Annonce
Østjylland

Giftig cocktail truer ældreplejen i Aarhus: Det vælter ind med plejekrævende ældre - men hvem skal passe dem?

Flere og flere plejekrævende ældre. Det er virkeligheden for ældreplejen i Aarhus, som står overfor voldsomme udfordringer på grund af markante stigninger i ikke mindst antallet af århusianere over 80 år. Samtidig har kommunen mere end svært ved at skaffe varme hænder til plejehjem og hjemmepleje. Foto: Johan Gadegaard
Tirsdag 16. november vælges der et nyt byråd i Aarhus. De nyvalgte politikere skal håndtere en kolossal udfordring i ældreplejen, som kæmper hårdt for at skaffe varme hænder til stadig flere plejekrævende ældre. Hvad vil politikerne gøre?

AARHUS: Flere plejekrævende ældre og ingen til at passe på dem.

Sådan er det skræmmende perspektiv for ældreplejen i Aarhus Kommune, som over de kommende år får en markant fremgang i antallet af ældre med behov for pleje.

Samtidig kniber det alvorligt med at fastholde og rekruttere varme hænder til plejehjem og hjemmepleje. På den led står politikerne i Aarhus Byråd med en yderst giftig cocktail.

Annonce

- Der er absolut ingen nemme løsninger, understreger Tine Rostgaard, professor i socialt arbejde og velfærdspolitik, Institut for socialt arbejde, Stockholms Universitet og Institut for Samfund og Erhverv, Roskilde Universitet.

Ifølge Tine Rostgaard skal politikerne imødekomme en udvikling, som frem mod 2050 kræver en fordobling af midlerne til ældreområdet.

- Samtidig betyder især udfordringer med at rekruttere varme hænder, at der skal nytænkes omkring forebyggelse og ældres evner til at klare sig selv længst muligt, siger Tine Rostgaard.

En omvendt pyramide

Tirsdag 16. november er der byrådsvalg.

Ved nytårsskiftet træder de nyvalgte politikere sammen for første gang, og i løbet af den fireårige byrådsperiode komme de med statsgaranti til endevende ældreplejens udfordringer.

For hvordan i alverden skal kommunen tackle en virkelighed med mangel på varme hænder og stadig flere plejeopgaver?

Ved nytårsskiftet samles et nyt byråd i Aarhus. De nyvalgte politikere skal over de kommende fire år sikre, at ældreplejen kan håndtere et stigende antal plejekrævende ældre. Det bliver ingen nem opgave. Foto: Kim Haugaard

Det har avisen spurgt byrådets partier om, og en ting er der i hvert tilfælde enighed om: Aarhus Kommune er ramt af en gigantisk udfordring.

Venstre peger på, at Aarhus står med en omvendt pyramide med for få unge i den spidse ende og rigtig mange plejekrævende ældre borgere i den anden

- For os er der ingen tvivl om, at der løbede skal arbejdes med organisationen og skabes optimal faglighed og gode arbejdsvilkår. Der skal også flere penge til - finansieret af blandt andet øget aktivering af folk på overførselsindkomster. Men vi kommer også til debattere civilsamfundets rolle og grænserne for ældres muligheder for samt ønsker til selvhjælp, siger Hans Skou (V).

Annonce

Attraktiv arbejdsplads

De seneste otte år har Dansk Folkeparti haft rådmandsposten på ældreområdet.

Men ifølge DF-spidskandidat Jacob Søgaard Clausen har det været svært at gøre partiets politik til virkelighed i ældreplejen. Ifølge DF'eren skyldes det modstand fra andre partier i byrådet.

Stiftens valgtemaer

Op til byrådsvalget i Aarhus 16. november bringer vi tre temaer om emner, som fylder meget i debatten i kommunen.

30.-31. oktober lagde vi ud med et tema om byudvikling.

3-4. november handlede det om offentlig transport og BRT versus mere letbane samt driften af de traditionelle busser.

I dag bringer avisen anden halvdel af et tema om værdig ældrepleje. Den første del af temaet om plejen af de allersvageste i Aarhus var at læse søndag.

- Vi får ikke flere varme hænder med byrådets nuværende kurs og det medfølgende omdømme for ældreområdet. Der er grundlæggende brug for at tilføre flere penge, så både arbejdsvilkår og forholdene for de ældre bedres. Det vil skabe en attraktiv arbejdsplads, fortæller han.

Dansk Folkeparti vurderer, at der kan skaffes penge til ældreplejen ved blandt andet at få flere Aarhus-borgere med anden etnisk baggrund end dansk i arbejde.

Det er en alvorlig situation. Og for os er der ingen tvivl om, at der skal gennemføres en skatteforhøjelse for at rejse midlerne.

Viggo Jonasen (EL), spidskandidat

Enhedslisten er enig i, at der skal rejses nye penge til ældreområdet.

- Det er fundmentalt nødvendigt af hensyn til såvel de ældre som medarbejderne. Vi er nødt til at skabe et attraktivt ældreområde, som unge og andre har lyst til at arbejde på. Det er en alvorlig situation. Og for os er der ingen tvivl om, at der skal gennemføres en skatteforhøjelse for at rejse midlerne, fortæller Viggo Jonasen, spidskandidat for Enhedslisten.

Annonce

At gå på to ben

Socialdemokratiet er det klart største parti i Aarhus Byråd.

Sådan bliver der sandsynligvis også efter byrådsvalget, og dermed får socialdemokraterne stor indflydelsen på ældreområdets udvikling og jagten på nye ansatte til at pleje ældre.

- Vi ser indsatsen gående på to ben, nemlig at vi dels skal blive endnu bedre til at fastholde de medarbejdere, som vi allerede har ansat, dels skal gå nye veje i forhold til at rekruttere kommende medarbejdere. Direktørgruppen skal præsentere en samlet strategi for Fastholdelse og Rekruttering, og det forventes at ske i det tidlige forår. Vi ser frem til den byrådsdrøftelse, som vil få meget afgørende betydning, vurderer Lone Hindø (S), byrådskandidat og formand for byrådets udvalg for sundhed og omsorg.

Aktuelt arbejder topledelsen for ældreområdet i Aarhus på et samlet strategi for fastholdelse og rekruttering i ældreplejen. Socialdemokratiet forventer, at strategien bliver afsæt for de kommende års indsats. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Hun tilføjer, at ældreområdet fik et økonomisk løft ved årets budgetforhandlinger i byrådet.

- Men der vil fortsat være et stigende antal ældre, herunder flere demente og multisyge. Så jeg er sikker, at vi også vil drøfte ældreområdet i forbindelse med budgetarbejdet næste år, fortæller Lone Hindø.

Annonce

Karriere og lønforhold

Tal fra fagforbundet FOA viser, at der siden 2009 er blevet 4.944 flere århusianerne over 75 år.

Det er er en stigning på 29 procent. Men ifølge tallene fra FOA er omfanget af kommunalt social- og sundhedsansatte i Aarhus Kommune i den samme periode faldet med 14 procent.

Hos SF er der knivskarpt fokus på ældreplejens besvær med at skaffe nok varme hænder.

Byrådskandidat Jan Ravn Christensen (SF) har en stol i byrådets udvalg for sundhed og omsorg. og derfor har han de seneste år fulgt kommunens arbejde for at rekruttere personale.

- Det er sindssygt vigtigt at arbejde med rekrutteringen. Vi har blandt andet brug for at blive endnu skarpere på at fortælle unge mennesker om de karrieremuligheder, som en sosu-uddannelse giver. Det kan eksempelvis ske ved i højere grad at lade skoleelever besøge og have fritidsarbejde på lokalcentrene, fortæller han.

Byrådsmedlem Ango Winther (K) er klar til at overveje højere løn til personale i ældreplejen. Men han ser en fare ved at skrue på lønnen. Foto: Axel Schütt

Det Konservative Folkeparti er også optaget af at "sælge varen bedre".

- Det er en stor og fælles opgave. Men det kan også blive nødvendigt at ser på mulighederne for at tilbyde bedre lønninger til plejepersonalet. Det er dog en meget svær overvejelse, idet vi risikerer at puste til et lønkapløb mellem kommunerne. Heldigvis er der ved de seneste budgetforlig tilført midler til ældreområdet. Men det er ikke usandsynligt, at det bliver nødvendigt med flere, vurderer byrådskandidat Ango Winther (K), der også har plads i udvalget for sundhed og omsorg.

Annonce

Den vigtige vækst

Det Radikale Venstre er klar til at give flere penge til at løfte ældreområdet.

Ifølge spidskandidat og rådmand Rabih Azad-Ahmad handler meget om at gøre plejehjem og hjemmepleje i Aarhus til attraktive arbejdspladser.

Ældreplejen i Aarhus

I Aarhus Kommune er der knap 50.000 borgere over 65 år

Omkring 12.000 af dem modtager personlig pleje, praktisk hjælp, sygepleje eller træning fra kommunens område for sundhed og omsorg.

På området for sundhed og omsorg i Aarhus Kommune er der ca. 6.200 ansatte svarende til ca. 5.000 fuldtidsstillinger.

I de kommende år stiger antallet af plejekrævende århusianere voldsomt. Frem mod 2031 er der vækst i ikke mindst omfanget af Aarhus-borgere over 80 år. Den aldersgruppe vokser med 50 procent eller ca. 5.600 personer, og en del af dem får brug for pleje.

Kommunen slås med næb og kløer for at finde personale til både nutidens og fremtidens opgaver i ældreplejen. Men indtil videre er det ikke lykkedes at rekruttere tilstrækkeligt.

For et par år siden gennemførte Aarhus Kommune en undersøgelse vedrørende rekruttering af nye medarbejdere blandt ledere og forstandere på plejehjem, i hjemmepleje og sundhedsenheder. Undersøgelsen viste, at det generelt er svært at få besat ledige stillinger.

- Jeg hører, at der allerede kan være store problemer med at få vagtplaner til at hænge sammen. Det er virkelig alvorligt, når vi samtidig ser ind i en fremtid med væsentligt flere plejekrævende ældre. Vi er nødt til at handle, understreger Rabih Azad-Ahmad.

For de radikale er der ingen tvivl om, at pengene til ældreplejen kan hentes i hus ved at satse på yderligere udvikling af Aarhus. Partiet ser muligheder i at tiltrække nye borgere og erhverv.

- Som en attraktiv by kan Aarhus skabe en vækst, der i sidste ende finansierer velfærden på blandt andet ældreområdet, vurderer Rabih Azad-Ahmad.

Annonce

Arbejdstiden skal op

I ældreplejen i Aarhus er omkring halvdelen af de ansatte på deltid.

Ældreområdet forsøger allerede at ændre det billede, så flere kommer til at arbejde på fuld tid.

Men Liste Trivsel velfærd og Reel Borgerinddragelse understreger, at forandringer af den slags kræver gode forhold for de ansatte.

Mange ansatte i ældreplejen i Aarhus er på deltid. Det arbejder kommunen på at lave om, så flere arbejder på fuld tid. Foto: Morten Stricker

- Mange på halv tid ønsker fuld tid, hvis det ellers ikke var så stressede, vurderer spidskandidat Dorthe Borgkvist.

Hun ser gerne afsat flere penge til ældreområdet.

- Vi skal have bygherre til at yde en indsats til lokalbefolkningen. Om det er en vej, en park en børnehave kombineret med et ældrecenter, der er behov for. Der skal sættes krav om modydelse for at rive gamle erhvervsgrunde ned og bygge lejligheder, siger Dorthe Borgkvist.

Hvem skal du stemme på

Hvilken byrådskandidat flugter mest med dine holdninger og interesser? Det kan du finde ud af ved at tage kandidattesten på stiften.dk/kommunalvalg.

Annonce
Navne For abonnenter

Borgmesterfruen Niels Peter har sunget sin sidste sang: Sørgede for humoren, ideerne og avisgennemlæsningen

Danmark

De seneste coronatal: Otte døde og 50 færre indlagte

Annonce
Annonce
Annonce
Horsens

Trods et budget på over seks milliarder, skal der spares på de svageste. Men man kan faktisk godt flytte pengene rundt mellem kasserne: 9 svar gør dig klogere på kommunens budget

Hedensted For abonnenter

App skabt i Ølholm hjælper ukrainske børn med at lære dansk: Fire-årige Roman blev stolt, da pædagogen forstod, han sagde farvel

Hedensted

Borgmester begræder lukning af uddannelse: - Vi skal måske til at gå efter hovedskolerne

Horsens For abonnenter

27 mio. i minus: Krav om besparelser på specialbørn kan betyde færre samtaler og mindre aflastning

Formand for landdistrikter om penge til sportshaller i bytte for flere vindmøller og solceller: - Det er slet ikke nok

Erhverv For abonnenter

Byggefirma har haft et helt vildt år og omsætter for 2,3 milliarder - men på et punkt blev 2021 det dårligste år siden 2015

Erhverv For abonnenter

Busselskab kører millioner hjem, rengøringsfirma mister ansatte og vindues-sælger har millionunderskud: Her er 11 lokale regnskaber

Horsens For abonnenter

25-årig erkender i kæmpe hackersag: Misbrugte sit job på folkeskole til at skaffe sig private, intime fotos af 70 kvinder

Horsens

Morten D. D. boykotter DR: - I behøver ikke ringe en anden gang

Se billederne: Kom med ind i Victor og Birgittes vilde drømmehus med 360 graders terrasse, snedkerkøkken og privat shelter direkte ned til åen

Navne

Ny sygeplejefaglig direktør har stået i spidsen for akutafdelingen i Horsens - nu skal hun helt op i helikopteren

Leder For abonnenter

Har du husket den gule trøje i dag: Kæmpe tillykke til AC Horsens

AC Horsens

Vild udvikling for tidl. AC Horsens-spiller: Fra Østbirk til en plads på Kasper Hjulmands A-landshold

Annonce