Annonce
Læserbrev

Vi radikale er stolte af den nye retning, der er sat

At vi nu giver ophold til flygtninge, som har arbejdet i mindst to år, hvis deres flygtningestatus mistes, er sund fornuft. Vores arbejdsmarked skriger efter flere hænder. Vi skaffer ikke flere hænder ved at smide god arbejdskraft ud af vores land.

Læserbrev: Ansvarshavende chefredaktør Peter Orry skriver i sin leder 5. december, at "De Radikale svigtede". Chefredaktøren mener, at vi radikale er økonomisk uansvarlige.

Først og fremmest er det fuldstændig rigtigt, at det er en stor finanslov. Det har dog været nødvendigt.

Vi har skullet rydde op efter fire år med massive besparelser på uddannelse, børn, skole kultur og manglende investering i grøn omstilling.

Vi står derfor gerne på mål for, at der ikke er råd til at rulle nye skattelettelser ud, som den forrige regeringen ellers havde planlagt.

Det forholder jo sig ikke sådan, at der skal betales mere skat på f.eks. arbejdsgiverbetalt telefon - der er blot tale om en skattelettelse, som ikke rulles ud.

Peter Orry synes angiveligt, at det er økonomisk uansvarligt at hæve afgiften på bl.a. cigaretter, andre tobaksprodukter, plastikposer, PVC, registreringsafgifter på fly osv. Det kalder jeg sund fornuft.

Vi skal få færre unge til at starte med at ryge, vi skal genanvende de plastikposer, vi allerede har, og så gør det måske ikke så meget, at der kommer en genindførsel af registreringsafgift på fly.

Og så fjerner vi den lempelse af arveskatten ved generationsskifte i virksomheder, som blev indført under den tidligere regering. De penge skal så være med til at finansiere en fremtid, hvor vi investerer i bl.a. børn, uddannelse og grøn omstilling.

Økonomisk uansvarligt er det til gengæld, at den forrige regering indgik en finanslov, hvor der blev sat næsten én mia. kr. af til en udvisningsø i Stege Bugt.

Så kritiserer Peter Orry Radikale for, at vi har brugt finansloven til at køre en slap udlændingepolitik. Symbolpolitik er nu erstattet med reelle løsninger på reelle problemer.

At vi nu giver ophold til flygtninge, som har arbejdet i mindst to år, hvis deres flygtningestatus mistes, er sund fornuft. Vores arbejdsmarked skriger efter flere hænder. Vi skaffer ikke flere hænder ved at smide god arbejdskraft ud af vores land.

Yderligere er der lagt op til, at Danmark igen tager et internationalt ansvar ved at tage kvoteflygtninge. Det er ikke en slap udlændingepolitik, det er sund fornuft.

Vi radikale er stolte af den nye retning, der er sat. Set ud fra et radikalt synspunkt, er vi nu på vej mod en grønnere, friere og stærkere fremtid.

Annonce
Nils Sjøberg. Arkivfoto: Mette Mørk
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Leder: Tre broprojekter kæmper om politikernes gunst

En bro fra Kalundborg til Hou over Samsø? En ny Lillebæltsbro, enten ved siden af den gamle eller måske som en forbindelse fra Bogense til Juelsminde? Eller hvad med en bro fra Faaborg på Fyn til Als? Visionerne om nye broer, der kan forbinde Vest- og Østdanmark er mange. Og for mange til, at de alle kan blive til virkelighed. Groft sagt er der tre store bro-ønsker: en Kattegatbro, en ny Lillebæltsbro og en Als-Fyn-forbindelse. To af dem kan komme til at sætte meget markante aftryk i Østjylland. De seneste dage har regionsrådsformand i Syddanmark Stephanie Lose (V) gjort sig til talsmand for, at der er brug for en samlet analyse af de tre bro-ønsker. Det er såmænd ikke første gang, hun ytrer den holdning. Det gjorde hun også i efteråret. Men det gør ikke hendes budskab mindre vigtigt eller aktuelt. Det er sindssygt vigtigt, at politikerne på Christiansborg får en analyse, der tager højde for alle tre broprojekter. For ”det kan ikke undgås, at de påvirker hinanden. Det er store projekter, og derfor giver det mening at se det i en sammenhæng,” som Stephanie Lose siger. Og uden en samlet analyse er det yderst svært at gennemskue, hvad der er den bedste løsning. Der er så mange ting, der skal tages i betragtning: nuværende og fremtidige trafikbehov, hensyn til miljøet, påvirkning af natur og boligområder, økonomi, holdbarhed osv. Samtidig er der meget stærke interessegrupper, der - oftest funderet i en geografisk tilknytning - arbejder ihærdigt for én bestemt løsning. Ud fra devisen, at det handler om at råbe op, hvis man vil have indflydelse. Det er godt og demokratisk, men de, der skal træffe beslutningen, har brug for at blive klædt på til at kunne se mere end de forskellige lokale behov for en bro. De skal have et overblik. Umiddelbart synes jeg, at en ny Kattegatforbindelse lyder attraktiv. Men det vil blive en meget dyr bro, så kan vi for de samme eller færre penge få en anden trafikal løsning, der er bedre? Jeg ved det ikke. Men det skal politikerne helst vide, inden de skal beslutte sig. Så kom med den analyse.

Annonce
var adsmtag = adsmtag || {}; adsmtag.cmd = adsmtag.cmd || [];