Minister: Man skal forsørge sig selv, hvis man er i stand til det