Annonce
Horsens

Vi skal samarbejde med en anden virksomhed. Hvordan sikrer vi vores fortrolige oplysninger?

Advokaterne Jannik Haahr Antonsen (t.v.) og Lars Langhoff svarer på erhvervsretlige spørgsmål. Spørgsmålene kan sendes til jha@codexlaw.dk. Arkivfoto: Morten Pape

Vi er en virksomhed, som ønsker at indgå et samarbejde med en anden virksomhed. Dette indebærer, at vi er nødsaget til løbende at udveksle fortrolige oplysninger med denne virksomhed.

Dette er vi ikke helt trygge ved, og vi har en interesse i at kunne holde disse oplysninger hemmelige. Kan man indgå en særlig aftale herom?

Svar:

Når en virksomhed skal indgå et nyt samarbejde, vil det være en god idé at indgå en hemmeligholdelsesaftale (NDA). En NDA er en aftale mellem parterne og har til formål at beskytte mod uønsket videregivelse af fortrolige oplysninger.

Der er to muligheder for en NDA - en gensidig eller en ensidig. Ved den gensidige aftale giver begge parter adgang til de fortrolige oplysninger, og begge parter er således også forpligtede til at holde disse hemmelige.

Ved den ensidige aftale er det kun den ene part, der får beskyttelse mod offentliggørelse af oplysningerne. En NDA beskytter selvfølgelig kun mod fortrolige oplysninger. Oplysninger, som tidligere har været offentliggjort, nyder ikke beskyttelse.

Hvis I indgår en NDA med virksomheden, men denne alligevel offentliggør oplysningerne, kan I kræve erstatning som sanktionsmulighed. Det vil være en god idé at indsætte en konventionalbod i aftalen.

Dette betyder, at I på forhånd aftaler et beløb, som kan kræves betalt ved et brud på aftalen. Det er op til jer og jeres samarbejdspartner at aftale størrelsen på denne bøde.

Hvis I beslutter jer for at udarbejde en NDA, bør denne som minimum indeholde følgende for at være juridisk og praktisk anvendelig;

1. En oversigt over aftalens parter

2. En fastsættelse af, om parterne må dele oplysningerne med resten af selskabet eller ej

3. Formålet med aftalen

4. En oversigt over, hvilke oplysninger der er fortrolige

5. Parternes forpligtelser, herunder om aftalen er gensidig eller ensidig, samt varigheden af aftalen

6. En eventuel opsigelsesadgang

7. En fastsættelse af misligholdelsesbeføjelserne, herunder en eventuel konventionalbod

8. Lovvalg og værneting i tilfælde af konflikter

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Erhverv For abonnenter

Her er der ingen jubel over fremskudt genåbning: - Det var på høje tid

Annonce