Hedensted vil have flere nye sommerhusgrunde

Hedensted har søgt staten om tilladelse til at udlægge to områder til sommerhusgrunde. Det éne er et markområde ved siden af Pøt Strandby, som ses her på billedet. Foto : Søren E. Alwan

Hedensted vil have flere nye sommerhusgrunde

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Hedensted Kommunes byråd har vedtaget, at der skal lægges billet ind på 200 nye kystnære, sommerhusgrunde i en statslig pulje.

Juelsminde/As: Politikerne i Hedensted Kommune har i denne uge bestemt, at der skal arbejdes videre med ideen om at hente 200 nye sommerhusgrunde hjem til kommunen.

De 200 sommerhusgrunde skal fordeles ligeligt på et areal ved Pøt Strandby og et ved Juelsminde. Om det bliver til noget med grundene er endnu meget usikkert.

Erhvervsstyrelsen skal først beslutte om Hedensted Kommune kan få del i en pulje på 1.000 nye, kystnære sommerhusgrunde, som andre også er ude efter.

Kommunens ansøgning har krævet et såkaldt plantillæg, altså en projektbeskrivelse, og efter en høringsfase hen over sommeren godkendte politikerne i denne uge tillægget på et byrådsmøde og er dermed nået et skridt videre.

Vi kan se, turismen vækster, og at sommerhusene er fyldt i sommerugerne. Derfor er det dybt interessant at få del i udlægget af nye sommerhusgrunde.
Kirsten Terkilsen, borgmester (V), Hedensted Kommune
Ansøgning om nye grunde
Hedensted Kommune ansøger staten om lov til at udlægge to nye sommerhusområder. De to ubebyggede områder findes ved henholdsvis Pøt Strandby og Juelsminde. Begge områder er cirka 14 hektar store og ejes af private. Området ved Pøt Strandby går delvist ud mod Frede Juels Vej og delvist ud mod Skovkrogen. Området ved Juelsminde grænser op mod Klakringvej ved Boestholtvej. Hvert område vurderes at kunne rumme 100 sommerhusgrunde, og Hedensted Kommune ansøger derfor om udlægning af 200 grunde. Til gengæld vil Hedensted Kommune tilbageføre et mindre ubebygget område ved Snaptun til landzone. Området ligger inden for strandbeskyttelseslinjen, og det anslås at kunne have rummet 25 grunde, hvis det havde været tilladt at bygge der.

Grundejere er imod

Blandt fire indkomne høringssvar er kun et en egentlig indsigelse. Afsenderen er Grundejerforeningen Dykjær Sommerby, der bekymrer sig over de 100 grunde, som kommunen har tiltænkt Juelsminde og et areal ud mod Klakringvej ved Boestholtvej.

Foreningens private vej og strandsti i nærområdet frygtes overbelastet af nye sommerhusejere, som ikke respekterer skiltningen, og foreningen kræver derfor, at et nyt sommerhusområde vil få selvstændig adgang til strand.

Kommunens forvaltning mener, at grundejerne er lidt for langt fremme i forhold til, hvor projektet er nu, men gør det klart, at de vil blive inddraget i "detailplanlægningen", hvis sommerhusgrundene tildeles Juelsminde.

Byråd stemte for

Også en bekymring fra en grundejer i Pøt Strandby er modtaget som høringssvar. Bekymringen går bl.a. på, at der ikke er udarbejdet en miljøvurdering. Kommunen har nøjedes med en såkaldt miljøscreening indtil videre, hvilket ifølge forvaltningen er i tråd med lovgivningen.

Heller ikke dette høringssvar har ført til ændringer af forslaget, som alle på onsdagens byrådsmøde stemte for.

- Det, der sker nu, er, at vi søger om at få del i udlægget af sommerhusgrunde, siger borgmester Kirsten Terkilsen (V).

Hedensted vil have flere nye sommerhusgrunde

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce