Annonce
Horsens

Vi vil gerne pålægge medarbejdere overarbejde - men hvordan gør vi?

Advokaterne Jannik Haahr Antonsen (t.v.) og Lars Langhoff svarer på erhvervsretlige spørgsmål. Spørgsmålene kan sendes til jha@codexlaw.dk. Arkivfoto: Morten Pape

Vi er en forholdsvis nyopstartet virksomhed, som inden for den seneste tid har haft behov for at pålægge vores medarbejdere overarbejde. Men vi er i tvivl om, hvad reglerne for overarbejde er, og om vi overhovedet kan kræve, at vores medarbejdere arbejder over.

Er det muligt at få opridset de overordnede retningslinjer for overarbejde, så vi kan sikre os, at vi gør det rigtigt?

Svar:

Først og fremmest er det væsentligt, at I overholder arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstiden skal være tilrettelagt således, at jeres ansatte har en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer inden for hver 24-timers periode.

Derudover må jeres medarbejdere ikke arbejde mere end 48 timer i gennemsnit pr. uge, hvilket måles over en periode på fire måneder.

Nu til retningslinjerne for overarbejde. Som hovedregel er jeres medarbejdere forpligtet til at påtage sig overarbejde. Jo mere nødvendigt det er for jeres virksomhed, at det pålagte overarbejde bliver udført, desto stærkere grunde skal jeres medarbejdere have for at afvise at påtage sig overarbejdet.

Det kan være en stærk nok grund, at medarbejderen skal hente sine børn fra institutioner eller lignende, mens en middagsaftale med venner typisk ikke er nok til at afvise overarbejde.

Hvis medarbejderen nægter at påtage sig overarbejde uden at have en acceptabel grund, kan dette være misligholdelse af ansættelsesforholdet og begrunde opsigelse.

Det er dog jeres ansvar at tilrettelægge virksomhedens drift på en sådan måde, at overarbejde undgås i det omfang, det kan lade sig gøre. Jeres medarbejdere kan nægte systematisk overarbejde over en længere periode.

Overarbejde skal varsles i så god tid som muligt, men kan i princippet pålægges uden varsel. Lovgivning indeholder ikke et krav på varsel af overarbejde, men overenskomster kan indeholde regulering af varsler, f.eks. at overarbejde så vidt muligt skal varsles dagen før.

Betaling af overarbejde er ligeledes ikke lovreguleret. Derfor skal I som arbejdsgiver være opmærksomme på, hvad der fremgår af ansættelsesaftaler og evt. overenskomster, der gælder for jeres medarbejdere.


Som hovedregel er jeres medarbejdere forpligtet til at påtage sig overarbejde.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce