Gudenåen skal lægges om: Fisk skal have bedre levevilkår

I 2009 blev spærringen i Gudenåen ved Vilholt Mølle fjernet for at sikre fri passage for fisk og vandlevende smådyr. Nu er turen kommet til Klostermølle. Arkivfoto

Gudenåen skal lægges om: Fisk skal have bedre levevilkår

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Gudenåen ved Klostermølle skal lægges om, så laksefisk som ørreder får bedre mulighed for at gyde. Nu skal planen godkendes af lodsejerne i området.

Klostermølle: Der skal være mere fri passage for fisk i Gudenåen omkring Klostermølle, og derfor er Horsens Kommune klar med en større omlægning af åløbet ved den gamle papirfabrik. Ifølge statens vandområdeplan for Randers Fjord skal kommunerne langs Gudenåen sørge for, at fisk og andre levende organismer kan svømme frit op og ned i åen.

Ved Klostermølle fungerer den eksisterende fisketrappe imidlertid så dårligt, at passagen skal forbedres. Samtidig varierer vandføringen i det oprindelige Gudenå-løb ved Døde Å for lidt til, at laksefisk som ørreder lader sig lokke op igennem åen. Derfor er Horsens Kommune nu klar med en plan for en større omlægning af Gudenåen ved Klostermølle på 8,43 millioner kroner. Den plan blev politikerne i byrådets plan- og miljøudvalg orienteret om, da udvalget holdt møde tirsdag.

- Nu går processen i gang med at snakke med alle lodsejere, fordi de skal være med til at godkende det. Det er afgørende i forhold til at gennemføre projektet, at lodsejerne er med på ideen, siger Martin Ravn (V), formand for plan- og miljøudvalget.

Hvis projektet accepteres i sin nuværende form, kan det realiseres i 2019/2020. Horsens Kommune har fået tilsagn fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen om, at staten dækker omkostningen på 8,43 mio. kr. for den store omlægning.

Det er afgørende i forhold til at gennemføre projektet, at lodsejerne er med på ideen.
Martin Ravn (V), formand for plan- og miljøudvalget

Gudenåen ved Klostermølle

Mere liv i Døde Å

I projektet om at skabe bedre faunapassage, planlægger Horsens Kommune at uddybe Døde Å, så hovedparten af Gudenåens vand fremover ledes igennem Døde Å.

I dag ledes størstedelen af vandet igennem Klosterkanalen og ned til Klostermølle. Midt i 1100-tallet gravede munkene nemlig denne kunstige kanal for at udnytte vandet til mølledrift.

Ved at uddybe Døde Å og oprense et par af de oprindelige deltaarme skabes der igen plads til, at vandet kan løbe frit i det oprindelige åløb, hvilket også giver fisk mulighed for at svømme op i åen for at gyde i det øvre åløb.

Omlægning løser to problemer

For at sikre, at de bevaringsværdige bygninger ved Klostermølle ikke lider skade, opretholdes en beskeden vandføring i Klosterkanalen, for at holde vandspejlet uændret. Det sikrer samtidig, at kanosejlerne på Gudenåen forsat kan benytte Klosterkanalen til at komme videre ud i Mossø.

- Omlægningen af Gudenåen skal egentlig være med til at løse to problemer. Dels skal det skabe bedre forhold for fiskeyngel, men der er også problemer med øget vandstand i området. Grundvandet stiger nemlig med én cm om året, og aflejringsområdet ved udmundingen falder med én cm om året. Det gør, at området vil stå under vand i en større del af året med den store regnmængde, der kommer. Derfor vil vi gerne have mere vand ned langs Døde år, siger Martin Ravn.

Omlægningen af Gudenåen ved Klostermølle er en del af det samme projekt om at skaffe fri passage i åen som ved Vestbirk Vandkraftværk. Det projekt har Horsens Kommune imidlertid sat i bero, fordi kommunen savner svar på en række spørgsmål fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Gudenåen skal lægges om: Fisk skal have bedre levevilkår

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce