Hvad skal vejene på Nordhavnen hedde: Skal det være noget med Vitus Bering eller markante kvinder?

Den fremtidige linjeføring af vejene på Nordhavnen og kommunens oprindelige forslag til navne, "Nye Havn" (rød streg), "Havnelinjen" (grøn streg) og "Ved kanalen" (blå streg). Forslagene blev på mødet i plan- og miljøudvalget forleden forkastet af politikerne. I stedet ønsker politikerne bud på kvindenavne og vejnavne med referencer til Vitus Bering. Tegning: Horsens Kommune.

Hvad skal vejene på Nordhavnen hedde: Skal det være noget med Vitus Bering eller markante kvinder?

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Plan- og miljøudvalget har vedtaget nye retningslinjer for navngivning af veje. Nu skal politikerne tage stilling til de fremtidige vejnavne på Nordhavnen: de eksisterende navne, kvindenavne eller navne med referencer til Vitus Bering.

Horsens: Skal vi beholde de nuværende navne, eller skal de tre veje på Nordhavnen friskes op med helt nye navne, der enten kan tage udgangspunkt i markante kvinder lokalt eller nationalt - eller navne med referencer til det berømte bysbarn Vitus Bering?

Det spørgsmål er politikerne i Horsens Kommunes plan- og miljøudvalg godt i gang med at besvare.

Med de igangværende og kommende byggerier på Nordhavnen følger naturligt en diskussion om de fremtidige vejnavne i området. I dag hedder vejene Frederik Winthers Vej, Jens Hjernøes Vej og Anders Kruses Vej, men det er ikke givet, at det skal blive ved med at være sådan.

Det står fast, at der kommer i hvert fald små ændringer, for de nuværende husnumre skal under alle omstændigheder ændres i takt med, at nye byggerier skyder op.

- Der er den mulighed, at vi fastholder navnene og justerer husnumrene, men derudover har vi bedt forvaltningen om at give bud på to forskellige temaer for vejnavnene området, et tema med kvindenavne og et med navne relateret til Vitus Bering, siger Martin Ravn (V), formand for plan- og miljøudvalget.

I de nye retningslinjer for navngivning af veje, som vi netop har vedtaget, lægges der op til, at vi i højere grad skal overveje kvindenavne, hvor det giver mening. At vi får en større kønsmæssig ligestilling.
Martin Ravn (V), formand for plan- og miljøudvalget
Nye regler for navngivning af veje
Plan- og miljøudvalget har vedtaget et sæt rejningslinjer for fastsættelse af vejnavne. I den står der følgende om de overordnede principper for navngivningen:1. Der kan så vidt muligt fastsættes vejnavne, der kan henføres til det geografiske område, hvor vejen er beliggende, for at bevare oprindelige topografiske navne og fortælle stedets kulturhistorie.

2. Der kan så vidt muligt fastsættes vejnavne, der indgår i emnekredse for de enkelte kvarterer, f.eks. blomster, nordisk mytologi, digtere, erhverv m.v.

3. Der kan så vidt muligt fastsættes vejnavne, der udspringer af historiske begivenheder eller andre forhold af større kulturhistorisk betydning.

4. Der søges kønsmæssig ligestilling i navngivning, hvor dette er relevant.

5. Der anvendes ikke vejnavne, der referer til nulevende personer.

6. Der anvendes ikke vejnavne, der referer til firmanavne o.l.

7. Der må ikke anvendes vejnavne, der er enslydende inden for samme postdistrikt eller som forekommer andre steder i kommunen.

8. For veje, der krydser kommunegrænsen, skal navngivningen gennemføres i fællesskab mellem de berørte kommuner.

9. Vejnavnet fastsættes i overensstemmelse med Dansk Sprognævns vejledning i retskrivning af vejnavne.

Kvinder skal fylde mere

Forud for udvalgsmødet forleden havde forvaltningen på forhånd givet nogle bud på tre nye vejnavne, "Nye Havn", "Ved kanalen" og "Havnelinjen", men de blev alle forkastet af udvalget.

- Vi vil noget andet. I de nye retningslinjer for navngivning af veje, som vi netop har vedtaget, lægges der op til, at vi i højere grad skal overveje kvindenavne, hvor det giver mening. At vi får en større kønsmæssig ligestilling. Derfor tager vi det op som en mulighed her. Temaet med Vitus Bering blev foreslået af Esben Hedeager (K), der jo har det som en mærkesag, at Vitus Bering skal fylde mere på havnen, siger Martin Ravn.

De nuværende veje er opkaldt efter tre herrer, der levede samtidigt i Horsens og hver især satte deres markante præg på byen: Frederik Winther (1748-1802), handelsmand og kirkeværge, Jens Hjernøe (1748-1801), billedhugger og såkaldt rådmand, samt Anders Kruse (1745-1811), murermester og rådmand.

Hvad skal vejene på Nordhavnen hedde: Skal det være noget med Vitus Bering eller markante kvinder?

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce