Annonce
Horsens

Vores selskab skal holde generalforsamling - hvad skal vi være opmærksomme på?

Advokaterne Jannik Haahr Antonsen (t.v.) og Lars Langhoff svarer på erhvervsretlige spørgsmål. Spørgsmålene kan sendes til jha@codexlaw.dk. Arkivfoto: Morten Pape

Vi er et forholdsvis nystartet anpartsselskab, der snart skal holde vores første ordinære generalforsamling. I forbindelse hermed er vi meget i tvivl om, hvilke formelle regler vi skal iagttage. Er det muligt at nævne nogle punkter, vi skal være ekstra opmærksomme på?

Svar:

Der er mange ting, man skal holde sig for øje, når man afholder generalforsamling. I det følgende fremhæves noget af det, der er vigtigt at have styr på.

Annonce

Generalforsamlingen skal afholdes i så god tid, at selskabets årsrapport kan blive godkendt på generalforsamlingen og derefter nå at blive indsendt og modtaget af Erhvervsstyrelsen, inden fristen i årsregnskabsloven udløber. Indkaldelse til generelforsamling skal desuden ske tidligst 4 uger før og senest 2 uger før afholdelsen, medmindre vedtægterne foreskriver en længere frist.

Afholdelsen af generalforsamlingen skal ske fysisk på kapitalselskabets hjemsted, medmindre andet er bestemt i vedtægterne. I den forbindelse skal det nævnes, at der i 2021 på grund af covid-19 er mulighed for afholdelse af elektronisk generalforsamling, selvom vedtægterne kræver fysisk fremmøde.

Forud for generalforsamlingen skal der udarbejdes en dagsorden. Dagsorden skal mindst omfatte det, vedtægterne fastsætter. Enhver kapitalejer har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen.

Det er som udgangspunkt ikke muligt at få behandlet emner, som ikke er sat på dagsordenen. Undtagelsesvist kan der behandles emner, hvis samtlige kapitalejere samtykker herom, ligesom der kan træffes beslutning om at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling til behandling af emnet.

I forbindelse med afholdelsen af generalforsamlingen skal der vælges en dirigent, som skal lede generalforsamlingen og sikre, at denne afholdes forsvarligt og hensigtsmæssigt. Det er meget vigtigt, at den valgte dirigent har et indgående indblik i både selskabet og lovgivning, da dirigenten har indgribende beføjelser på generalforsamlingen.

Dette er kun en lille del af reguleringen i forbindelse med afholdelse af generalforsamling, så det er vigtigt, og kan stærkt anbefales, at I som virksomhed sætter jer grundigt ind i alle reglerne.


Enhver kapitalejer har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Sport

Se højdepunkterne: En vigtig redning gav AC Horsens endnu et point mod AaB

Annonce