Modstand mod planer: Halvdelen af Endelave kan forsvinde som særligt natur-område

Rødben er en af de arter, Natura 2000 beskytter, og det er også en af de fugle, man kan finde omkring Endelave. De er lette at kende på de lange røde ben - her gemt i vandet - og det røde næb med sort spids. Foto: Colourbox

Modstand mod planer: Halvdelen af Endelave kan forsvinde som særligt natur-område

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Står det til Miljøstyrelsen, skal cirka halvdelen af Endelaves areal fjernes fra Natura 2000-listen over fuglebeskyttelses-områder. Det forslag vækker ikke begejstring i Horsens Kommune.

Endelave: Miljøstyrelsen foreslår at indskrænke det nuværende fuglebeskyttelses-område på Endelave. Stedet er et såkaldt Natura 2000-område, og dem er styrelsen i øjeblikket ved at justere på.

Ifølge Miljøstyrelsen sker ændringerne for at friholde jordbrugs- og byarealer og eventuelt udvide områder med beskyttelsesværdige arter og natur. Det vil i Endelaves tilfælde betyde, at omkring halvdelen af øens areal bliver fjernet som fuglebeskyttelsesområde i det store Natura 2000-område i og ud for Horsens Fjord.

Det forslag vækker undren hos byrådsmedlem Paw Amdisen (SF).

- De områder, der foreslås fjernet, spiller en væsentlig rolle for fuglelivet omkring Endelave. Det er ikke sammenhængende, og det virker underligt, for man har lagt op til, at man vil samle arealerne mere ved at justere på grænserne, siger han.

For nylig påpegede lokalpolitikeren i et læserbrev i Folkebladet, at man i oplægget til justeringerne siger, at det kun er arealer uden betydning, der skal fjernes, men det mener han ikke, gælder på Endelave.

De områder, der foreslås fjernet, spiller en væsentlig rolle for fuglelivet omkring Endelave. Det er ikke sammenhængende, og det virker underligt, for man har lagt op til, at man vil samle arealerne mere ved at justere på grænserne.
Paw Amdisen (SF)
Hvad er Natura 2000-områder?
Natura 2000 er et naturbeskyttelsesprojekt oprettet af EU og medlemslandene.Det består af mere end 26.000 beskyttede naturområder i EU, der beskytter Europas mest truede arter og levesteder.

I Danmark er der 252 Natura 2000-områder.

De vigtigste mål for Natura 2000-områderne er at undgå aktiviteter, der i alvorlig grad kan forstyrre eller skade de arter eller levesteder, som skal beskyttes i området.

Samtidig skal der om nødvendigt iværksættes positive tiltag for at opretholde og genetablere disse arter og levesteder.

Kilde: Europa Kommissionen
I Miljøstyrelsens oplæg foreslås området inden for den lilla streg fjernet fra Natura2000-områderne. Kort: Miljøstyrelsen
I Miljøstyrelsens oplæg foreslås området inden for den lilla streg fjernet fra Natura2000-områderne. Kort: Miljøstyrelsen

Stor betydning for fuglelivet

I Miljøstyrelsens oplæg foreslås 58 hektar land fjernet fra beskyttelsesområdet omkring Horsens Fjord, mens 60,4 hektar vil blive tilføjet.

Eksempelvis står arealet omkring Amstrup Enge og Borre til at blive udvidet, mens der på Endelave kun vil blive skåret i den del, der er udlagt som fuglebeskyttelsesområde. Det mener Paw Amdisen (SF) vil skade fuglelivet omkring øen, og han bakkes op af Lene Thomsen, tovholder for Horsens Kommunes naturopgaver på Endelave.

- De arealer, der er foreslået taget ud af beskyttelsen, handler også om græsarealer, som vi mener, har betydning for fuglelivet i området. Fuglene bruger arealerne til at hvile og søge føde på, og nogle fugle yngler også på disse arealer. Hele formålet er netop at beskytte disse fugle, der enten er sjældne, truede eller følsomme over for ændringer i deres levesteder. Den afgrænsning, Miljøstyrelsen har foreslået, kommer for tæt på nogle vigtige fugleområder derovre, forklarer hun.

Horsens Kommune har indsendt et høringssvar til Miljøstyrelsen for at gøre opmærksom på problemet.

Afviser indblanding fra landmænd

Paw Amdisen mistænker, at landbruget har haft en finger med i de nye justeringer, da det er opdyrkede arealer, der foreslås taget ud af fuglebeskyttelsesområdet på Endelave.

Det afviser Miljøstyrelsen dog.

- Landbruget har udtrykt tilfredshed i forbindelse med den politiske aftale i Naturpakken om, at arealer, der ikke er natur, ikke skal beskyttes som natur. Det er nok en del af baggrunden for, at partierne lavede aftalen. Men der er ikke nogen konkrete landbrugsinteresser, der har haft indflydelse på, hvilke områder der i høringsforslaget foreslås at udgå af Natura 2000-områderne eller lægges til, siger Helle Pilsgaard, kontorchef med ansvar for Natura 2000-områder.

Hun fortæller, at man ikke havde et så forfinet kortgrundlag, da man i 90'erne udpegede Natura 2000-områderne og i 70'erne udpegede fuglebeskyttelsesområder. Derfor tog man dengang noget større arealer med i områderne for at lægge sig op ad naturlige skel.

Teknikken er dog meget bedre i dag, og derfor skal der nu ændres på områderne, så de kun omfatter steder med væsentlig naturbeskyttelsesværdi.

Helle Pilsgaard mener derfor ikke, at fuglelivet på Endelave vil blive påvirket af justeringen.

- Vores høringsforslag helst ikke betyde noget for naturbeskyttelsen, for hvis der ikke er en væsentlig naturbeskyttelsesværdi i de områder, vi foreslår taget ud, har vi en forventning om, at det ikke betyder noget, siger hun.

Modstand mod planer: Halvdelen af Endelave kan forsvinde som særligt natur-område

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce