Snydt for sygedagpenge: Borgere med penge til gode må selv opdage fejlen

Et flertal i Beskæftigelses- og integrationsudvalget har besluttet at gentage en annoncekampagne, der skal opfordre borgere, som kan have sygedagpenge til gode, til at henvende sig til kommunen for at få undersøgt deres sag. Samme flertal stemte imod at sende en eboks-mail ud til de borgere, som kan have penge til gode. Arkivfoto

Snydt for sygedagpenge: Borgere med penge til gode må selv opdage fejlen

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Et politisk flertal har besluttet, at borgere, som har sygedagpenge til gode som resultat af en principafgørelse i landsretten, selv må henvende sig til kommunen.

Horsens: Der går meget vel borgere rundt i Horsens Kommune, som er blevet snydt for sygedagpenge, men som ikke har den fjerneste anelse om det.

Og sådan forbliver det, med mindre deres opmærksomhed bliver fanget af en avisannonce eller en info-boks på kommunens hjemmeside.

Et flertal i kommunens beskæftigelses- og integrationsudvalg har nemlig besluttet, at der ikke skal laves et opsøgende arbejde for at finde frem til borgere, der har penge til gode.

Derfor har borgere penge til gode
I maj 2018 traf Østre Landsret en principafgørelse jf. paragraf 7 i lov om sygedagpenge. Denne afgjorde, at en kommune ikke må standse udbetalingen af sygedagpenge til en borger, inden sagen er færdigbehandlet i kommunen.

Det betyder, at en mængde borgere har penge til gode, fordi deres sygedagpenge er standset med tilbagevirkende kraft.

Foreløbig har Ankestyrelsen fundet frem til 600 sager på landsplan, hvor borgere kan have ret til sygedagpenge, de er blevet snydt for. Sager, der skal genbehandles.

Horsens Kommune estimerer, at der er færre end et dusin borgere i kommunen, som har penge til gode.

For at finde frem til dem gennemfører kommunen en annoncekampagne.

I 2017 blev en lignende afgørelse truffet i Højesteret. Dengang valgt kommunen at sætte et halvt årsværk af til at gennemgå alle relevante sager. Det endte med, at 84 borgere fik tilbagebetalt en samlet sum på 1.415.788 kroner.

11 henvendelser

I maj 2018 faldt der en principafgørelse i Østre Landsret, som betyder, at en kommune ikke må standse udbetalingen af sygedagpenge til en borger, inden kommunen har truffet en afgørelse i sagen.

Principafgørelsen betyder, at en mængde borgere har penge til gode hos kommunerne, fordi deres sygedagpenge er blevet standset med tilbagevirkende kraft. Altså har kommunen standset udbetalingen af sygedagpenge, inden den har færdigbehandlet borgerens sag.

Hvor mange borgere, der er tale om, og hvor de bor i landet, er uvist, men Horsens Kommune estimerer, at der er færre end et dusin i Horsens.

Disse forsøgte kommunen i efteråret 2018 at nå ud til gennem annoncer i lokale aviser og info-bokse på kommunens hjemmeside med budskabet om at henvende sig til kommunen for at få deres sager undersøgt.

Indsatsen førte til 11 borgerhenvendelser. De 10 af dem var ikke relevante for principafgørelsen, og den sidste var faldet for den treårige forældelsesfrist.

Ved det seneste møde i beskæftigelses- og integrationsudvalget stemte et flertal for at gentage annonce-kampagnen.

For omkostningstungt

Den eneste, der stemte imod, var udvalgsformand Lisbeth Torfing (EL).

- Det er et spørgsmål om prioritering af hensyn, og jeg synes, man burde målrette indsatsen mere i forsøget på at gøre de relevante borgere opmærksomme på afgørelsen, siger Lisbeth Torfing.

Her kunne man eksempelvis, som man har gjort i Viborg Kommune, gennemgå alle relevante sager manuelt. En sådan løsning ville ifølge Bjarke Hilding Thomsen, beskæftigelseschef i Horsens Kommune, omfatte en manuel gennemgang af cirka 33.000 sager, vel at mærke uden at vide på forhånd, hvor mange borgere der har penge til gode.

Med den begrundelse valgte blandt andre næstformand i beskæftigelses- og integrationsudvalget Michael Nedersøe (DF) at stemme for en annoncekampagne.

- KL har anbefalet en annoncekampagne, og den anbefaling har vi fulgt. Det ville blive for omkostningstungt at gennemgå alle sagerne, når man regner med at finde syv-otte personer, der skal have penge tilbage, siger han.

Den holdning møder enighed hos Thomas Monberg Andersen (S), der også stemte for annonce-kampagnen.

- Det er rigtig mange ressourcer at bruge på mennesker, der måske ikke engang har opdaget det (principafgørelsen, red.). I stedet for at bruge ressourcer på noget, hvis eksistens jeg ikke er sikker på, vil jeg hellere bruge penge på at hjælpe folk med at komme tilbage i beskæftigelse, siger han.

Borgeres retssikkerhed

Lisbeth Torfing mener ikke, man i Horsens Kommune skal gennemgå alle sager.

- Jeg mener i stedet, man bør sende en eboks-besked ud til alle de borgere, som det er relevant for. Det ville muligvis føre til mere administration, men jeg ser det som et spørgsmål om at sikre den enkelte borgers retssikkerhed, siger hun, der netop på udvalgsmødet stillede ændringsforslag om at sende info ud på eboks.

Et ændringsforslag, Michael Nedersøe stemte imod.

- Administrationens vurdering var, at mange ville vende tilbage til kommunen med ønske om at få penge tilbage, uden at der var hold i deres formodning. Derfor har vi valgt at annoncere i stedet for, siger Michael Nedersøe.

Ifølge Bjarke Thomsen ville informationen om principafgørelsen potentielt være relevant for 12.000 borgere, der dermed ville skulle have tilsendt en eboks-besked.

Det ville ifølge Thomas Monberg Andersen betyde, at rigtig mange ville modtage en for dem irrelevant eboks-mail.

- Vi ville i så fald belemre en masse mennesker med noget, de ikke skulle reagere på. Og så skulle vi samme sagsbehandling igennem, som hvis vi gik hver enkelt sag manuelt igennem, siger han.

Snydt for sygedagpenge: Borgere med penge til gode må selv opdage fejlen

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce