Annonce
Læserbrev

Venstre-formand om ringvejen: Tillykke til borgerne i Hedensted Kommune

Læserbrev: Afslutningen af ringvejen langs Klokkedal til havnen er ikke kun naturødelæggende og usædvanlig dyr, det er også en ineffektiv trafikal løsning for borgerne i Horsens. En løsning, der næsten vækker minder om et meget omtalt ringvejsprojektet ved Mariager. Eneste forskel er, at denne ringvej i mindste kommer indbyggerne i vores nabokommune Hedensted til gavn, og at det er borgerne i Horsens Kommune og ikke staten, som betaler. Men det er ikke det eneste paradoks i denne sag.

Anlæggelsen af afkørsel Horsens C ved Hatting, som åbnede juni 2018, blev medfinansieret af staten og begrundet af brancheorganisationen Danske Havne med følgende ord: Mindre tung trafik gennem bymidten til gavn for luftkvaliteten og trafiksikkerheden. Nemmere og hurtigere transport af gods til og fra havnen til gavn for erhvervslivet.

Horsens Kommune har modtaget 31 millioner i statsstøtte til den direkte vej til havnen. Derfor henvises bilisterne selvfølgelig også fra motorvejen til havnen ved afkørsel Horsens C.

Men hvorfor argumenterer borgmesteren så for, at en sydlig ringvej på 14 km med fem rundkørsler anlægges til gavn for havnen og den tunge lastbilstrafik? Det giver ikke rigtig mening!

Nord for Nørrestrand indtænkes byudviklingen med fredeliggørelse af området, ingen gennemkørende veje, udsætning af vildheste og højlandskvæg. Stier anlægges og landbrugsjorden konverteres til natur og trækkes helt ind i boligkvartererne.

Hvorfor indtænkes Klokkedal og engene ikke i vores byudvikling på samme visionære måde?

I stedet er ringvejen pludselig en forudsætning for at udvikle områdets naturværdier. Magen til vrøvl, skal man lede længe efter! Særligt når der ikke er afsat en eneste kommunal krone til “natur”-projektet, og at det er en forudsætning, at de private lodsejere/landmænd i området frivilligt stiller deres jord til rådighed.

Derudover bliver det interessant, hvad borgerne i Fjordparken siger, når deres fjordudsigt forsvinder bag de flere meter høje jordvolde, som skal etableres i forbindelse med ringvejen?

Rent trafikalt er ringvejen en rigtig fin løsning for borgerne i Sejet og alle indbyggerne på Juelsminde-halvøen. Men er det rimeligt at ødelægge naturen i vores kommune og endda bruge 240 millioner kroner af dine og mine skattekroner for en ringvej, som primært bliver til gavn for borgerne i Hedensted Kommune?

Martin Ravn.
Annonce
Forsiden netop nu

Mest læste

Leder For abonnenter

Leder: En ambitiøs pakke tobak med ét stort skod

13.600 danskere dør hvert år som følge af rygning, og for første gang i 20 år er der en stigning i antallet af voksne danskere, der ryger. Det er særligt unge mellem 16 og 24 år, der er blevet faste rygere. Udviklingen er alarmerende, og det er positivt, regeringen tager udviklingen så alvorligt, at den nu har fremlagt en meget omfattende handlingsplan i 10 punkter. Regeringen fortjener ros for både at være ambitiøs og for at tænke i helheder. Det er ikke bare ét enkelt sted, der sættes ind, men en bred palet af initiativer, som skal vende udviklingen: Tobakken skal blandt andet gemmes væk i butikkerne, indpakningen skal være mere neutral, og der indføres rygeforbud på uddannelsesinstitutioner. På ét punkt er regeringens plan dog aldeles uambitiøs. Og det på trods af, at alle eksperter og alle undersøgelser igen og igen har slået fast, at prisen på tobak er den uden sammenligning mest udslagsgivende faktor, når det gælder rygning eller ej. Her vil regeringen hæve prisen på en pakke cigaretter med sølle fem kroner om året de næste to år, så prisen lander på 50 kroner i 2021. Det er på ingen måde den markante prisstigning, som sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke selv kalder det. Prisen skal langt højere op, hvis den skal få både unge og voksne til at ændre adfærd.

Annonce