100 år med ni borgmestre i Horsens - og de har alle været socialdemokrater