Annonce
Debat

Vi vil gerne lave natur, men helst hvor det giver god mening

Jens Gammelgaard. Arkivfoto

Læserbrev: I et læserbrev forleden om Velux Fondens bevilling på 600.000 kr. til at undersøge mulighederne for at genskabe Kysing Fjord nævner Ib Salomon, formand for DN-Odder, mig personligt og antyder, at jeg er en forudsigelig nej-siger, når det drejer sig om natur.

Det er jeg faktisk ikke. I landbruget har vi intet imod at lave natur, men det skal give mening!

Det er der - i mine øjne - flere grunde til, at en genskabt Kysing Fjord ikke gør.

Vi er netop kommet ud af den tørreste sommer nogensinde og har tilmed fået at vide, at så tørre somre er noget, vi risikerer hvert 10. år i fremtiden.

De 180 hektar, der udgør det inddæmmede område, vi taler om, er rigtig god landbrugsjord og nogle af de eneste jorde, landmænd faktisk har kunnet få et fornuftigt udbytte fra i denne tørke.

De 180 hektar er altså ret værdifulde for erhvervet i fremtiden. Hvis de skal ud af drift, hvor kan DN så skaffe lignende jorde andre steder til landmændene?

Det er korrekt, at landbruget alligevel skal i gang med at etablere minivådområder for at reducere kvælstof- og fosforudledningen til Norsminde Fjord, men det areal, som skal bruges til disse, udgør langt, langt mindre end 180 hektar, og ydermere vil vi aldrig placere minivådområder på så højproduktive jorde.

Til gengæld vil de mange minivådområder, som vi skal etablere, hver især hurtigt udvikle sig til interessante biotoper for forskellige fugle, krybdyr, padder, insekter, sommerfugle og vådbundsplanter.

Vi kan således få mere varieret natur i området om ganske få år.

Skal vi se på naturværdi, tvivler jeg nemlig meget på, at en genetableret Kysing Fjord bliver det dejlige, rekreative område, DN drømmer om.

Fjorden vil blive meget lavvandet, der vil hurtigt komme sivvækst, og området vil være myggebefængt og halvvejs udtørret i sommermånederne.

Men nu er Velux Fondens gave kommet; så kan vi i det mindste håbe, at forundersøgelserne også kan afdække svarene på mine og landbrugets bekymringer, inden der bliver taget endelig stilling.

Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Transportminister svarer igen: Hvorfor sænker du ikke sigtekornet, Troels Lund Poulsen?

Læserbrev: Troels Lund Poulsen (V) påstår her i avisen, at jeg løber fra et løfte om at ville udbygge E45 (læserbrevet "Tillykke. Nu skylder de røde en ny motorvej" 13. september, red.). Inden han skyder os for mange såkaldte "løftebrud" i skoene, vil jeg ganske stilfærdigt oplyse, hvad vi rent faktisk lovede før valget. For som vi sagde, så ønsker vi - i modsætning til hvad den tidligere regering leverede - at indgå en bred infrastrukturaftale til gavn for hele Danmark, som kan holde uanset, om regeringsmagten skulle skifte. Jeg synes derfor, at Troels Lund Poulsen skal sænke sigtekornet og lytte til opfordringen fra dele af erhvervslivet, som gør opmærksom på, at investeringer i infrastruktur er for vigtige til at være en årlig tilbagevendende politisk kampplads. Jeg kan naturligvis ikke svare på, hvorfor den tidligere regering valgte at indgå en så smal infrastrukturaftale kort før lukketid inden folketingsvalget. Men jeg kan konstatere, at hvis det havde været magtpåliggende for den tidligere regering, at dens investeringsplan skulle overleve efter et valg, så havde de nok brugt energien bedre på at sikre et bredt flertal. Og her - få måneder efter valget - så har Venstre allerede selv har trukket stikket på den tidligere regerings investeringsplan ved at melde ud, at partiet ikke længere vil prioritere Ring 5-motorvejen. Situationen er altså den, at der ikke længere er flertal for planen. Og det er den risiko, man løber, når man indgår smalle politiske aftaler. Det er også derfor, jeg ønsker at indgå en så bred infrastrukturaftale som muligt, hvilket også var formålet med vores eget trafikudspil fra før valget. Og i den forbindelse vil det være naturligt, at vi også drøfter trængselsudfordringerne på E45. Jeg ser meget frem til de kommende forhandlinger om en ny infrastrukturaftale og glæder mig over den konstruktive tilgang, som jeg har bemærket fra Venstres transportordfører, der på et samråd har udtalt: "Nu er valget overstået, og nu skal vi så se, om vi kan finde hinanden i en bred aftale, og det er vi da opsat på fra Venstres side." Det, synes jeg, er meget positivt. Og det synes jeg, at Troels Lund Poulsen bør lytte til. For vores fælles infrastruktur bør ikke være en politisk kampplads. Det er erhvervslivet, pendlerne og alle andre trafikanter, der hver dag sidder fast i trafikken, altså for vigtige til.

Annonce