Annoncørbetalt indhold

Få indsigt i din porteføljes bæredygtighed med ESG-rapportering

PR-foto credit

Denne artikel indeholder sponsoreret indhold

Flere og flere investorer stiller krav til deres kapitalforvaltere i forhold til deres investeringers bæredygtighedsprofil. Ifølge en undersøgelse foretaget af Epinion ønsker 71 % af investorer i Danmark at investere i bæredygtige virksomheder og fonde.

For mange investorer kan det dog være vanskeligt både at vide, hvilke konkrete krav man skal stille, og dernæst hvordan man følger op på, om kapitalforvalterne reelt set også lever op til de krav, man har til bæredygtighed. Med skræddersyet ESG-rapportering kan investorer få en detaljeret indsigt i deres porteføljes nuværende bæredygtighedsprofil.

Stil krav til jeres kapitalforvaltere på baggrund af ESG-rapportering

Virksomheden Hemonto tilbyder grundige ESG-rapporter til investorer, der ønsker indsigt i deres porteføljes bæredygtighedsprofil. Ud fra analysen kan investorer få indsigt i, hvordan de enkelte selskaber i deres portefølje påvirker deres samlede ESG-profil. På den måde får investorer et afsæt for at stille krav til deres kapitalforvaltere, der så skal sørge for at handle i overensstemmelse med investorernes krav til bæredygtighed.

Tidligere har investorer selv måttet screene deres portefølje

Det har tidligere været sådan, at investorer selv har måttet gennemgå deres portefølje, hvis de ville have viden om de forskellige investeringers ESG-profiler. Det har selvsagt været en stor opgave og derfor kun noget, som de helt store selskaber har kunnet prioritere. Med en ESG-analyse fra Hemonto er bæredygtig investering ikke kun forbeholdt de få. Hemonto leverer bæredygtighedsrapporter til alt fra fagforeninger til kommuner, pensionskasser og familiekontorer.

Hemonto udarbejder i samarbejde med virksomheden Matter detaljerede bæredygtighedsprofiler for deres kunder. Helt konkret sætter fintech-virksomheden investeringerne under lup og analyserer ud fra op til 50 forskellige kriterier de enkelte investeringers profil. På den måde kan investorer få et fuldt overblik over deres portefølje og derudfra træffe beslutninger, der korresponderer med deres værdier.

Går bæredygtig investering ud over investorers afkast?

Som investor er det naturligt at overveje, hvordan en omstilling af ens portefølje mod en mere bæredygtig profil vil påvirke afkastet. Baseret på litteratur og undersøgelser på området samt egne analyser, er det Hemontos vurdering, at bæredygtig investering som udgangspunkt ikke går ud over afkastet. Det er dog svært at komme med et endegyldigt svar på det spørgsmål. Det, der kan tale for et positivt afkast fra bæredygtige investeringer, er, at den generelle samfundstendens er, at forbrugere i stigende grad efterspørger produkter, der er fremstillet bæredygtigt. Der er ingen tvivl om, at verdens fokus på bæredygtighed ikke vil blive mindre. Dog er der ingen garantier for nogen form for investeringer, og man kan aldrig være sikker på, hvordan markedet udvikler sig i fremtiden.

Denne artikel indeholder sponsoreret indhold

Om Annoncørbetalt indhold

Annoncørbetalt indhold er et annonceformat, der er blevet til i samarbejde mellem Jysk Fynske Mediers kommercielle afdelinger og en annoncør.

Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle medarbejdere er således ikke involveret i nogen faser af udviklingen af det betalte indhold. Lige som annoncørerne ikke har nogen indflydelse på det redaktionelle indhold på Jysk Fynske Mediers nyhedssites.

Når en artikel er markeret med ’annonce’ eller ‘annoncørbetalt indhold’, betyder det, at en annoncør har betalt for artiklen og har haft indflydelse på indholdet i den konkrete artikel.

Annoncørbetalt indhold skal leve op til Jysk Fynske Mediers nyhedssites øvrige stil, tone og den generelle kvalitet, som læserne normalt forventer sig at møde.

Annoncørbetalt indhold vil altid være tydeligt afmærket med ‘Annoncørbetalt indhold’ og annoncørens logo for at gøre det tydeligt for vores læsere, at artiklen er betalt. Desuden vil valg af skrifter, farver og design adskille sig fra Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle artikler for at undgå forveksling.