Shitstorm: Mange fortæller om hundelort og affald i Horsens gader

På en rigtig slalomløjpe er ruten markeret med flag, og ofte ser man folk, der er trætte af hundelorte i gaderne, markere de stinkende forhindringer på samme vis. Generelt er der for meget lort på fortovene i Horsens, mener flere læsere. Arkivfoto

Shitstorm: Mange fortæller om hundelort og affald i Horsens gader

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Horsens: Der skal gås slalom på fortovene i mange gader i Horsens, hvis man vil undgå at komme hjem med hundelort under skoene.

Det er i hvert fald den opfattelse, mange læsere har delt på hsfo.dk, efter vi lørdag bragte et læserbrev, hvor en af midtbyens beboere fortalte om store problemer med både hundelort og affald i Smedegade.

Indlægget har fået andre til at berette om deres oplevelse af fortovenes rengøringsmæssige tilstand. Og det står så at sige skidt til flere steder, indikerer bl.a. det udpluk af kommentarer, vi har samlet her.

Loven: Man må ikke lade lort og affald flyde i gaderne
Det er ikke lovligt at lade sin hunds efterladenskaber eller affald flyde i gaderne.Hjemmesiden Bolius har samlet væsentlige uddrag af lovgivningen, og hundeejere og andre, der underlader at rydde op efter sig selv eller deres dyr, kan ende med at skulle betale.

Vejloven § 70"Efterlader nogen på offentlig vej eller sti affald eller genstande, der kan være til ulempe for færdslen eller er særligt forurenende, kan vejmyndigheden eller politiet lade det efterladte fjerne for den pågældendes regning."

Privatvejsloven § 66"På arealer, der er privat fællesvej, kræver det kommunalbestyrelsens godkendelse: 1) varigt eller midlertidigt at anbringe affald, materiel, materialer, løsøregenstande, ikkeindregistrerede køretøjer, skure, skurvogne, containere, boder, automater, skilte, hegn el.lign."

Færdselsloven § 87"Der må ikke på vej henkastes eller efterlades noget, der kan være til fare eller ulempe for færdslen."

Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje § 13"Den renholdelsespligt, der påhviler grundejerne, omfatter pligt til at fjerne ukrudt, at feje asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede færdselsarealer, at fjerne affald og andet, der er særlig forurenende eller til ulempe for færdslen, samt at renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, der kan hindre vandets frie løb."

Kilde: Bolius.dk

Snavs skader Horsens image

Andre læsere skriver om problemer med hundelorte andre steder i byen.

Der er flere, der mener, at fortovssvineriet ligefrem er en streg i regningen for kommunens ambitioner om at fremstå som et skønt og attraktivt sted at bo.

Hvad er løsningen?

Hvad løsningen på problemet er, er der også et par bud på i kommentarsporet til læserbrevet.

Flere peger på den oplagte indsats; at hundeejere og folk, der har svært ved at ramme en skraldespand med deres affald, burde tage sig sammen og rydde op efter sig selv.

Men løsningen kan også være et større fælles ansvar, som de, der ellers holder deres sti ren, også skal være med til at løfte, mener læseren her.

Han mener ikke, at man pr. automatik skal sende opgaven videre til kommunen.

Har du gode forslag til, hvordan man kan komme problemet med efterladenskaber i Horsens gader til livs, er du meget velkommen til at dele din idé i kommentarfeltet under artiklen.

Shitstorm: Mange fortæller om hundelort og affald i Horsens gader

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce