører hjemme i branchen "Praktiserende tandlæger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive tandlægevirksomhed og virksomhed, der er naturligt forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Herning-virksomheden Mrbig Properties ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Mrbig Properties ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 140.515 til 120.080 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på 0 i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 316.197 kroner i det foregående regnskab til 306.810. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 1,2 millioner til 1,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jakob Tveen. I første omgang er det Tveen Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jakob Tveen, der er den dominerende ejer. Mrbig Properties ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom, udlejning af ejendomme, samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Ejendomsvirksomhed i Brande tjente flere penge i seneste regnskabEjendomsselskabet Vorgodvej ApS, der er en virksomhed i Brande, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 13.905 til 468.264 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 18.786 kroner i det foregående regnskabsår til 38.316 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Brande-virksomheden fra 50.451 til 416.114. Firmaet ledes af direktør Peter Sjøgaard Dodd. I første omgang er det Dodd Invest ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Sjøgaard Dodd, der er den dominerende ejer. Ejendomsselskabet Vorgodvej ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er køb og salg samt udlejning af fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Vending: Dodd Invest ApS i Brande er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Dodd Invest ApS i Brande. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -75.977 til 406.838 kroner før skat. Firmaet er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud. Sidste år steg formuen i Brande-virksomheden fra -35.977 til 363.227. Virksomheden ledes af direktør Peter Sjøgaard Dodd. I første omgang er det Peter Dodd Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Sjøgaard Dodd, der er den dominerende ejer. Dodd Invest ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Finansielle holdingselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er primært investering i anparter/aktier i datterselskaber og associerede virksomhederKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Virksomhed i Ejstrupholm fik igen tabEjstrupholm-virksomheden Handelsselskabet Østergaard ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -8238 til -9436 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -6444 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 0 ansat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -6508 kroner til -7382 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 58.371 til 48.935 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jørgen Østergaard Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Linda Margrethe Nielsen,Sonny Østergaard. Handelsselskabet Østergaard ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er køb af fast ejendom, samt handel mvKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Brande fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i BESTSELLER Logistics A/S, der er en virksomhed i Brande. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 2,0 millioner til 6,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 108 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 308 ansatte - en fremgang på 185,19 procent. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 46,5 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 145,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Brande-virksomheden fra 5,8 millioner til 11,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Thomas Børglum Jensen. I første omgang er det BESTSELLER A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Holch Povlsen, der er den dominerende ejer. BESTSELLER Logistics A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel, investering og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Brande ryger fra overskud til millionunderskudOverskuddet i BESTSELLER LEASE MANAGEMENT A/S, der er et firma i Brande, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 2,5 millioner til -3,2 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 2,5 millioner kroner. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 5,8 millioner kroner til 6,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 68,8 millioner til 66,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Anders Holch Povlsen. I første omgang er det BESTSELLER A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Holch Povlsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er BESTSELLER LEASE MANAGEMENT A/S anbragt i branchen "Andre kreditselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er finansiering, investering og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Scanto ApSEjstrupholm-virksomheden Scanto ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -7593 til -8764 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -6059 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 0 ansat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -6132 kroner til -7006 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 65.272 til 56.508 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jørgen Østergaard Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Linda Margrethe Nielsen,Sonny Østergaard. Scanto ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Administration af fast ejendom på kontraktbasis". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er køb af fast ejendom, samt handel mvKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i Herning fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i HP Nr. 1 ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 1,6 millioner til 6,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,8 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 26,1 millioner til 30,9 millioner. Firmaet ledes af direktør Peter Juul. I første omgang er det JACOBSEN GROUP ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Egholm Jacobsen, der er den dominerende ejer. HP Nr. 1 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel og investering i fast ejendom og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i Herning fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Banen III ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 2,1 millioner til 6,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,6 millioner kroner til 2,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 20,8 millioner til 26,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Peter Juul. I første omgang er det JACOBSEN GROUP ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Egholm Jacobsen, der er den dominerende ejer. Banen III ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed som ejendomsselskab, køb og salg og udlejnnig af fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Golfparken, Herning ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Golfparken, Herning ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 5,2 millioner til 11,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 4,4 millioner kroner i det foregående regnskab til 4,1 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 45,4 millioner til 54 millioner. Virksomheden ledes af direktør Peter Juul. I første omgang er det JACOBSEN GROUP ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Egholm Jacobsen, der er den dominerende ejer. Golfparken, Herning ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er er køb, salg, udlejning og administration af fast ejendom, samt handel og investering og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Henrik Brunbjerg ApS i Studsgård ryger fra millionoverskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Henrik Brunbjerg ApS, der er et firma i Studsgård. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 1,4 millioner til -18.975 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 1,4 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 2,0 millioner i det foregående regnskabsår til 556.739 - et fald på -72 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,4 millioner til 383.031 kroner . Virksomheden ledes af direktør Henrik Brunbjerg. I første omgang er det Henrik Brunbjerg,HB HOLDING AF 17/2 2004 ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Henrik Brunbjerg, der er den dominerende ejer. Henrik Brunbjerg ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive handelKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Holing Engpark ApS i Herning ryger fra overskud til millionunderskudOverskud er blevet til underskud i Holing Engpark ApS, der er et firma i Herning. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 5,4 millioner til -1,2 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 5,4 millioner kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 3,5 millioner kroner året før til -848.499 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 8,3 millioner til 7,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Peter Juul. I første omgang er det JACOBSEN GROUP ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Egholm Jacobsen, der er den dominerende ejer. Holing Engpark ApS hører hjemme i branchen "Anden anlægsvirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at erhverve, eje, drive, udvikle og afstå fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Stadig millionminus: Mindre underskud i virksomhed i Herning
Underskuddet i Herning-virksomheden JG Care ApS er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet kraftigt formindsket fra -1,6 millioner til -1,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 552.533 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit syv ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,0 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 3,0 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -803.736 kroner efter skat, voksede egenkapitalen i JG Care ApS sidste år fra -1,4 millioner til -202.071 og er dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Peter Juul. I første omgang er det JACOBSEN GROUP ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Egholm Jacobsen, der er den dominerende ejer. JG Care ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Kombinerede serviceydelser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed som servicevirksomhed inden for pasning af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Herning-virksomheden Herning Hus ApSHerning Hus ApS, der er en virksomhed i Herning, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 2,1 millioner til 29.400 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 2,1 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 0 ansat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 533.643 kroner til 658.234 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 12,6 millioner til 12,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Peter Juul. I første omgang er det JACOBSEN GROUP ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Egholm Jacobsen, der er den dominerende ejer. Herning Hus ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel og fabrikation, herunder import- og exportforretningKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Ejendomsvirksomhed i Herning er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Ejendomsselskabet Ved Hallen. Holstebro ApS i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -2,1 millioner til 95.931 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 1,2 millioner kroner. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 635.942 kroner til 650.307 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Ejendomsselskabet Ved Hallen. Holstebro ApS var ligesom året før på 6 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Peter Juul. I første omgang er det JACOBSEN GROUP ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Egholm Jacobsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Ejendomsselskabet Ved Hallen. Holstebro ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel og investering i fast ejendom og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: C & M ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i C & M ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 422.798 til 1,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 3,8 millioner kroner. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 1,8 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,6 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 12,6 millioner til 14,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Peter Juul. I første omgang er det JACOBSEN GROUP ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Egholm Jacobsen, der er den dominerende ejer. C & M ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb, salg og drift, særligt af fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Banegårdspladsen Herning ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Banegårdspladsen Herning ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 387.952 til 4,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,9 millioner kroner til 4,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 41,5 millioner til 45 millioner. Virksomheden ledes af direktør Peter Juul. I første omgang er det JACOBSEN GROUP ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Egholm Jacobsen, der er den dominerende ejer. Banegårdspladsen Herning ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel og investering i fast ejendom og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i Herning fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Banen II ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 2,7 millioner til 8,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 3,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 3,0 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 28,2 millioner til 34,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Peter Juul. I første omgang er det JACOBSEN GROUP ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Egholm Jacobsen, der er den dominerende ejer. Banen II ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel med ombygning og udlejning af fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Ringstedvej 1 ApSUnderskuddet i Herning-virksomheden Ringstedvej 1 ApS er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -214.579 til -186.175 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -172.532 kroner. Selskabets bruttotab er forbedret fra -191.768 kroner til -164.623 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 459.912 til 314.674 kroner . Virksomheden ledes af direktør Peter Juul. I første omgang er det JACOBSEN GROUP ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Egholm Jacobsen, der er den dominerende ejer. Ringstedvej 1 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er byggeri, udlejning, erhvervelse og afhændelse af fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i virksomhed i HerningHerning-virksomheden JG Fælleskasse ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -6846 til -19.374 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på -6846 kroner. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -18.751 kroner til -19.374 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 83.784 til 68.672 kroner . Virksomheden ledes af direktør Peter Juul. I første omgang er det JACOBSEN GROUP ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Egholm Jacobsen, der er den dominerende ejer. JG Fælleskasse ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Andre kreditselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed som finansieringsselskab og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Bie's Økoproduktion ApSUnderskuddet i Thorlund-virksomheden Bie's Økoproduktion ApS er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet kraftigt formindsket fra -913.565 til -670.488 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på -139.661 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,1 millioner kroner til 1,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -487.838 kroner efter skat, voksede formuen i Bie's Økoproduktion ApS sidste år fra 285.438 til 1,8 millioner . Virksomheden ledes af direktør Henrik Bie Jensen. I første omgang er det I.K.I. Landbrugsejendom ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Jessen Jürgensen, der er den dominerende ejer. Bie's Økoproduktion ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Avl af malkekvæg". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er drift af økologisk landsbrugsvirksomhed fra ejendommene Storgårdvej 6 og Sigvej 21, 7361 EjstrupholmKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Parken Herning ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Parken Herning ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 4,8 millioner til 41,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 8,7 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 16,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 154,2 millioner til 186,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Peter Juul. I første omgang er det JACOBSEN GROUP ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Egholm Jacobsen, der er den dominerende ejer. Parken Herning ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel, industri og investering og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Industrivej Syd Herning ApSSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Herning-virksomheden Industrivej Syd Herning ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -5,7 millioner til -148.459 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 5,8 millioner kroner. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 159.729 kroner året før til -63.239 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 2,3 millioner til 1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Peter Juul. I første omgang er det JACOBSEN GROUP ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Egholm Jacobsen, der er den dominerende ejer. Industrivej Syd Herning ApS hører hjemme i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er byggeri, handel og hermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i Herning fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Ejendomsselskabet Viborgvej. Herning ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 5,9 millioner til 10,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 5,5 millioner kroner til 5,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 7,9 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Ejendomsselskabet Viborgvej. Herning ApS fra 62,5 millioner til 55,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Peter Juul. I første omgang er det JACOBSEN GROUP ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Egholm Jacobsen, der er den dominerende ejer. Ejendomsselskabet Viborgvej. Herning ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel og investering i fast ejendom og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Herning ryger fra overskud til underskudOverskuddet i NCN-Fashion ApS, der er et firma i Herning, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 8645 til -29.209 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 156.933 kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet tre, året før var det fire. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 1,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 734.981 - et fald på -30 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -285.971 til -309.448 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Torben Sørensen. I første omgang er det TORBEN J. SØRENSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Torben Sørensen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er NCN-Fashion ApS anbragt i branchen "Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er køb og salg af tekstiler og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Her kan du dykke ned i regnskaberne fra Ikast og Brandes virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Erhverv For abonnenter

Først var der Bruun Kola: Nu vil lokal colaproducent lave flere typer sodavand

Annonce
For abonnenter

Judi hængte sig i familiens gyngestativ: Nu håber hans mor at andre unge kan få hjælp i tide

Annonce
Annonce
Trafik og politi

Alvorlig ulykke spærrede tåget motorvej i over 8 timer: Nu er der igen åbent

Kultur For abonnenter

Festival-lukning får en bekymret Frank Panduro på barrikaderne: Er Horsens omdømme ved at smuldre?

Horsens

I Horsens cykler vi da! Eller..? Her er læsernes undren over cykelforholdene i byen

Navne For abonnenter

Efter dødsulykke fik Bente udsigt til et liv som barnløs og bundet til en kørestol: - Det er alligevel rart, at læger også kan tage fejl

50-59-årige sakker bagud med boostervaccine: - Man får det bare ikke gjort

Horsens

Mand kørt ihjel på motorvejen: Gik formentlig rundt ude på kørebanen

I øvrigt mener jeg For abonnenter

Brug inspiration fra Oldenburg og Berlin: Horsens mangler bytræer

Odder For abonnenter

Præst og datter advarer mod flere nedskæringer: Vi børn af ældre gør allerede, hvad vi kan

Novo Nordisk tjener kassen på, at de rige i Hollywood hamstrer fedmemedicin - nu er der bare ikke nok til sukkersygepatienterne

Kultur

Ny museumsleder har fundet sit drømmejob 150 kilometer fra bopælen: - Jeg måtte bare gå efter det

Kim glemte alt om nummerpladen - nu skylder han 252.500 kroner: Han er ikke den eneste

HH Elite For abonnenter

Ingen råd til fejltagelser: Nøglen til succes for HH Elite skal findes i disse tre kampe og evnen til at kompensere for tabet af profil

Leder For abonnenter

Når man gambler og taber på sit boliglån, vil vi ikke høre hverken brok eller klagesang

Kultur

Lille museum er i stor knibe: Blev udsultet i årevis mener støtteforening

Annonce