Tak, kære brugere! Vi runder 'Vores gågade' af - og vender snart tilbage