Annonce
Ikast-Brande

Varmeværk bidrager til grøn omstilling

De store energioptagere til varmepumpen står på Mågevej 12 i Nørre Snede. Energioptagere fanger energien fra udeluften og sender den videre i systemet. Foto: Peter Hald
Ny varmepumpe er med til at gøre Nørre Snede Varmeværk grønnere, og det giver også besparelser.
Annonce

Nr. Snede: En ny eldrevet varmepumpe i fjernvarmeværket i Nørre Snede betyder både besparelser for forbrugerne, og den giver også varmeværket en grønnere profil.

På fjernvarmeværkets generalforsamling for nylig oplyste formand Frank Sørensen, at den enkelte forbruger ved et standardforbrug på 18,1 MWh varme om året kan spare cirka 2000 kroner om året sammenlignet med den hidtidige produktion baseret på gas.

- Det kan hjælpe lidt på, at vi har mistet det såkaldte grundbeløb, så forbrugerne ikke får helt så stor en prisstigning, sagde Frank Sørensen.

Varmepumpen er dimensioneret til at kunne producere godt 60 procent af værkets samlede varmeproduktion, og hvis man går ud fra, at al strømmen kommer fra grøn energi – altså vindmøller, så vil varmepumpen fortrænge cirka 3000 tons CO2 om året.

- Vi vil nu i princippet kunne producere al vores varme på el og vil således i princippet kunne producere 100 procent CO2 neutralt. Dermed har Nørre Snede Varmeværk og forbrugerne givet vores bidrag til den grønne omstilling i Danmark. Det er vi i bestyrelsen stolte af, sagde Frank Sørensen.

I perioder vil det dog være økonomisk mere gunstigt for værket at producere el og varme på gasmotoren.

Varmepumpen er opført på varmeværkets matrikel på Mågevej 12.

Annonce

Værket kan vokse

For at sikre en mulighed for at kunne udvide produktionskapaciteten på Mågevej, har varmeværket købt naboejendommen Mågevej 14 for 1,1 mio. kr.

- Vi udlejer hovedparten af Mågevej 14 til Kelsen, og har derved en god lejeindtægt til at tilbagebetale investeringen. Men først og fremmest har vi købt Mågevej 14 for at have muligheder for udvidelser i fremtiden, oplyste formanden.

Og der er nye kunder på vej:

De to nye punkthuse i Nama Parken er tilsluttet fjernvarme med én samlet tilslutning, og de 21 Domea-huse i Rosenhaven har fået hver deres tilslutning til fjernvarme. Til sammen 47 nye forbrugere.

I 2020 aconto opkræver Nørre Snede Varmeværk  360 kr./MWh. Det svarer til 10.216 kroner plus moms for et standardhus med et forbrug på 18,1 MWh. Eller 12.770 kr. inklusive moms.

Det er klart i den billige ende, når man sammenligner med lignende varmeværker. Igen i år fastholder man forsyningssikkerhedsafgiften til 170 kr./MWh eller minimum 3400 kr. plus moms for forbruger under 20 MWh forbrug, og 300 kr. plus moms for leje af varmemåler.


Vi vil nu i princippet kunne producere al vores varme på el og vil således i princippet kunne producere 100 procent CO2 neutralt.

Frank Sørensen, varmeværksformand


Varmeværket står ikke i 2020 over for store investeringer i produktionsanlæg. Og man har i bestyrelsen heller ikke i 2020 strategiske investeringsplaner i produktionsanlæg i de kommende år.

Men der er løbende renoveringer. I 2020 fortsatte renoveringen på Højtoftegade, som man startede på allerede i efteråret 2019. Højtoftegade blev afsluttet i februar. Herefter Skovbakken fra Anlægsvej og forbi skolen. Anlægsvej og Irisvej inden sommerferien, og Bellisvej efter sommerferien.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Sport

Jacob Knudsen stopper i Odder

Annonce