Kritisk krible-krable under fjordens overflade: Krabberne marcherer frem, mens fiskene forsvinder

Hvis dine unger påstår, at det er blevet nemmere at fange krabber i Horsens Fjord i de senere år, kan der være noget om snakken. Som i andre østjyske fjorde er mængden af krabber vokset i takt med, at krible-krable-dyrenes naturlige fjender er forsvundet. Arkivfoto: Jens Thaysen

Kritisk krible-krable under fjordens overflade: Krabberne marcherer frem, mens fiskene forsvinder

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Krabberne stortrives, mens fiskearterne tager et dyk i fjordens pressede vandmiljø.

Horsens: Antallet af fiskearter i Horsens Fjord går ned, mens massive mængder af strandkrabber i de senere år har overtaget herredømmet på fjordbunden.

Sådan lyder status på et videnskabeligt kig under overfladen, som DTU Aqua, en gren af Danmarks Tekniske Universitet, der måler antallet af fiskearter og krabber i de danske kystnære farvande, har taget.

- Udviklingen er et udtryk for, at der er en usund balance i vandmiljøet, vurderer Mads Christoffersen, som er specialkonsulent i DTU Aqua.

- Der er mange faktorer i spil, men det er garanteret, at krabberne har gode livsbetingelser i fjorden. Deres naturlige fjender findes ikke. F.eks. er der få torsk i området, og torsken spiser krabber. Inden for de seneste 30 år er det gået nedad med torskebestanden i de danske farvande, og det har krabben selv været medvirkende til, for når først den invaderer et område, som det er sket i de østjyske fjorde, æder den også torskeynglen, inden fiskene bliver store nok til at kunne æde den.

- Derudover æder de de ålesgræsbede, hvor fiskene før kunne yngle. Det er en ond spiral, forklarer Mads Christoffersen.

Det her er ikke en tilstand, man skal acceptere. Vi forsøger at sætte fokus på det hver dag ved at søge penge til nye leveområder for fisk og bl.a. gøre ministerierne opmærksomme på, at krabber er stort problem.
Mads Christoffersen, specialkonsulent DTU Aqua
Fjordene har det svært
Miljøstyrelsen under Miljø- og fødevareministeriet gør løbende status over forholdene i de danske fjorde.I den såkaldte vandområdeplan, der skal sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv, ser man bl.a. på fjordenes økologi målt på koncentrationer af ålegræsser, klorofyl og bundfauna.

I den del af udgivelsen, der beskriver forholdene i de jyske og fynske kystvande, fremgår det, at fjordene generelt har det svært.

Den økologiske tilstand kategoriseres som enten i "dårlig tilstand", "ringe tilstand", "moderat tilstand", "god tilstand" eller "høj tilstand".

29 procent af vandene ender i kategorien "dårlig stand", 44 procent i "ringe tilstand" og 27 procent i "moderat tilstand".

Ingen når "god tilstand" eller "høj tilstand".

Kun overgået af Vejle Fjord

DTU Aquas undersøgelser bygger på videnskabeligt valide tal fra såkaldte nøglefiskere, dvs. frivillige fritidsfiskere fra hele landet, som fisker med bestemte standardredskaber og løbende indrapporterer deres fangster af såvel fisk som krabber.

Fiskerne opgør mængden af krabber, der går i deres garn, og derefter lægges de enkelte farvande ind på en skala fra 1 til 6, hvor 1 udtrykker en lav koncentration og 6 en høj koncentration af de krible-krablende dyr.

På krabbe-fronten landede Horsens Fjord og Mariager Fjord, der opgøres samlet, i den seneste måleperiode i kategori 5. Dermed er det kun Vejle Fjord, der er hårdere belastet af strandkrabber. Den havnede i kategori 6, forklarer Mads Christoffersen.

- Mængden i Horsens dalede ganske vist lidt i 2016, men det betragter vi som en naturlig variation, for de oplysninger, vi får fra fiskerne, tyder ikke på, at der i 2017 og 2018 har været færre krabber i Horsens Fjord end tidligere, siger specialkonsulenten, som dog ikke kan sige mere præcist, hvor mange kilo krabber der i alt formodes at krybe rundt på bunden af de lokale vande.

Fjorden lider

Et andet udtryk for den usunde balance i fjordens flora og fauna, som Mads Christoffersen taler om, er, at antallet af fiskearter ser ud til at være på kraftig retur.

- I forrige måleperiode fra 2012 til 2014 blev der registreret 36 fiskearter. I seneste periode fra 2014 til 2016 var tallet nede på 16 arter, siger specialkonsulenten, som tegner et billede, man kan genkende i Horsens Sportsfisker Forening.

Ifølge foreningens næstformand Jan Karnøe kan det siges kort:

- Fjorden lider, vurderer han og peger på, at bl.a. ålegræsserne, der er yngleområder for større fisk, der kunne holde krabbe-bestanden i ave, forsvandt for mange år siden.

Græsserne er meget svære at få til at gro igen. Bl.a. fordi vandmiljøet generelt er dårligt, forklarer Jan Karnøe, som ikke er i tvivl om årsagen.

- Fjorden får for meget fosfor og kvælstof fra havbrug, landbrug, og renseanlæg. Det giver regelmæssige algeopblomstringer. Algerne lever kort, rådner og kræver ilt. Det giver iltfattige perioder i vandet, og det rammer livet i fjorden.

- En varm sommer som i år har ikke hjulpet på det. Der har været ekstra mange alger, vurderer han.

Langt sejt træk

Hvis magtbalancen mellem fisk og krabber skal genskabes i Horsens Fjord, er Jan Karnøe og Mads Christoffersen enige om, at der skal skabes bedre ynglemuligheder for de fisk, der er krabbernes naturlige fjender, bl.a. torsk og større fladfisk. Det kræver imidlertid, at de ålegræsbede, der er forsvundet, genskabes og måske også, at man etablerer stenrev, hvor fiskene kan trives, indtil de kan tage kampen op med krabberne.

Det er ikke en opgave, der løses let, siger Jan Karnøe og peger bl.a. på, at det først er i nyere tid, man for alvor er begyndt at tage hånd om udledningen af næringsstoffer i de danske farvande.

- For vandmiljøets vedkommende er der brug for et langt sejt træk, hvis det skal blive bedre, for i mange år skete der et langt sejt træk i den modsatte retning, siger han.

Kritisk krible-krable under fjordens overflade: Krabberne marcherer frem, mens fiskene forsvinder

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce