Bestseller-by kræver vejomlægninger

Det er faunapassagen forrest i billedet, der skal rykkes tættere på den eksisterende rundkørsel og Brande by som det første lille skridt i Bestseller-projektet. Foto: Mikael Lund

Bestseller-by kræver vejomlægninger

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Ejstrupholmvej, Kåremagervej og Goldbækken skal omlægges, når modekoncernen Bestseller går i gang med "Bestseller-byen".

Ikast/Brande: En del af Ejstrupholmvej skal nedlægges, og Kåremagervej skal flyttes, når Bestseller tager fat på modekoncernens gigantiske byggeprojekt.

For at gøre den kommende bydel Bestseller-by mere tilgængelig for beboerne i lokalområdet, har Ikast-Brande Kommune vurderet, at det er nødvendigt at foretage en tilpasning af vejnettet i området. I den forbindelse skal Ejstrupholmvej forlægges, og det samme gør sig gældende for Kåremagervej, som desuden skal forsynes med to nyanlagte rundkørsler, en i hver ende.

Ændringerne kommer udover flytningen af Goldbækken til at medføre anlæggelse af to nye rundkørsler i begge ender af Kåremagervej. Kortmateriale: Rambøll
Ændringerne kommer udover flytningen af Goldbækken til at medføre anlæggelse af to nye rundkørsler i begge ender af Kåremagervej. Kortmateriale: Rambøll

Bæk med stålrør

Både det nuværende og kommende forløb af Ejstrupholmvej krydser Goldbækken. Det nuværende forløb af Ejstrupholmvej nedlægges og omdannes til natur i forbindelse med projektet, så der vil stadig kun findes én krydsning af vandløbet, når omlægningen er gennemført.

I forbindelse med etablering af det nye forløb af Ejstrupholmvej etableres også en ny faunapassage under vejen, således at Goldbækken og dyrearter tilknyttet vandløbet og de nærliggende naturområder fortsat uhindret kan krydse under vejen.

Anlægsarbejdet kræver, at Goldbækken midlertidigt forlægges, så afstrømningen ikke blokeres, imens faunapassagen etableres. Der etableres et midlertidigt vandløb vest for det eksisterende vandløb, hvor vandet ledes igennem. Den nye faunapassage vil blive etableret som et fladbundet stålrør med en højde på 2,82 meter og en bredde på 4,14 meter. Passagen etableres 1 meter under eksisterende terræn.

Når faunapassagen er etableret, ledes vandet tilbage i det oprindelige tracé, og det midlertidige vandløb fjernes. Ved tilrettelæggelsen af reguleringsprojektet har man taget udgangspunkt i, at der sker mindst mulig påvirkning af vandløbet og de tilknyttede naturarealer.

Offentlig høring

Ikast-Brande Kommune vurderer, at projektet ikke vil begrænse afstrømningen i Goldbækken, idet vandløbets dimensioner videreføres uændret gennem faunapassagen. Projektet skaber en faunapassage, hvor der er taget specifikt hensyn til odder ved anlæg af banketter, hvilket kommunen betragter som en forbedring i forhold til de eksisterende forhold.

Projektet er netop nu i offentlig høring. Når høringsfristen udløber 16. januar, vil vandløbsmyndigheden træffe sin endelige afgørelse, hvorefter der i yderligere 4 uger er mulighed for at klage over afgørelsen. Først når denne periode er gået, kan der tages fat på projektet.

Bestseller-by kræver vejomlægninger

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce