Annonce
Læserbrev

Venstre i replik: Indlæg fra SF er propfyldt med information

I den forbindelse bør Paw Amdisen også vide, at Venstre ikke taler om at lukke udskolingen på afd. Lindvigsvej; der findes ikke en udskoling på Lindvigsvej.

Læserbrev: Paw Amdisen skriver i læserbrevet "Indlæg fra Venstre er propfyldt med misinformation", at jeg misinformerer.

Men når nu Paw Amdisen fremhæver de ting, hvor han mener, jeg misinformerer, så forstår jeg også, at mine andre synspunkter så kan betragtes som værende ok:

At Paw Amdisen uanset emne altid finder en vinkel, hvor Socialdemokratiet får hans og SF's uforbeholdne støtte.

At Paws påstand, om at Venstres dagsorden er at støtte privatskolerne på bekostning af folkeskolerne, var og er uanstændig.

Jeg forstår også, at Paw læser dagsorden og sagsfremstilling efter forgodtbefindende.

I sagsfremstillingen for beslutningspunktet "Lukning af Horsens Byskoles afdeling Lindvigsvej" står der:

"Det vurderes, at lokalekapaciteten i Horsens Byskoles afdeling Kildegade kan rumme de nuværende elever fra afdeling Lindvigsvej under den forudsætning, at SFO-lokalerne på Kildegade bliver anvendt til undervisning i skoletiden".

Paw Amdisen mener, at jeg misinformerer, når jeg skrev, at udvalget skulle behandle "en eventuel flytning af skoleaktiviteterne fra Byskolens afd. Lindvigsvej til afd. Kildegade".

Jeg noterer mig også, at Paw Amdisen skriver, at sagen var klappet af mellem S og SF, og det er præcis derfor, jeg mener, at S og SF har ændret holdning.

Jeg medgiver, at det ikke er det samme, som at S og SF er blevet klogere, dog fastholder jeg, at der var en accept af, at forvaltningen skulle pålægges en ny opgave.

Og det må nu engang være formandskabets opgave at formulere et nyt samlende forslag, når man erkender, at der ikke er den ønskede opbakning til det oprindelige beslutningsforslag.

Venstre har præsenteret en vision, der indebærer en diskussion af, hvordan Horsens Gymnasium kan indgå i en fremtidig skolestruktur i Horsens.

I den forbindelse bør Paw Amdisen også vide, at Venstre ikke taler om at lukke udskolingen på afd. Lindvigsvej; der findes ikke en udskoling på Lindvigsvej.

Når SF ikke ønsker at diskutere Horsens Gymnasiums placering i skolestrukturen, kan man vel i bedste fald kalde SF visionsløs.

Måske venter SF på Socialdemokraternes holdning til Horsens Gymnasiums fremtid, så man kan fortsætte sin uforbeholdne støtte.

Annonce
Ole Dahl Kristensen. Arkivfoto
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Beboer i Østerbo i Vejle: Der må være noget helt galt med Casas måde at organisere arbejdet på

Læserbrev: Rygning er farligt, passiv rygning er farligt. Det er der ikke nogen tvivl om. Derfor er det helt uforståeligt, at Østerbo ikke har taget højde for, at tobaksrøg, mados og andre lugte uhindret stiger op gennem det nye ventilationsrør for til sidst at ende i de øverste lejligheder. Ifølge planen skulle opsætningen af det nye ventilationssystem tage 17 dage for en opgang. Fire en halv måned senere er ventilationssystemet stadig ikke taget i brug, og passiv rygning er blevet et stort og farligt problem. Desværre er det ikke kun ventilationssystemet, der tager alt for lang tid, det gør alle de andre arbejder også. Et andet eksempel er udskiftningen af fire indvendige døre, der ifølge planen skulle tage halvanden dag for en lejlighed. Fire måneder senere er dette arbejde heller ikke færdigt. "Hvorfor får de aldrig gjort noget færdig?", spørger alle. Direktørerne og projektlederne i Casa og Østerbo kan prøve at spørge deres egne familier, hvad de vil sige til, at de kan forvente, der kan komme fremmede og låse sig ind på alle tider af dagen de næste fire måneder, hvis de bestiller håndværkere til at lave et arbejde, der kan gøres på halvanden dag. Der må være noget helt galt med Casas måde at organisere arbejdet på. Håndværkerne bliver sendt rundt for at reparere ting, der er ordnet, og andre ting bliver ikke ordnet, fordi de glemmes, og sådan fortsætter det i månedsvis. Håndværkerne bliver frustrerede og stressede, og beboerne mistrives i en sådan grad, at det fører til trusler mod håndværkerne - noget, Casa og Østerbo let kan forebygge med lidt omtanke og respekt. Alle har ret til respekt for privatliv, familieliv og hjem ifølge FN's menneskerettigheder, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og grundloven, og målet helliger ikke midlet. Når vi har rettigheder, har andre pligter, og selvom tilgængelighedsprincippet til vore hjem blev ændret, da vi stemte ja til renovering, har vi stadig krav på respekt for hjem og privatliv. Casa skal naturligvis ikke have adgang til vore hjem længere end højst nødvendigt. Østerbo bliver nødt til at tage beboerne alvorligt og også lære at informere på en konkret og fyldestgørende måde, så vi ikke gang på gang bliver taget med bukserne nede, også i vore egne badeværelser, når der pludselig står fremmede i hjemmet. Beboerhåndtering og fagtilsyn består i, at beboerne skal henvende sig til Østerbo, men der er intet proaktivt tilsyn i lejlighederne. Henvendelserne fører sjældent til andet end en sludder for en sladder, og fem måneder efter min henvendelse har jeg stadig ikke fået svar fra Østerbo. Alt for mange har den oplevelse. Vi håber, Casa og Østerbo lærer af deres fejl og ændrer strategien for de sidste boligblokke.

Annonce