Annonce
Læserbrev

Vi bør alle kunne blive enige om, at der nu skal sættes ind, så der ikke fremover bliver svindlet med offentlige midler

Det skylder vi de mange offentligt ansatte, som hver dag går på arbejde og løser deres opgaver med dygtighed og ærlighed. Deres arbejde og omdømme skal ikke ødelægges af nogle få brodne kar, som har suget til sig af skatteydernes surt tjente penge.

Læserbrev: Det seneste år har vi været ramt af en række spektakulære svindelsager.

Britta Nielsen lænsede de offentlige kasser for over 100 mio. kr., og senest er det kommet frem, at noget tilsvarende er sket i forsvaret, dog indtil videre for et mindre beløb.

Sagerne viser, at kontrollen ikke har været god nok, eller måske mere præcist, så er det de forkerte, som er blevet udsat for kontrol.

Det vil Venstre nu gøre noget ved. Vi skal lære af fortidens fejl, så den slags sager ikke opstår i fremtiden.

Venstre foreslår derfor, at Rigsrevisionen laver en gennemgang af alle relevante ministerier og styrelser, hvor der ikke er den tilstrækkelige funktionsadskillelse og kontrol med folk, der har adgang til udbetaling af penge.

Hvis der findes uhensigtsmæssige procedurer, så skal de ændres, så vi undgår flere sager som Britta i Socialstyrelsen og nu den i Forsvarets Ejendomsstyrelse.

Det skylder vi de mange offentligt ansatte, som hver dag går på arbejde og løser deres opgaver med dygtighed og ærlighed.

Deres arbejde og omdømme skal ikke ødelægges af nogle få brodne kar, som har suget til sig af skatteydernes surt tjente penge.

Danmark er et samfund, hvor vi har tillid til hinanden. Vi stiller uden videre en bod ud til vejen med kartofler eller æg i den tro, at de forbipasserende betaler for deres varer.

Det gør vi, fordi vi stoler på hinanden, og det er måske en af de allerbedste ting ved Danmark.

På samme måde regner vi heller ikke med, at ansatte i det offentlige overfører millionbeløb til sig selv.

Den tillid skal vi have genoprettet. Det er ekstremt vigtigt, og derfor bør statsministeren sætte sig i spidsen for det arbejde ved at indkalde Folketingets partier til forhandlinger.

Venstre vil i hvert fald gerne bakke op om statsministeren på det her punkt. Opgaven er ganske enkelt for vigtig til, at der må gå politik i det.

Vi bør alle kunne blive enige om, at der nu skal sættes ind, så der ikke fremover bliver svindlet med offentlige midler.

Det kan tilliden mellem borgerne og staten ganske enkelt ikke holde til.

Annonce
Michael Aastrup Jensen. Arkivfoto: Foto: Annelene Petersen
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Ældrerådsformand: Budgettet for 2020 ser acceptabelt ud på ældreområdet

Læserbrev: Det nuværende ældreråd er nu halvvejs i perioden og kan se tilbage på to aktive år, hvor der er arbejdet med visioner, og hvor der er arbejdet konstruktivt i samarbejdet med velfærds- og sundhedsudvalget samt byrådet. Igennem det gode samarbejde med såvel udvalg som byråd synes vi også, at der er blevet lyttet til vores ønsker i forhold til ældreområdet, og vi ser frem til, at det gode samarbejde fortsætter i den resterende del af perioden. Vi er i ældrerådet naturligvis bl.a. meget opmærksomme på budgetterne for ældreområdet og føler, at budgettet for 2020 ser acceptabelt ud. Mange kommuner skærer i budgettet for ældreområdet. Den tendens føler vi endnu ikke er sket i vores kommune, men vil naturligvis hele tiden følge området tæt. Vi har i den første halvdel af perioden været meget aktive på en række områder, bl.a. omkring konceptet "Alder Bedst", og vi har været høringspart i alt indenfor ældreområdet, deltaget i praksisbesøg osv. og i øvrigt udtalt os om en række områder. Fremadrettet vil vi naturligvis have fokus på førnævnte områder, og vi vil også have fokus på følgende fire mærkesager: 1. Vi vil arbejde for at sikre økonomi til en værdig ældrepleje. 2. Vi vil arbejde for at sikre forebyggelse, så gerne alle ældre kan få et godt liv. 3. Vi vil arbejde for at sikre et nært sundhedsvæsen med kvalitet og uden egenbetaling. 4. Vi vil arbejde for at sikre udbredelse af nye boligformer til ældre. Vedrørende pkt. 1. mener vi, at pengene skal følge med udviklingen i antallet af ældre, og der bør investeres i et reelt velfærdsløft på ældreområdet. Det må være et krav, at kommunen også fremover demografiregulerer budgetterne, så der tages højde for det øgede antal ældre, og normeringer og kvalitetsstandarder skal være forenelige med et værdigt og godt liv for de ældre. En velfungerende klippekortsordning, som vi kender det i dag, giver nogle af de allersvageste ældre mulighed for at få hjælp en halv time hver uge til aktiviteter efter eget valg. Det betyder så meget for den enkelte ældre, at denne ordning fortsætter, og i ældrerådet er vi meget opmærksomme på, at der i budgetterne fremover holdes fast i klippekortsordningen. Den udmeldte besparelse på cafeområdet blev i 2019 trukket tilbage, og der pågår p.t. en undersøgelse. Vi er og vil fremadrettet være meget opmærksomme på, hvad der sker på dette område. En eventuel kraftig forhøjelse af prisen på et måltid og en eventuel forkortet åbningstid i aktivitetscentrene kan medføre øget ensomhed, fordi den enkelte måske i stedet for at søge det sociale vil blive i eget hjem.

Horsens For abonnenter

Baggrund: En ordentlig rutsjebanetur for et togstop

Annonce
var adsmtag = adsmtag || {}; adsmtag.cmd = adsmtag.cmd || [];