Politisk aftale giver Sølund lov til at låse yderdøre

En bred politisk aftale sikrer bosteder som Sølund en ny hjemmel til at låse yderdøre i beboerværelser, efter godkendelse af kommunalbestyrelsen. Foto: Axel Schütt

Politisk aftale giver Sølund lov til at låse yderdøre

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

En bred politisk aftale om reviderede regler for magtanvendelse på handikapområdet sikrer Sølund og andre bosteder en ny lovhjemmel til at låse yderdøre, hvor åbne døre kan være til fare for beboeren.

SKANDERBORG: Låsen på en terrassedør har det seneste års tid været centrum i et dilemma på landets bosteder.

Må døren være låst af, hvis der er grund til at frygte, at en handikappet beboer kan forsvinde ud af døren uden at være i stand til at tage vare på sig selv? Eller strider en låst dør mod den grundlovssikrede ret til personlig frihed?

Fredag gav en bred politisk aftale mellem Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og SF et svar på det spørgsmål. Aftalepartierne fremlagde en revision af reglerne for magtanvendelse på handikapområdet, og heri indgår en bestemmelse, der giver byrådet hjemmel til at godkende et ønske om at aflåse udvalgte døre:

"Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at låse eller på anden vis sikre yderdøre eller vinduer. Det kan for eksempel være altandøren til et enkelt beboerværelse, når der er risiko for, at beboeren vil forlade sin bolig og udsætte sig selv for fare," står der blandt andet i teksten.

Døre til fællesarealer må aldrig låses af, og der skal altid være mindst en uaflåst dør i en enkelt borgers bolig, så borgeren aldrig kommer i en situation, hvor boligen ikke kan forlades.

- Reglerne om magtanvendelse har stor betydning for en gruppe sårbare borgere, som ikke kan tage vare på sig selv eller overskue konsekvenserne af deres egne handlinger. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu har en bred aftale, der sikrer en god balance mellem på den ene side hensynet til borgernes retssikkerhed og selvbestemmelse og på den anden side behovet for mere klare rammer for det personale, som har ansvaret for at yde omsorg over for borgerne, siger børne- og socialminister Mai Mercado (K)

Regler om magtanvendelse
Regeringen, S, DF, Å, RV og SF har indgået en aftale om reviderede regler om magtanvendelse over for voksne med betydeligt og varigt nedsat psykisk funktionsniveau.

De reviderede regler giver personalet mulighed for at gribe ind i den enkeltes selvbestemmelsesret, hvis det ikke er muligt at sikre orsorg, værdighed og tryghed for borgeren ved hjælp af socialpædagogiske indsatser.

Aftalen indebærer blandt andet, at:

- Der skabes en ny hjemmel til, at personalet kan anvende fysisk guidning af borgere. Fysisk guidning kan ske for at sikre borgerens tryghed, eller på grund af hensyn til andre borgere eller fællesskabet. Fysisk guidning har ikke karakter af magtanvendelse og skal ikke indberettes.

- Det bliver muligt for personalet akut at fastholde en borger eller føre vedkommende tilbage til sin bolig, hvis borgeren er til fare for sig selv eller andre. Dette kan ske uden forudgående afgørelse fra kommunalbestyrelsen. Indgrebet skal efterfølgende indberettes til direkte til kommunalbestyrelsen og socialtilsynet.

- Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at låse eller på anden vis sikre yderdøre i et beboerværelse, når der er risiko for, at beboeren vil forlade sin bolig og udsætte sig selv for fare.

Beboere, pårørende og ansatte har mulighed for at rette anonym henvendelse til socialtilsynet ved bekymring i forbindelse med magtanvendelse via den whistleblower-ordning, der blev oprettet i forbindelse med socialtilsynsloven.

Aftalepartierne er enige om at iværksætte uddannelse og kompetenceudvikling, som skal sikre, at ledere og personale får et godt og bredt kendskab til de nye regler.

Politik i praksis

Folketingspolitiker og handikapordfører for SF, Kirsten Normann Andersen, var først på året i kontakt med Jeanette Tikøb fra Malling, som var bekymret for sin bror, der er handikappet og bor på Sølund. Hun frygtede, at han ville gå ud og forsvinde eller fryse ihjel, efter socialtilsynet havde bedt bostedet om at låse hans terrassedør op. Efterfølgende henvendte Kirsten Normann Andersen sig til Mai Mercado, der i april besøgte Sølund og bragte problematikken med tilbage til forhandlingerne om en revidering af reglerne for magtanvendelse.

Kirsten Normann Andersen glæder sig over den nye politiske aftale.

- Jeg er meget tilfreds med, at det er lykkedes at skabe politik, som kan løse et konkret problem. Det har ikke været nemt, for det er jo et område med store etiske dilemmaer. Men det kan give utrolig god mening i de situationer, hvor en låst dør kan give en borger tryghed og ro, siger hun.

Kirsten Normann Andersen hæfter sig ved, at de nye regler giver personalet mulighed for at handle med loven i ryggen.

- Det afgørende er, at reglerne aldrig må være en erstatning for, at der ikke er personale nok, eller at personalet ikke har de rette kompetencer, forklarer hun.

Leder af Sølund, Lone Bahnsen Rodt, havde fredag ikke haft lejlighed til at læse aftalen, da avisen traf hende på telefonen mellem dagens aftaler.

- Det er interessant, at der er sket en revidering af reglerne. Jeg vil glæde mig til at bruge weekenden på at sætte mig nærmere ind i, hvad ændringerne betyder for os i praksis, siger hun.

Reglerne forventes fremsat som lovforslag i starten af 2019. De skal evalueres tre år efter ikrafttrædelse.

Politisk aftale giver Sølund lov til at låse yderdøre

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce