Annonce
Læserbrev

Vi skal bekæmpe opsplitningen af vores samfund

Det er forskelsbehandling, men nogle gange kan forskelsbehandling være nødvendigt for at ændre på strukturelle skævheder i vores samfund.

Læserbrev: Et næsten enigt byråd bakkede på sidste byrådsmøde op omkring de ændrede udlejningskriterier i Sundparken og Sønderbro, som taskforcen for udsatte boligområder og parallelsamfund havde indstillet. De ændrede kriterier betyder, at det fremadrettet ikke er muligt at flytte ind i almene boliger i disse områder, hvis man modtager kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp. Samtidig åbnes der op for at give boligsøgende i arbejde eller uddannelse forrang til en bolig i de to områder.

Det er forskelsbehandling, men nogle gange kan forskelsbehandling være nødvendigt for at ændre på strukturelle skævheder i vores samfund.

På grund af den måde, man førhen planlagde og udviklede Horsens by på, så har vi i dag en by, hvor nogle boligområder ikke er særlig blandede. Bydele, hvor uddannelse og indkomst er i top, men også bydele, hvor det modsatte gør sig gældende. Eksempelvis Sundparken og Sønderbro. Dette påvirker daginstitutioner og skoler, hvor en stigende social opsplitning gør sig gældende. Men det påvirker også helbred og livskvalitet for den enkelte borger. Uligheden vokser og sammenhængskraften kommer under pres.

Derfor er det klogt i en periode at ændre i udlejningskriterierne for Sundparken og Sønderbro. Men selvfølgelig også fordi man på denne måde undgår, at Sønderbro går fra i ministeriets jargon at være et udsat boligområde til at ende på den såkaldte ghettoliste, hvor nedrivning bliver en reel trussel.

Som næste skridt i vores indsats skal der nu kigges på hvordan vi andre steder i vores kommune skaber en mere blandet boligmasse, hvor der også er plads til borgere med små indkomster. Byrådsflertallet har allerede vedtaget, at der i forbindelse med nye byggeprojekter skal bygges boliger med en lav husleje. Dog maksimalt 10 boliger per byggeri, så vi ikke gentager fortidens fejltagelser.

For mig og SF er det dog også vigtigt, at vi adresserer den problemstilling det udgør, at vi i områder i vores kommune og by har en meget høj koncentration af højtuddannede og vellønnede borgere. Og at man i disse områder med fordel kunne bygge mere alment og bygge boliger med en overkommelig husleje, der gør området tilgængeligt for alle.

Annonce
Paw Amdisen.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce