Nu bliver det vildt: Skov ved Klostermølle udpeget til urskov

Et flertal i folketinget vil have mere urskov i Danmark, og i den forbindelse er der blevet udpeget 13.800 hektar skov, som fremover skal være uberørt af mennesker. Ved Klostermølle er skoven blevet udpeget til urskov, som den eneste i Horsens Kommune. Den er biolog Lasse Werling fra Naturstyrelsen ved at udarbejde en forvaltningsplan for. Arkivfoto: Morten Pape

Nu bliver det vildt: Skov ved Klostermølle udpeget til urskov

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Partierne bag Naturpakken har endelig udpeget de skove, der i fremtiden skal stå som biodiversitets-skov og urørt skov. I Horsens Kommune gælder det 11 hektar ved Klostermølle, hvor man allerede fra nu af vil begynde at lade skoven passe sig selv.

Klostermølle: Snart bliver det muligt for naturelskere at komme tættere på mere vild skov, efter partierne bag naturpakken onsdag blev enige om, hvilke skove der skal stå som biodiversitetsskov eller urørt skov i fremtiden.

I alt er der udpeget 45 skovområder i Danmark, og alene i Østjylland er der tale om 11 skove, oplyser Naturstyrelsen Søhøjlandet.

Som den eneste skov i Horsens Kommune er statsskoven ved Klostermølle ved Mossø udpeget. Her skal et 11 hektar stort område fremover stå hen som biodiversitetsskov.

- Nu bliver der lavet en forvaltningsplan for området, hvor vi tager stilling til, hvad der skal ske. Ved Klostermølle skal der ikke ske så meget. Her er der nogle rigtig fine naturværdier i forvejen, så det handler derfor om at fjerne nogle nåletræer, som ikke gavner biodiversiteten. Ellers er det urørt derefter, og så er det de naturlige processer, som får lov at forløbe, uden vi blander os mere, siger Søren Hald, skovrider i Naturstyrelsen Søhøjlandet.

Om urørt skov
Forbudt i urørt skov:? Skovdrift.

? Fjernelse af træer og dødt ved.

Tilladt i urørt skov:

? Naturpleje for at gavne biodiversitet, herunder afgræsning med større dyr for at opnå en mere naturlig dynamik.

? Friluftsliv for borgerne.

? Bekæmpelse af invasive arter.

? Fældning af træer, der er til gene for trafikken, friluftslivet, fortidsminder eller udgør en sikkerhedsrisiko.

? Jagt og fiskeri.

Anden biodiversitetsskov:

? Der må gerne være en træproduktion i anden biodiversitetsskov, men hovedformålet på arealet er biodiversitet.

? Der efterlades minimum 15 ældre træer pr. ha til naturligt henfald og død.

? Dødt træ fjernes ikke.

? Friluftsliv, jagt og fiskeri, bekæmpelse af invasive arter med videre er tilladt lige som i en urørt skov.

Kilde: Naturstyrelsen Søhøjlandet

Bedre vilkår for naturen

Formålet med øvelsen er at øge den biologiske mangfoldighed, så de arter, der er i fare for at forsvinde i den danske natur, får bedre vilkår. Det er især bille-arter, som lever i nedfaldne træer, eller specielle svampearter, der lever i frisk eller dødt véd, som er i fare for at forsvinde, og de vil nu få bedre levevilkår og flere levesteder.

Samtidig vil en række afledte arter nyde godt af de nye muligheder. Det drejer sig især om spætter, mejser, skovmåren og flagermusarter, som vil få bedre levevilkår.

Ifølge skovrideren i Naturstyrelsen Søhøjlandet vil folk allerede fra nu begynde at opleve, at skoven får lov til at stå urørt hen.

- Allerede nu er der nogle særlige retningslinjer omkring, hvad vi gør. Vores opgave er at fastholde, at biodiversiteten får optimale kår, og ellers lade den gamle løvskov få lov at udvikle sig og passe sig selv. Det vil sige, at når et træ opnår den maksimale levealder, så falder det ned, og hvis det ikke er til fare for mennesker, får det lov at ligge. Så kommer der en opvækst under sådan et træ, og det bliver de naturlige processer, som får lov nu. Så vi vil få en mere spændende natur, siger Søren Hald.

Nu bliver det vildt: Skov ved Klostermølle udpeget til urskov

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce