Annonce
Horsens

Kraftige anklager om svigt af børn og familier: Ankestyrelsen overvejer tilsynssag mod Horsens Kommune

- Mange oplever at være tvunget til at gennemføre ulovlig sagsbehandling, lyder det blandt andet i en anonym henvendelse til Ankestyrelsen. Modelfoto: Ólafur Steinar Gestsson/Scanpix
Horsens Kommune skal forklare sin sagsbehandling på børne- og familieområdet til Ankestyrelsen efter henvendelser, der retter stærk kritik af sagsbehandlingen på området og stiller spørgsmål ved, om lovgivningen overholdes.

Horsens: En anonym medarbejder i Horsens Kommune og en ekstern leverandør udtrykker i henvendelser mildest talt bekymring for sagsbehandlingen på børne- og familieområdet. Derfor undersøger Ankestyrelsen, om der er baggrund for at rejse en tilsynssag.

Begge henvendelser, den anonyme i maj 2020 og den eksterne i december 2020, fortæller om hjemtagelser og besparelser på området, som udelukkende bunder i en budgetoverskridelse på 25 millioner kroner i 2019.

- Horsens Kommune gennemfører massive besparelser på børn og familier. Der er åbenbart brugt for mange penge på området i 2019, hvilket der er blevet orienteret om fra ledelsen siden. Som konsekvens heraf skal der nu spares på alt. Og jeg mener ALT, lyder det i den anonyme skrivelse, som Folkebladet er i besiddelse af.

Annonce

Ulovlig sagsbehandling

Børn hjemtages fra anbringelser i utide, støtteforanstaltninger i hjemmet skrues ned til et minimum eller ophører helt. Støtteforanstaltninger og andre opgaver varetaget af eksterne leverandører hjemtages i meget stor stil.

- Mange oplever at være tvunget til at gennemføre ulovlig sagsbehandling, hedder det videre i brevet, som også fortæller, at kommunen ikke selv kan levere indsatser i det tempo, opgaverne hentes hjem fra eksterne leverandører.


Hjemtagelsen af støtteforanstaltningerne kan borgerne jo ikke klage over, da man siger til dem, at støtten fortsætter. Men reelt er det et ophør af foranstaltningen, som så bliver en forebyggende indsats efter § 11.3.

Anonym henvendelse til Ankestyrelsen


- I mange af opgaverne har vi slet ikke ekspertisen. Ledelsen forventer, at rådgiverne selv viderefører støtten. Men rådgiverne har ikke tiden. I en del sager har borgerne ikke tilstrækkeligt dansk sprog, men rådgiverne må ikke engang bruge tolk. Hjemtagelsen af støtteforanstaltningerne kan borgerne jo ikke klage over, da man siger til dem, at støtten fortsætter. Men reelt er det et ophør af foranstaltningen, som så bliver en forebyggende indsats efter § 11.3 hedder det i den anonyme skrivelse.

Annonce

Mister mulighed for at klage

Den eksterne leverandør beskriver ligeledes, at hjemtagelser, som hører under § 52 i Serviceloven, omdannes til indsatser under § 11.3 i Serviceloven.

- I alle de sager, som vi har kendskab til (mange), er støtten i den forbindelse reduceret til et tilbud om fem samtaler - i mange tilfælde omlagt til gruppeforløb. Denne omdannelse fra foranstaltning til en forebyggende indsats er ofte ikke meddelt på skrift - herunder med en klagevejledning. Vi undrer os over denne praksis, da kommunen således fratager borgere en rettighed, der kan påklages, og erstatter det med et tilbud, som ikke er en rettighed og ikke kan påklages, lyder det i skrivelsen fra den eksterne leverandør.

Leverandøren fortæller også om flere tilfælde, hvor borgeren er nægtet mulighed for at klage med den begrundelse, at de jo fortsat vil modtage hjælp.

Annonce

Udviklet en systematik

Den eksterne leverandør, som er afhængig af sit samarbejde med kommuner, fortæller i brevet til Ankestyrelsen, at den oplever, at Horsens Kommune har udviklet en praksis, som leverandøren ikke har set før.

- Vi er yderst varsomme med at rette kritik af kommuners praksis. I denne ene kommune er der imidlertid udviklet en systematik, hvor vi er spørgende til lovligheden, lyder det i brevet til Ankestyrelsen.

På baggrund af de to henvendelser har Ankestyrelsen nu bedt Horsens Kommune redegøre for, om det, der beskrives i de to henvendelser, er et udtryk for en eksisterende praksis i kommunen. Hvis det er tilfældet, skal kommunen redegøre for lovligheden i denne praksis.

Kommunens svar til Ankestyrelsen skal falde senest 24. marts.

Ankestyrelsen

En uafhængig instans, der fører tilsyn med, at kommuner og regioner overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder.

Tilsynet har en lang række lovbundne opgaver og godkendelsesbeføjelser og behandler derudover sager, når der vurderes at være anledning til at rejse en tilsynssag.

Den mest anvendte reaktion er en vejledende udtalelse, hvor der står, om en kommunalbestyrelse eller et regionsråd har tilsidesat lovgivningen.

Det er sjældent, at tilsynet anvender de mulige sanktioner, fordi kommuner og regioner i langt de fleste tilfælde følger tilsynets udtalelse.

Hvis en udtalelse ikke efterleves af kommunen/regionen, kan tilsynet for eksempel sætte en beslutning ud af kraft, hvis den strider mod loven, mens sagen behandles.

Sanktionsmuligheder tæller blandt andet bøder til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet, hvis de ikke gør, som de efter loven har pligt til.

Kilde: www.ast.dk

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
AC Horsens

Gemmer: Jeg burde have scoret

Annonce