Annonce
Læserbrev

Vi er nødt til at snakke om, hvad borgerne i Horsens reelt kan forvente af en ringvej

Det nævnte er i håb om, at debatten må dreje sig om det, vi reelt får: en ringvej med trafikstøj og påvirkning af landskabelige værdier ved inderfjorden.
Annonce

Læserbrev: 12. juni 2019 lød forsideteksten på Horsens Folkeblad:

"Ringvej skal give naturen et løft"

Hvad vil det sige at give naturen et løft med en ringvej?

På arealerne langs vejen vil kommunen fremme biodiversiteten f.eks. via afgræsning.

Det kan helt sikkert lade sig gøre at øge biodiversiteten på arealerne langs med vejen og på den måde give naturen et løft, men naturoplevelsen vil være påvirket af trafikstøj fra den nye vej.

Allerede i dag er der områder, der bliver afgræsset i området langs Bollerstien, på det stræk hvor ringvejen skal passere.

At prøve at "sælge" ringvejen som et naturprojekt er ikke reelt overfor borgerne.

Vi er nødt til at snakke om, hvad borgerne i Horsens reelt kan forvente af en ringvej, f.eks. hvordan vejen vil påvirke oplevelsen af at være i naturen, og hvordan de landskabelige værdier i området vil ændres.

Med hensyn til landskabelige interesser er det vigtigt for borgerne at få gjort rede for, hvordan udsigterne i området omkring ringvejen vil ændres.

Hvis vejen skal ligge på et nyetableret dige (på flere meter) nede ved fjorden, er det vigtigt at få belyst, hvilke arealer der mister udsyn til fjorden, hvilket sikkert er et pænt stort areal langs med Bollerstien.

I beskrivelsen af omfartsvejen fremgår det også, at adgangsforholdene til naturen ved inderfjorden og Bollerstien vil forbedres med omfartsveje.

I det regnestykke skal man huske, at der i mange år allerede har været planer om at lave stiforbindelser over deponiet og ud til området ved inderfjorden og Bollerstien, når deponiet var opfyldt.

Der har altså i forvejen foreligget en plan om at forbedre adgangsforholdene til naturen - dog ikke for biler.

Det nævnte er i håb om, at debatten må dreje sig om det, vi reelt får: en ringvej med trafikstøj og påvirkning af landskabelige værdier ved inderfjorden.

Inderfjorden er det største bynære natur- og friluftsaktiv, som Horsens by har, og jeg håber, det bliver forvaltet med den allerstørste respekt.

At trafikveje støjer, har Miljøstyrelsen dokumenteret i forbindelse med E45-motorvejen.

Horsens Kommune har foretaget en visualisering af køreturen på den nye ringvej. Det fremgår af visualiseringen, at vejen skal graves ned på det øverste stykke ved Klokkedal, men på strækningen ved fjorden er den oppe i terræn.

Hvor vejen ligger ved fjorden, er der i visualiseringen ikke nogen form for støjværn. Gad vide, hvordan trafikstøjen vil opleves, når ringvejen kommer til at ligge ud til inderfjorden?

Vil der komme trafikstøj ud over inderfjorden, og vil støjen bevæge sig langt over fjorden og kunne høres også på Stensballe-siden?

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce