Opgraderer plejepersonale til arbejdet med demente beboere

- Når vi arbejder med borgere, der har fået en demenssygdom, skal vi hele tiden være opmærksomme på mennesket bag sygdommen. Tingene lykkes meget bedre, hvis man ser mennesket først - og så kom sygdommen, siger Susanne Rasmussen, funtionsleder for demensområdet i Horsens Kommune. Arkivfoto

Opgraderer plejepersonale til arbejdet med demente beboere

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Arbejdet med at klæde plejepersonale bedre på til plejen af borgere med demens i plejeboligerne er i fuld gang. Det handler om at øge livskvalitet for beboere, der er ramt af sygdommen.

Horsens: Der er fuld gang i et projekt, der skal opgradere medarbejderne i plejeboliger i Horsens Kommune til arbejdet med borgere med demens.

En opgørelse viser nemlig, at 57 pct. af beboerne i kommunens plejeboliger lider af demens eller har en demenslignende adfærd. Selv om plejeboligerne ikke er øremærket demente borgere.

- Så der er rigtig god grund til at lave projektet, siger Susanne Rasmussen, funktionsleder for demensområdet i Horsens Kommune.

Projektet handler om at klæde medarbejderne på med mere viden og indsigt i demensområdet - og lige så vigtigt hvordan man bruger den nye viden konkret i hverdagens arbejde. Projektet omfatter også ledelse, neuropædagogisk uddannelse af syv medarbejdere og planer for opfølgning på indsatsen.

- Målet er at løfte livskvaliteten for beboere med en demenssygdom, som Susanne Rasmussen siger om projektet, der løber til udgangen af 2019.

Økonomien er tæt på fire mio. kr., hvoraf knap tre er hentet fra satspuljen, resten er kommunale kroner.

Det er vigtigt, at vores handlinger er de samme og genkendelige, for det giver tryghed. Det betyder f.eks., at alle siger godmorgen på den samme måde.
Susanne Rasmussen, funktionsleder
Ekstra indsats på demensområdet
Ved indgåelse af budgetaftalen for 2017 besluttede Horsens Byråd, at kommunen skal have et vedholdende fokus på demens. I Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 er der afsat 471 mio. kr. til at gøre Danmark til et mere demensvenligt samfund.

Horsens Kommune har søgt og fået bevilget 2.884.000 kr. til "Praksisnær og mærkbar kompetenceøgning i forhold til borgere med demenssygdom". Kommunen bidrager med 994.000 kr. til projektet - det er løn og allerede afsatte midler til kompetenceudvikling.

Projektet indeholder fire spor:
  • Ledelse som grundsten for 17 daglige ledere og tre funktionsledere i plejeboliger og demensenheder.
  • Videreuddannelse af 120 medarbejdere i plejeboliger og demensenheder.
  • Neuropædagogisk efteruddannelse af syv medarbejdere i demensenhederne.
  • Et lokalt sammensat specialteam, som besøger alle plejebolig- og demensenhederne.


Kilde: Dagsorden for sundheds- og velfærdsudvalget 29. november 2017.

Fra viden til praksis

- Når vi arbejder med borgere, der har fået en demenssygdom, skal vi hele tiden være opmærksomme på mennesket bag sygdommen. Tingene lykkes meget bedre, hvis man ser mennesket først - og så sygdommen, siger Susanne Rasmussen.

Projektet kører i fire spor, men først blev ledere og medarbejdere fra området indkaldt for at få defineret behovet.

I samarbejde med social- og sundhedsskolen er der lavet kurser for medarbejderne. De er godt i gang. Fra hvert plejecenter er der to medarbejdere på kursus ad gangen, så de bagefter kan sparre med hinanden. Når projektet er færdigt, har 120 social- og sundhedshjælpere og -assistenter på plejecentrene været på kursus.

- Der er nedsat en enhed, som kommer ud på de enkelte plejecentre tre gange fire timer i tre uger. Her følges medarbejderne, der har været på kursus, i arbejdet på deres arbejdsplads, så her foregår undervisningen midt i praksis. Ét er, at man får en masse viden, det afgørende er, at man kan bruge den i praksis. Det er sengeside-undervisningen med til at sikre, forklarer Susanne Rasmussen.

Alle skal gøre det samme

Et andet element i projektet er at indføre borgerkonferencer.

- Det er et struktureret redskab, hvor man drøfter borgeren og lægger en fælles handlingsplan. Det er vigtigt, at vores handlinger er de samme og genkendelige, for det giver tryghed. Det betyder f.eks., at alle siger godmorgen på den samme måde. Vi skal alle vide, hvad vi skal gøre - "syns-ninger" kan vi ikke bruge til noget, siger Susanne Rasmussen.

- Vi har haft 24 medarbejdere på kursus - 12 fra plejeboliger, 12 fra demensboliger. De ni dages kursus inkluderer en dag med erfaringsudveksling, hvor en medarbejder fra plejeboligerne er på arbejde i demensboligerne, siger Susanne Rasmussen.

Hun har kun oplevet positive tilbagemeldinger fra kursisterne.

- De er glade for at komme på kursus, for støtten og vejledningen. Det gode er, at vi kommer helt ud på arbejdspladsen, det er ofte nogle små greb, der skal skrues på, siger Susanne Rasmussen, der allerede tænker over, hvordan udviklingen sikres, når projektet slutter med udgangen af 2019.

En mulighed er, at kommunens demenskonsulenter holder konferencer en gang om måneden på plejecentrene.

Opgraderer plejepersonale til arbejdet med demente beboere

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce