Seks nedslag i Schurs regnskab: Dét påvirkede årets resultat