Annoncørbetalt indhold

Betydningen af det europæiske sundhedsdatarum?

PR-foto credit

Denne artikel indeholder sponsoreret indhold

Det europæiske sundhedsdatarum (European Health Data Space) er et samarbejde mellem EU og dets medlemslande for at skabe en sikker, åben og interoperabel digital infrastruktur for sundhedsdata. I denne artikel vil vi diskutere nogle af de ting, som The European Health Data Space vil være i stand til at gøre for både sundhedsudbydere og patienter!

Det europæiske sundhedsdatarum

Det europæiske sundhedsdatarum er et offentliggjort lovudkast af EU-Kommissionen den 3. maj 2022, der vil skabe en digital infrastruktur til deling af sundhedsdata inden for EU. Målet med dette initiativ er at muliggøre øget adgang til data og samtidig værne om enkeltpersoners grundlæggende rettigheder.

Vigtige ting at vide om dette udkast til forordning

Ikke en isoleret forordning

Forordningen eksisterer ikke isoleret, men er snarere en del af en ambitiøs pakke, der omfatter parallelle lovforslag såsom dataloven og dataforvaltningsloven, som vil hjælpe med at regulere, hvordan personlig sundhed oplysninger kan bruges indenfor Europas grænser, mens de stadig beskytter borgernes privatlivsrettigheder i henhold til GDPR-reglerne.

Fremme af sekundær brug af elektroniske sundhedsdata

Forordningen søger at fremme sekundær brug af elektroniske sundhedsdata til forskningsformål ved at gøre det lettere for organisationer at få adgang til sådanne data. Forordningen definerer "elektroniske sundhedsdata" bredt som data genereret i forbindelse med sundhedsydelser, såvel som data fra kliniske forsøg, data fra folkesundhedsregisteret og data om sundhedspersonale. Indehavere af sundhedsdata vil sikre, at deres data er tilgængelige for potentielle databrugere. Dette vil blive overvåget af "sundhedsdataadgangsorganer", som vil give tilladelser til databrugere, der giver dem adgang til data fra en dataindehaver. For at bevare både databeskyttelse og intellektuelle ejendomsrettigheder/forretningshemmeligheder, foreskriver forordningen, at begge dele skal tages i betragtning ved genbrug af sundhedsdata.

Oprettelse af juridiske rammer for behandling af sundhedspersonoplysninger

Forordningen fastslår, at det er nødvendigt at sikre overholdelse af GDPR og beskytte privatlivets fred for personer, hvis data vil blive brugt. Forordningen foreskriver, at der så vidt muligt skal anvendes anonymiserede sundhedsdata. Hvis dette ikke er muligt, skal der anvendes pseudonymiserede data. Ansøgningen om dataadgang indsendt af potentielle databrugere skal indeholde en beskrivelse af de sikkerhedsforanstaltninger og sikkerhedsforanstaltninger, der vil blive implementeret for at beskytte privatlivets fred for personer, hvis data vil blive brugt.

Hvis du ønsker at lære mere om dette emne og andre love og regler på europæisk og internationalt niveau, samt at få juridisk bistand, se DLA Piper.

Dette initiativ har til formål at skabe et samlet system til lagring og deling af sundhedsdata på tværs af Europa. Dette ville ikke kun gøre det lettere for forskere at få adgang til data, men det ville også give mulighed for bedre måling af resultater. Derudover ville det europæiske sundhedsdatarum styrke patienterne ved at give dem større kontrol over deres data. Endelig ville det skabe nye måder at kommunikere mellem sundhedspersonale og patienter på. Det europæiske sundhedsdatarum har potentiale til at transformere europæisk sundhedspleje og forbedre kvaliteten af ​​pleje til patienter i hele EU.

Denne artikel indeholder sponsoreret indhold

Om Annoncørbetalt indhold

Annoncørbetalt indhold er et annonceformat, der er blevet til i samarbejde mellem Jysk Fynske Mediers kommercielle afdelinger og en annoncør.

Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle medarbejdere er således ikke involveret i nogen faser af udviklingen af det betalte indhold. Lige som annoncørerne ikke har nogen indflydelse på det redaktionelle indhold på Jysk Fynske Mediers nyhedssites.

Når en artikel er markeret med ’annonce’ eller ‘annoncørbetalt indhold’, betyder det, at en annoncør har betalt for artiklen og har haft indflydelse på indholdet i den konkrete artikel.

Annoncørbetalt indhold skal leve op til Jysk Fynske Mediers nyhedssites øvrige stil, tone og den generelle kvalitet, som læserne normalt forventer sig at møde.

Annoncørbetalt indhold vil altid være tydeligt afmærket med ‘Annoncørbetalt indhold’ og annoncørens logo for at gøre det tydeligt for vores læsere, at artiklen er betalt. Desuden vil valg af skrifter, farver og design adskille sig fra Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle artikler for at undgå forveksling.