Annonce
Læserbrev

Vitapark. Rumrejsens økonomi aldrig godkendt

Annonce

Læserbrev: Jeg er enig i, at der er brugt rigtig mange penge på den borgerinvolverende udviklingsproces i Vitapark; "Rumrejsen", som siden fredag er blevet flittigt debatteret på Facebook efter offentliggørelsen på det sociale medie og i Horsens Folkeblad.

I mellemtiden har jeg været optaget af at undersøge sagen nærmere.

Jeg har endnu ikke alle svar parat, men jeg ved nu, at Rumrejsens samlede økonomiske ramme ikke er blevet fremlagt til politisk behandling inden gennemførelse. Det er utilfredsstillende, for det burde den have været.

Jeg vil gerne give lidt baggrund for at forstå organisationen og dermed ansvarsfordelingen omkring Vitapark.

Det var det midlertidige §17,4-udvalg med byrådsmedlem Niels Rosenberg (K) som formand (og jeg selv som et af de øvrige otte menige medlemmer), som besluttede at sætte gang i Rumrejsen tilbage i april 2017. Her godkendte vi indkøb af specialistkompetencer, og vi bevilligede 50.000 kroner til at designe et forløb, som inden årets udgang skulle godkendes endeligt i udvalget.

Fra januar 2018 havde Økonomi- og Erhvervsudvalget ansvaret for Vitapark, indtil det nuværende Vitapark Lokaludvalg blev etableret og derved fik ansvaret i maj 2018, hvor jeg ved konstitueringen blev formand.

Jeg har spurgt i forvaltningen, hvor jeg har fået at vide, at hverken det midlertidige §17,4-udvalg, formand Niels Rosenberg, Økonomi- og Erhvervsudvalget eller borgmesteren har fået forelagt eller godkendt projektøkonomien. Mens jeg har været formand for Vitapark Lokaludvalg, har sagen heller ikke været fremlagt. Arbejdsmøderne/workshops’ene i Rumrejsen blev afviklet i perioden fra april - august 2018.

Jeg har stillet flere spørgsmål, som jeg endnu ikke har svar på. Men indtil videre kan jeg oplyse, at økonomiens fordeling trods alt ikke er fuldstændigt afspejlet i avisens overskrifter. Kuglepenne med logo har kostet 1868 kroner mens tusser, post it’s med mere står i 792 kroner.

Jeg vil gerne sige, at det er meget vigtigt for mig, at Vitapark udvikler sig til gavn for alle borgere i Odder Kommune. Den konsulentstøttede del af Rumrejsen er forbi, men vi har fortsat 30-40 af de medborgere, som deltog, der aktuelt er engagerede i at realisere Rumrejsens resultater. Det vil sige, at de aktivt arbejder på at ændre Vitaparks fysiske rammer, så de kan blive til attraktive mødesteder, give mulighed for kulturel udfoldelse, stærke fællesskaber og lys i Vitaparks vinduer efter kl. 16. Det er borgere, som bruger en betydelig del af deres frie tid som medskabere i Vitapark, og dem skal vi værdsætte og passe på - også nu, mens vi debatterer Rumrejsens økonomi. Vitapark afhænger før, nu og også fremadrettet umådelig meget af de mange forskellige engagerede kræfter, der VIL stedet og dets potentialer.

På det næste møde i Vitapark Lokaludvalg kommer vi naturligvis til at drøfte denne sag. Det er 23. april. Min tilgang er i øvrigt fuld åbenhed omkring Rumrejsens indhold og beslutninger og bilag vedrørende Rumrejsens økonomi.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Horsens

Carsten blev fejret på sin 50-års-fødselsdag: Det skulle Mette bare ikke blande sig i

Annonce