Annoncørbetalt indhold

Undgå negative renter, og få din opsparing til at yngle

PR-foto credit

Denne artikel indeholder sponsoreret indhold

Man kan argumentere for, at det er et luksusproblem at have 100.000 kr. eller mere stående på sin bankkonto. Ikke desto mindre er det et problem – det skyldes, at bankerne har indført negative renter på indeståender, der overstiger 100.000 kr. Den negative rente ligger i skrivende stund i niveauet -0,6%. Det betyder, at hvis du har 200.000 kr. til at stå på din bankkonto, så skal du betale 600 kr. om året for at ”få lov” til det.

Det kan virke en smule paradoksalt, da du reelt set stiller pengene til rådighed for banken, og samtidig skal betale for at gøre det. Derfor kan du med fordel se på andre alternativer i stedet.

Obligationer

De fleste, der har beløb i denne størrelsesorden stående på deres bankkonto, gør det som regel for at minimere den risiko, er kan være ved andre investeringsalternativer. Ønsker du derfor at begrænse risikoen, kan du med fordel kigge i retning mod obligationer. Obligationer er ikke kendt for at give det højeste afkast blandt aktivklasserne, men omvendt er der tale om en forholdsvis sikker investering; særligt, hvis du fokuserer på obligationer med lav risiko. Er risikominimering i højsædet for dig, kan obligationer meget vel være et oplagt alternativ til de negative renter.

Aktier

En pendant til obligationerne kan være aktier. Aktier er, alt andet lige, mere risikobetonede sammenlignet med obligationer. Til gengæld giver aktier dig også god mulighed for at justere den underliggende risiko på forskellig vis. Du kan f.eks. sørge for at investere i bundsolide selskaber, og samtidig diversificere porteføljen ved at sprede investeringerne ud på mange forskellige aktier.

Søger du omvendt at øge risikoen, og dermed også muligheden for højere fortjeneste, kan du gøre det ved at investere i aktier via CFD-handel eller handl futures på en platform – dette er blot to eksempler på, hvor rigide aktieinvesteringer kan være, og hvor mange muligheder aktier giver.

Ejendomme

En tredje mulighed er at investere i ejendomme. Det kan du både gøre ved at købe ejendomme selv, eller alternativt ved at investere via crowdfunding-platforme, hvor du kan investere i ejendomme for mindre beløb, og samtidig slippe for at stå for alt omkring ejendommen selv. Derudover er der også investeringsforeninger, der fokuserer specifikt på ejendomme, ligesom du også kan købe aktier i ejendomsselskaber.

Dette understreger blot, hvor mange forskellige muligheder, der kan være indenfor de for skellige aktivklasser. Det gælder blot om at komme i gang, så du kan undgå negative renter, og samtidig få din opsparing til at yngle!

Denne artikel indeholder sponsoreret indhold

Om Annoncørbetalt indhold

Annoncørbetalt indhold er et annonceformat, der er blevet til i samarbejde mellem Jysk Fynske Mediers kommercielle afdelinger og en annoncør.

Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle medarbejdere er således ikke involveret i nogen faser af udviklingen af det betalte indhold. Lige som annoncørerne ikke har nogen indflydelse på det redaktionelle indhold på Jysk Fynske Mediers nyhedssites.

Når en artikel er markeret med ’annonce’ eller ‘annoncørbetalt indhold’, betyder det, at en annoncør har betalt for artiklen og har haft indflydelse på indholdet i den konkrete artikel.

Annoncørbetalt indhold skal leve op til Jysk Fynske Mediers nyhedssites øvrige stil, tone og den generelle kvalitet, som læserne normalt forventer sig at møde.

Annoncørbetalt indhold vil altid være tydeligt afmærket med ‘Annoncørbetalt indhold’ og annoncørens logo for at gøre det tydeligt for vores læsere, at artiklen er betalt. Desuden vil valg af skrifter, farver og design adskille sig fra Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle artikler for at undgå forveksling.