Annonce
Hedensted

Venstre ville udsætte beslutning - men byråd går videre med solcelleplaner

I løbet af de næste 20 år, forventer Energistyrelsen, at op mod 15 pct. af Danmarks energiforbrug kan dækkes af solceller. I Hedensted Kommune har flere lodsejere spurgt om muligheden for at etablere store solcelleanlæg, og et flertal i byrådet vedtog på sit møde onsdag nogle foreløbige retningslinjer for, hvor de tekniske anlæg kan placeres. Billedet er her fra et 27 hektar stort anlæg ved Gimminge på Djursland. Foto: Annelene Petersen
Et snævert flertal i Hedensted Byråd vedtog onsdag nogle generelle retningslinjer for, hvor i kommunen der i hvert fald ikke må placeres solcelleanlæg. Flere restriktioner kan komme på i løbet af de næste uger.

Hedensted: For 10 år siden skabte ønsket om flere vindmøller kaos i byrådet, og der var helt sikkert en byrådspolitiker eller to, der sad med den debat i baghovedet, da retningslinjerne for nye solcelleanlæg var til debat onsdag aften.

Vindmølleplanerne måtte i sin tid laves om flere gange efter massive protester fra borgere, og noget lignende ser ud til at være under opsejling, når det kommer til solcelleparkerne.

Således var 20 borgere fra Glud-området mødt op på byrådsmødet for at følge debatten, og Venstres gruppeformand Ole Vind kunne fortælle, at han "aldrig før har fået så mange henvendelser fra politikere, borgere og virksomheder om en enkelt sag, som nu".

Annonce

- Derfor ærgrer det mig, at vi har punktet på dagsordenen i dag. Det er et emne, som rækker 30 år ud i fremtiden, og vi mangler viden for at kunne træffe en ordentlig beslutning. En beslutning, som skaber balance mellem naboer, grøn energi, turisme, bosætning, erhverv og udvikling af kommunen, sagde Ole Vind.

Han foreslog derfor, at byrådet udsatte sagen, så der kunne blive mere tid til at indhente viden og høre borgernes holdninger til, hvor det er en god idé at give plads til solcelleanlæg.

S: Kystnær placering kan give mening

Mens de øvrige 11 Venstre-politikere og LA's Lars Bro var enige med Ole Vind i at udsætte beslutningen, ville S, SF, DF og KD have sat gang i den videre proces med det samme.

Det er nemlig nødvendigt, hvis retningslinjerne skal nå at indarbejdes i forbindelse med en revision af kommuneplanen i efteråret.

Flertalsgruppen på 14 af 27 byrådsmedlemmer valgte derfor at godkende de negativ-udpegninger, som forvaltningen har lavet, og som teknisk udvalg har anbefalet - med den tilføjelse, at sagen skal diskuteres yderligere de kommende uger, og at det kan føre til flere restriktioner.

Omkring 20 Glud-borgere var mødt op for at høre byrådets debat om solcelleparker. Foto: Elisabet D. Hyttel

Det springende punkt er, hvorvidt der skal indarbejdes et generelt forbud mod at placere solcelleanlæg inden for kystnærhedszonen (mindre end tre kilometer fra kystlinjen), men det, mener borgmester Kasper Glyngø (S), ikke er nødvendigt.

- Vi har en planlov, som passer rigtig godt på vores kyst, og der skal en helt særlig begrundelse til, at man kan få lov til at etablere noget der. Men det kan der jo også være i det enkelte tilfælde, og derfor synes jeg ikke, vi skal dømme det kystnære ude på forhånd, sagde Kasper Glyngø.

Annonce

DF: Lokale hensyn skal altid veje højest

Den tolkning var Dansk Folkeparti enige i, men Hans Kristian Skibby understregede, at man ikke skal forvente, de vil lægge stemmer til store solcelleprojekter nær kysten.

- Det kan i enkelte tilfælde give god mening at placere noget inden for kystnærhedszonen, men de lokale hensyn skal altid veje højest. Vi har i pressen kunnet læse om en virksomheds planer om et stort solcelleprojekt i Glud, og det er et godt eksempel på en vej, vi ikke skal gå. Det er alt for voluminøst og dominerende i forhold til bosætning, turisme mm., sagde Hans Kristian Skibby med henvisning til Palsgaards ønske om at etablere en 60 hektar stor solcellepark i Glud-området.

Annonce

Tidligere borgmester: Det grænser til magtmisbrug

Uanset hvordan de generelle retningslinjer ender med at blive, skal der tages individuelt stilling til hvert eneste projekt. Solcelleparker bliver nemlig betragtet som store tekniske anlæg, og de kræver lokalplaner og borgerhøringer.

Det, at der skal tages individuel stilling, må dog ikke blive en hindring for at lave tydelige retningslinjer i første omgang, mente Kirsten Terkilsen (V).

- Vi skylder de udviklere, som gerne vil lave solcelleanlæg, at være tydelige og ærlige i vores retningslinjer, så de ikke planlægger en hel masse, som aldrig kan lade sig gøre, sagde Kirsten Terkilsen, der på det kraftigste opfordrede byrådet til at tage en længere tænkepause.

- Vi skal ikke have en afstemning i dag om noget, der er så vidtrækkende, og som et stort mindretal er så usikre på. Det grænser til magtmisbrug, mente den tidligere borgmester.

Afstemning blev det, og det snævre flertal på 14 af 27 (S, SF, KD og DF) vedtog de retningslinjer, som teknisk udvalg havde anbefalet. Men det blev ført til protokols, at borgmester Kasper Glyngø vil tage initiativ til et møde, hvor yderligere begrænsninger kan debatteres og eventuelt tilføjes.

Solcelledebat: Det sagde de også

Lene Tingleff (V): - Det er svært at komme uden om solceller, når vi skal fremme den grønne omstilling, men det er vigtigt, at vi finder den rigtige balance. Det, syntes vi, vi havde gjort i teknisk udvalg, men siden har der rejst sig en debat, der er dukket mange spørgsmål op, og det skal vi have tid til at forholde os til.

Torsten Sonne (SF): - Store solcelleanlæg er et kæmpeskridt for den grønne omstilling, og det er en god chance til at kompensere for, at vi ikke har været i stand til at placere vindmøller i vores område. Den lave rente gør projekterne interessante for mange netop nu, og derfor skal vi i gang.

Jeppe Mouritsen (V): - Jeg kunne godt ønske mig, at den her debat var mere national. For ja, vi skal have grøn omstilling, men giver det mening at bruge den gode, østjyske landbrugsjord til solceller? Personligt ville jeg foretrække en stor vindmølle på havet fremfor 25-30 hektar jord med solceller. Men skal det være, så giver det mere mening at placere det på dårlig jord i Vestjylland end her.

Lars Bro (LA): - Kystlandet er en af vores væsentligste ressourcer her i kommunen, og jeg kunne tænke mig en undersøgelse af, hvad der får borgere til at bosætte sig i vores område - inden vi træffer beslutninger om, hvor der kan placeres solcelleanlæg.

Birgit Jakobsen (KD): - Vi er for den grønne omstilling, og vi synes, at de negative udpegninger, som teknisk udvalg har foreslået, er gode.


Vi skylder de udviklere, som gerne vil lave solcelleanlæg, at være tydelige og ærlige i vores retningslinjer, så de ikke planlægger en hel masse, som aldrig kan lade sig gøre.

Kirsten Terkilsen (V)
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Sport

En vaskeægte, spil-levende legende blev hædret med kongelig belønningsmedalje, bog, taler og kærligt dril

Annonce