Annonce
Horsens

Sygehuset er nået til ny mærkedag i årelangt byggeprogram: Afdeling flytter i moderne rammer

Sådan ser en af de nye sengestuer ud, som patienterne rykker ind i i den kommende uge. Fra venstre ses projektchef Søren Schousboe Laursen, hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen og projektchef Bjarne Tang Lauridsen. Foto: Morten Pape
Tirsdag 9. marts flytter Ortopædkirurgisk Afdeling ind i en nyrenoveret etage i højhuset på Regionshospitalet Horsens, som dermed kan vinge endnu en etape af i det store byggeprojekt, der skal sikre plads og moderne faciliteter på regionens sydligste akuthospital.

Horsens: Tirsdag 9. marts er der store flyttedag i højhuset på Regionshospitalet Horsens, som dermed er nået til en ny mærkedag i det årelange byggeprogram, der udvider og opgraderer hospitalet til fremtidens opgaver.

Denne store flyttedag gælder Ortopædkirurgisk Sengeafsnit, som skal flytte fra sit midlertidige hjemsted på plan fire i højhuset til nyrenoverede og ombyggede lokaler på plan seks.

- Nu mangler vi bare rengøring og de sidste småting, før de kan flytte ind, siger projektchef Bjarne Tang Lauridsen på en rundvisning på etagen med speciale i at behandle patienter med brækkede knogler.

Annonce

En-sengsstuer med plads til to

Ombygningen betyder et farvel til tre- og firesengsstuer med fællesbad til de indlagte patienter. I stedet er alle stuer i princippet en-sengsstuer med eget badeværelse. De nye stuer kan også fungere som to-sengsstuer.

- Udgangspunktet er en-sengsstuer, men i praksis vil det være en kombination, siger hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen.

Receptionen er flyttet frem til elevatorerne og har fået farven umbra - en mørk, grøn farve. Sådan får receptionen på hver etage sin farve. Foto: Morten Pape

En stue er bygget til bariatriske patienter, altså meget tunge patienter. Her er der ekstra plads, liften i loftet kan bære 450 kilo, og det ekstra store toilet er monteret på gulvet i stedet for på væggen.

Sådan en stue bliver en del af hver etage efter ombygningen.

Når den ikke er i brug til bariatriske patienter, kan den bruges som standard en- eller to-sengsstue.


Udgangspunktet er en-sengsstuer, men i praksis vil det være en kombination.

hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen


Efter ombygningen vil afdelingen rumme 17 en-sengsstuer, som dog alle kan rumme to senge.

Antallet af patienter afhænger dog ikke bare af den fysiske plads, men af normeringen. Altså hvor mange medarbejdere der er på afdelingen.

Annonce

Spis maden med udsigt over fjorden

Køkkenet er et såkaldt bemandet anretterkøkken, hvor patienterne selv kan gå ud og vælge deres mad, eller personalet kan hente maden til patienterne. Der er også to spisestuer, hvor de kan sætte sig og nyde maden og den flotte udsigt over fjorden.

- En af de store udfordringer, når patienter kommer på en-sengsstuer, er, at de tit spiser maden på deres stue. Vi vil gerne have, at de bruger spisestuen, for så kommer patienterne op og bliver mobiliseret, fortæller Lisbeth Holsteen Jessen.

Det er nemlig det bedste for kroppen.

Køkkenet er placeret nogenlunde midt i afdelingen. Maden leveres fra det centrale køkken, men anrettes på afdelingen. Anretterkøkkenet er bemandet til måltiderne. Foto: Morten Pape

Køkkenet er placeret nogenlunde midt i afdelingen. Derfor er der i den ene ende af gangen lavet en drikkevandsniche, hvor patienterne selv kan hente drikkevarer uden at skulle bevæge sig alt for langt.

Koordinatorrum for personale er udstyret med nedkøling til glæde for personalet - og sådan hører nedkølingsanlæg til renovering af alle sengeetager.

Annonce

Et kompliceret puslespil

Hele den tekniske indmad er udskiftet - der er ny ventilation, nye rør med videre, og installationerne hænger sammen i de fire øverste etager.

Derfor er det et kæmpe puslespil at renovere højhuset, hvor de øvrige etager skal fungere som arbejdsplads med indlagte patienter samtidig med, at der bygges om.

Der har løbende været et intenst koordineringsarbejde, så patienter og personale blev mindst muligt generet af støjen fra nedbrydning, slibning og trykluftsbor. Projektchef Bjarne Tang Lauridsen har stor ros til entreprenørernes forståelse og fleksibilitet, som rækker ud over, hvad man kunne forvente. Foto: Morten Pape

Desuden sætter byggeriets eksisterende fysiske struktur en fast ramme for, hvad der kan ændres.

Det optimale ville være at tømme højhuset helt og så renovere det. Men det er ikke muligt for akuthospitalet, som i forvejen er presset på plads.

Arbejdet er i gang på næste etage, hvor det også bliver et farvel til fire-sengsstuer med fælles toilet og bad - som eksemplet på billedet. Foto: Morten Pape

Det giver mange benspænd og udfordringer. Måske er de eksisterende ventilationsrør placeret på det optimale sted, men fordi ventilationen skal fungere i højhuset under ombygningen af de enkelte etager, må man placere den nye ventilation inden for de mulige rammer.

Det nye teknikrum, som er blevet bygget oven på højhuset, er et hjerte i hele byggeriet. Foto: Morten Pape

Med fungerende afdelinger med indlagte patienter på etagerne ovenpå og nedunder foregår der dagligt er stort koordineringsarbejde.

- Vi har en detaljeret plan over, hvor og hvornår de støjende byggeaktiviteter foregår. På den måde har afdelingerne mulighed for at flytte patienter fra de stuer, der ligger lige over eller under områder, hvor støjen er værst, viser Søren Schousboe Laursen på oversigtskortet med oplysningerne.

Oven i de fysiske udfordringer er coronaen kommet til.

- Det har været noget af en udfordring, men det er gået godt alligevel, fordi håndværkerne har gjort det rigtig godt og taget udfordringen seriøst, fortæller Bjarne Tang Lauridsen.

Samtidig var meldingen fra centralt hold, at byggerierne skulle fortsætte. Så det gjorde de, og de holder tidsplanen godt og vel.

Derfor bygger hospitalet

Hospitalets hovedkompleks er fra 1965-70 og har alvorlige problemer med de fysiske rammer for både patienter og personale, hvilket også har udløst påbud fra Arbejdstilsynet.

I 2007 blev regionerne dannet, og Horsens Sygehus blev til Regionshospitalet Horsens og samtidig udpeget til et af de fem blivende akuthospitaler i Region Midtjylland. Derfor blev der lavet en generalplan for udvidelse og modernisering af det eksisterende hospital, som skal kunne kapere langt flere patienter, ligesom rammerne skulle tilpasses nutidens og fremtidens sygehusvæsen.

I 2007 var befolkningsgrundlaget 140.000, i 2040 ventes det at være 241.000.

Indtil videre har ombygningerne og udvidelser resulteret i et nyt Dagkirurgisk Center, den nye sygebygning Nye Nord, et nyt Kvindehus, nyt køle- og nødstrømsanlæg og Akutafdelingen har gennemgået de første af flere etaper af udvidelse og ombygning. Nye projekter er siden føjet til generalplanen.

Nu arbejdes der på renovering af højhuset, de næste faser for akutafdelingen, projektering af et nyt laboratorium samt en helhedsplan for udearealerne.

Projekterne har en samlet pris på over 800 millioner kroner.

Kilde: Regionshospitalet Horsens

Annonce

Nyt laboratorium

Selv om ombygningen tager udgangspunkt i en overordnet generalplan, der skal sikre rammer til et af regionens fem akuthospitaler i dag og i fremtiden, er der kommet ændringer til.

Da endnu en etape af ombygningen af akutmodtagelsen gik i gang, dukkede der svamp op i de oprindelige trækonstruktioner. Det ændrede planerne for det videre arbejde. Senere stod det klart, at laboratoriet, som ligger i bunden af højhuset og ikke var omfattet af generalplanen, også skulle renoveres. Det er der nu en plan for.

- Nu skal der laves et moderne og fuldautomatiseret laboratorium i Nye Nord i det område, der var planlagt til ambulant behandling. Noget af det flytter vi over i det nuværende laboratorium, hvor patienterne også i fremtiden skal have taget blodprøver, fortæller hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen om den seneste udvidelse af planen for hospitalets forvandling, som løber op i en samlet pris på over 800 millioner kroner.

Før man må vælte en væg, skal pcb-malingen slibes af under sikre forhold. Sådan er der mange hensyn at tage, når det gælder byggeri fra sidst i 60-erne. Foto: Morten Pape
En lysende nyskabelse på de nyrenoverede afsnit er, at der bliver sat vinduer i de fleste "ender" på de to lange gange på etagerne. Det giver lys og udsyn. Foto: Morten Pape
Det brede rør er den nye ventilation i højhuset. Foto: Morten Pape
Et kig fra oven i den gård, som man normalt har adgang til fra forhallen. Her kan man også se, hvordan hospitalets facade løbene blive renoveret. Facaderne vil også fremover stå med det oprindelige farvevalg. Foto: Morten Pape
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Erhverv For abonnenter

Her er der ingen jubel over fremskudt genåbning: - Det var på høje tid

Annonce