Tag beslutningen om mobilmasten på et byrådsmøde - den vil få konsekvenser for mange


Tag beslutningen om mobilmasten på et byrådsmøde - den vil få konsekvenser for mange

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.


Vickie og Chris Mose, Sønderbakken 3, Odder
Billede
Debat. 

Læserbrev: I april var der nabohøring vedrørende ansøgning om landzonetilladelse til opsætning af en telemast på Sønderbakken.

De nærmeste naboer har gjort kraftige indsigelser overfor den foreslåede placering af masten.

Masten er planlagt til en højde på 42 meter (svarende til en 12-14 etagers bygning).

Placeringen er, på nuværende tidspunkt, foreslået til det østlige hjørne af den kommunale sportsplads, hvilket vil indebære fældning af fredskov for at etablere en tilkørselsvej til masten fra Sønderbakken.

Visualiseringer viser, at masten bliver meget dominerende i landskabet omkring Rosensgade, Holsteinsgade og Sønderbakken og i særdeleshed for Slippen.

Det vil betyde en gennemgribende ændring af udtrykket i en af byens gamle gader, som er på listen over udpegede kulturmiljøer i Odder.

Den tiltænkte placering er med kun ca. 30 meter til nærmeste skel ganske enkelt ikke rimelig for hverken naboer, borgere generelt eller den historiske natur på Skovbakken, der bl.a. rummer to såkaldte "kvindeege", der er plantet for at markere kvinders valgret i Danmark.

Godkendelse af masten skal nu op på et kommende udvalgsmøde, og vi henstiller derfor til, at byrådsmedlemmer i Odder løfter beslutningen til et byrådsmøde, da der her er tale om en beslutning, som vil få konsekvenser for et stort antal borgere, der har sin daglige gang i området:

1. De uafklarede sundhedsmæssige aspekter ved at bo så tæt på en stor og kraftig telemast vækker bekymring.

2. Indenfor en radius på få hundrede meter opholder der sig hver dag 896 elever på Skovbakkeskolen, ca. 100 vuggestue- og børnehavebørn i Krible Krablehuset og 468 elever på Rathlouskolen.

3. I en kommune, hvor man satser på børnefamilier, bør der ikke inddrages grønne områder, hvor børn kan lege frit.

4. Der er potentiel risiko for, at det kan forekomme vindstøj fra selve mastens konstruktion og eventuelle paraboler. Den korte afstand gør, at vi, efter vores opfattelse, ikke kan undgå at blive påvirket af støjgener.

5. På lignende master andre steder i landet har der været problemer med faldende isflager til fare for børn og voksne, der benytter stien og idrætspladsen.

6. Flere studier viser, at mobilstråling påvirker biodiversiteten negativt.

Så vidt vi er orienteret, er ønsket om opstilling af en mast på Skovbakken bl.a. for at imødekomme bedre dækning for borgere i Fillerup. En alternativ placering kan således være på Vandværksgrunden i Fillerup, da det vil være betydelig længere fra de nærmeste private ejendomme.

Vi håber, at en beslutning, som berører så mange af kommunens borgere, vil blive taget på et byrådsmøde og ikke på et udvalgsmøde, som ellers planlagt.

Den tiltænkte placering er med kun ca. 30 meter til nærmeste skel ganske enkelt ikke rimelig for hverken naboer, borgere generelt eller den historiske natur på Skovbakken, der bl.a. rummer to såkaldte "kvindeege", der er plantet for at markere kvinders valgret i Danmark.

Tag beslutningen om mobilmasten på et byrådsmøde - den vil få konsekvenser for mange

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce