Annoncørbetalt indhold

De forskellige typer af affald, og hvordan de skal håndteres

PR-foto credit

Denne artikel indeholder sponsoreret indhold

Det er vigtigt, at du sikrer, at dit affald håndteres korrekt for at minimere risikoen for miljøskader. Hvis du ønsker at blive klogere på afhentning af affald København, kan du med fordel tage et kig på handyhand.dk.


Der findes flere typer af affald, som skal håndteres forskelligt.

  • Organisk affald består af madaffald, haveaffald og andet biologisk nedbrydeligt materiale. Det kan enten genanvendes eller bortskaffes ved kompostering eller i en lokal anlægsordning til behandling af organisk affald. 
  • Papir- og papprodukter bortskaffes på samme måde som almindeligt husstandsaffald. 
  • Glas, metal og plastemballage skal sorteres, før det bortskaffes, det gælder både flasker, dåser og andet emballage fra dagligvarehandlen. 
  • Elektroniske produkter som computere, mobiltelefoner osv., der er udtjent, skal indleveres til en godkendt modtagestation for elektronisk udstyr, her vil de blive behandlet korrekt og miljøvenligt.

Affaldssortering – hvilke beholdere skal du bruge?

Det er vigtigt at sortere sit affald, da det hjælper med at reducere forurening. Dette kan gøres ved at bruge de forskellige beholdere, der er tilgængelige for affaldssortering. De mest almindelige beholdere til affaldssortering er:


- Papir/pap. Denne beholder bruges til papir og papemballage som f.eks. aviser, kataloger og æsker.

- Glas. Denne beholder bruges til glasemballage som f.eks. glasflasker.

- Plastik. Denne beholder bruges til plastikemballage som for eksempel plastikposer og plastikdåser.

- Metal. Denne beholder bruges til metalemballage som for eksempel aluminiumsdåser og metalbakker.

- Restaffald. Denne beholder bruges til alt andet affald, der ikke passer ind i de ovennævnte kategorier.

Hvordan man reducerer sit affald og genbruger mere

Der er mange måder, hvorpå man kan reducere sit affald og genbruge mere. Det første skridt er at begynde at sortere dit affald. Næste trin er at købe produkter med minimal emballage eller helst ingen emballage overhovedet. Derudover bør du også vælge produkter lavet af genanvendeligt materiale.

Fakta om miljøpåvirkningen fra forskellige typer af affald

Affald har en stor indvirkning på miljøet, og derfor er det vigtigt at være opmærksom på, hvilke typer af affald man producerer. Nogle typer af affald har større miljøpåvirkning end andre. For eksempel kan plastikaffald have en negativ effekt på miljøet, da det ikke nedbrydes i naturen og kan forurene jorden og vandet. Dette gælder især for de såkaldte mikroplastpartikler, som er små stykker plastik, der findes i havvand og ferskvand.

Der findes mange forskellige typer af affald, som alle skal håndteres på forskellig vis. Alt efter materialetype og mængde er der forskellige retningslinjer for, hvordan affaldet skal sorteres og bortskaffes. Det er vigtigt at være opmærksom på de regler, der gælder for ens lokalområde, så affaldet bliver håndteret korrekt.


Tak for at have læst om de forskellige typer af affald og hvordan de skal håndteres. Husk at sørge for at håndtere dit affald korrekt for at minimere risikoen for miljøskader. For mere information om affaldshåndtering i København, besøg handyhand.dk. Glem ikke at sortere dit affald og overvej at reducere dit affald og genbruge mere. Tak for at tage hensyn til miljøet og vores planet.

Denne artikel indeholder sponsoreret indhold

Om Annoncørbetalt indhold

Annoncørbetalt indhold er et annonceformat, der er blevet til i samarbejde mellem Jysk Fynske Mediers kommercielle afdelinger og en annoncør.

Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle medarbejdere er således ikke involveret i nogen faser af udviklingen af det betalte indhold. Lige som annoncørerne ikke har nogen indflydelse på det redaktionelle indhold på Jysk Fynske Mediers nyhedssites.

Når en artikel er markeret med ’annonce’ eller ‘annoncørbetalt indhold’, betyder det, at en annoncør har betalt for artiklen og har haft indflydelse på indholdet i den konkrete artikel.

Annoncørbetalt indhold skal leve op til Jysk Fynske Mediers nyhedssites øvrige stil, tone og den generelle kvalitet, som læserne normalt forventer sig at møde.

Annoncørbetalt indhold vil altid være tydeligt afmærket med ‘Annoncørbetalt indhold’ og annoncørens logo for at gøre det tydeligt for vores læsere, at artiklen er betalt. Desuden vil valg af skrifter, farver og design adskille sig fra Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle artikler for at undgå forveksling.