Antallet af voksne med svære handicap stiger i Horsens: - Måske skal serviceniveauet reduceres

Arbejdet med næste års budget er i gang. Formand for udvalget for velfærd og sundhed Ellen T. Schmidt (S) håber, det kan klares uden at forringe servicen på området - men hun lover ikke noget. Arkivfoto

Antallet af voksne med svære handicap stiger i Horsens: - Måske skal serviceniveauet reduceres

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

- Vi fortsætter ud ad samme spor for at holde budgettet, men det er for tidligt at sige, om vi kan undgå at skulle sænke serviceniveauet, siger formand for udvalget for velfærd og sundhed i Horsens, Ellen T. Schmidt (S)

Horsens: Der er ingen hvide kaniner at hive op af hatten, når politikerne i Horsens Byråds udvalg for velfærd og sundhed skal lægge budget for det kommende år.

Allerede nu ved politikerne, at der er pres på, fordi gruppen af udsatte voksne med så svære og vedvarende handicap, at de kræver intensiv hjælp, er steget.

- Det er ikke usædvanligt for vores kommune. Ved et møde med udvalgsformænd fra hele landet var der mange, som kunne fortælle om en tilsvarende situation, fortæller udvalgsformand Ellen T. Schmidt (S).

Hendes udvalg har for nylig afsat penge fra tre reservepuljer til at dæmme op for et ventet underskud på 15,5 millioner kroner i år, fordi gruppen af voksne med meget svære, vedvarende handicap pludselig blev forøget. Bliver stigningen mindre, vil der stadig være ubrugte pulje-penge. Bliver den større, er der et problem.

Om det kan lykkes at lægge et solidt budget for 2020 uden at gribe fat i sparekniven, lader hun stå åbent.

- Det kan godt være, det ender med, at vi skal reducere i serviceniveauet. Jeg håber det ikke, men jeg kan ikke love noget, siger Ellen T. Schmidt.

Velfærds- og sundhedsudvalget
Politikerne i velfærds- og sundhedsudvalget har ansvaret for et budget på 1,7 milliarder kroner.

De seneste år er driftsbudgettet hvert år blevet reduceret med en procent. I 2020 er kravet sat ned til 0,5 procent.

Pengene er fordelt på fire hovedområder. Sådan er budgettet for 2019:
  • Sundhed: 424 mio. kr. Største beløb går til at betale for borgere, der er indlagt på hospitalet. Desuden rummer beløbet udgifter til sundhedspleje, tandpleje, forebyggelse, vederlagsfri fysioterapi og genoptræning med mere.
  • Ældre med særlige behov: 638 mio. kr. Halvdelen af beløbet går til pleje og omsorg i plejeboliger. Dækker også genoptræning, hjemmehjælp, madservice, hjemmesygepleje, forebyggelse, hjælpemidler med mere.
  • Børn og unge med særlige behov: 212 mio. kr. Stort set alle pengene går til anbringelser og forebyggelse.
  • Udsatte voksne og borgere med handicap: 431 mio. kr. De største udgiftsposter er botilbud. Næststørste post er personlig støtte og pasning af personer med handicap. Derudover går pengene blandt andet til behandling stofmisbrugere, socialpædagogisk hjælp til voksne, kontakt- og ledsagerordninger, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud.

Ligger i den lave ende

Hovedparten at de dyre tilbud købes hos eksterne partnere.

- Vi har flere gange snakket om, om vi selv skal drive tilbuddene, men de tilbud, vi benytter, er konkurrencedygtige, og de gør det godt, siger Ellen T. Schmidt.

Kigger man på kommunernes nettoudgifter til voksenhandicappede, lå Horsens Kommune i 2017 blandt de 20 procent kommuner med de laveste udgifter til området, nemlig 7591 kroner pr. borger i alderen 18-64 år. På landplan svinger beløbet fra 6554 kroner til 14.432 kroner.

Det er med andre ord svært at finde penge der, hvor udgifterne stiger.

Så fokus bliver forsat på rehabilitering og forebyggelse.

Hjælp til selvhjælp

Senest er der sat gang i et initiativ, der skal være med til at forebygge udviklingen af diabetes II, men listen over tiltag gennem de senere år er lang: Mestringsenhed, det gode ældreliv, velfærdsteknologi og meget mere. Men målet er det samme: at klæde borgerne på til at kunne mestre deres eget liv bedst muligt med mindst mulig støtte.

- Vi har fokus på strukturen i måden, vi arbejder på, og på at finde ressourcer i civilsamfundet. De spor, vi har forfulgt, har givet gode resultater, siger Ellen T. Schmidt og tilføjer, at indtil videre har effektiviseringerne ikke ændret på serviceniveauet.

Men arbejdet fortsætter. Lige nu har udvalget bedt forvaltningen kigge på hjemmehjælpen. Målet er færre kontaktpersoner til den enkelte borger.

- Vi skal lave en analyse af området, som kan forbedre den enkeltes hverdagsliv og samtidig forbedre velfærdsøkonomien, forklarer Karin Holland, direktør for velfærd og sundhed.

Samtidig med presset på området, er der et generelt krav om effektivisering på 0,5 procent af det samlede budget på velfærds- og sundhedsområdet. Et budget på 1,7 milliarder kroner.

Efter planen skal budgettet for næste år behandles i udvalget 8. og 22. maj.

Antallet af voksne med svære handicap stiger i Horsens: - Måske skal serviceniveauet reduceres

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce