Annonce
Hedensted

Vandværks tre boringer er forurenet med pesticid: Vil forsøge at rense sig ud af problemet

Borgerne i Stouby fik i begyndelsen af november et brev med information om fundet af to pesticider i drikkevandet. Det lokale vandværk har ca. 700 forbrugere. Foto: Emil Fibiger
Stouby Vandværk har gjort fund af et pesticid i drikkevandet. Stoffet bruges som ukrudtsmiddel, men har aldrig været lovligt at anvende i Danmark.
Annonce

Stouby: Stouby Vandværk er blevet det første i kommunen til at gøre fund af pesticidet metazachlor ESA i drikkevandet.

Det har aldrig været lovligt at benytte stoffet inden for landets grænser, men i 2019 blev det obligatorisk at analysere drikkevandet for det.

I Stouby er det fundet i drikkevandet. Det kommer fra hver af vandværkets tre boringer og i en koncentration, der overstiger den gældende grænseværdi.

- Når man er over grænseværdien, så bliver man lidt bange, og det skal man også blive. Men når man så læser, hvor meget, der skal til for, at det bliver sundhedsskadeligt, så bliver man mindre bange. Men det er stadig noget skidt, at grænseværdien er overskredet, siger formand Ib Christiansen.

Han har regnet sig frem til, at man som voksen skal drikke hele 2400 liter af vandet i Stouby i døgnet for at nå grænsen for, hvad, Miljøstyrelsen vurderer, er et sundhedsmæssigt acceptabelt indtag af pesticidet.

Annonce

Skal af med pesticidet

Styrelsen for Patientsikkerhed læner sig op ad Miljøstyrelsen og har på den baggrund vurderet, at de fundne koncentrationer i Stouby ikke udgør en sundhedsmæssig risiko i en tidsbegrænset periode.

Styrelsen anbefaler, at vandværket bringer pesticidindholdet inden for grænseværdien, og det arbejder bestyrelsen på i øjeblikket.

Det fundne pesticid

Stouby Vandværk har fundet metazachlor ESA i vandet samt en mindre koncentration af metazachlor OA.

Det skete først ved en taphanekontrol. Kontrol af vandværkets boringer udført i oktober viste en koncentration af ESA varierende fra 0,46 til 0,11 mikrogram/liter. Taphanekontrollen viste 0,25. Grænseværdien er 0,1, men loftet for det sundhedsmæssige acceptable, daglige indtag er vurderet til 600 mikrogram/liter for voksne og 100 for børn.

ESA og OA stammer fra moderstoffet metazachlor. Det har aldrig været godkendt som pesticid i Danmark, men er fortsat godkendt i EU.

Stoffet anvendes som ukrudtsmiddel til bekæmpelse af græsser og nogle planter. Stoffet anvendes ofte før fremspiring i en række afgrøder som kål, raps, frugt og majs.

Kilde: Miljøstyrelsen

I et brev til forbrugerne tidligere på måneden fremgår det, at vandværket sammen med Hedensted Kommune undersøger muligheden for at rense vandet i et anlæg med aktivt kul og sideløbende afsøger lokalområdet for en ny kildeplads.

Annonce

Satser på test i december

I første omgang er der udsigt til test af et renseanlæg med kulfilter, uddyber Ib Christiansen til Folkebladet.

- Sådan et kulfilter er ikke noget, man lige tryller frem eller finder i supermarkedet, men vi forventer at stille et prøveanlæg op med start i december. Så må vi se, om det hjælper at sende vandet igennem det, og hvis det gør det, så må vi tage stilling til, om vi skal køre med det eller finde en ny kildeplads. Det handler også om, hvor lang tid, vi kan få tilladelse til at køre med anlægget. For vi ved ikke, om det her sprøjtemiddel bliver ved med at være i jorden, siger Ib Christiansen.


Det er ikke rart at finde et sprøjtemiddel i boringerne. Men nu gør vi det, vi kan, for at slippe af med det igen.

Ib Christiansen, formand, Stouby Vandværk


Det er uvist, hvor pesticidet kommer fra.

- Vi har ikke nogen som helst anelse om det. Det kan være, nogen har købt noget og senere gravet det ned, eller at nogen har sprøjtet med det, siger Ib Christiansen.

Han fortæller, at det seneste problem med urenheder i vandet i Stouby ligger ti år tilbage, da man fandt nogle coliforme bakterier. En ændring af en boring på kildepladsen løste problemet.

- Det kan vi ikke den her gang. Alle tre boringer er forurenet i større eller mindre grad, så enten hedder det ny kildeplads eller at rense med aktivt kulfilter, siger formanden.

Annonce

Måske flere fund på vej

Stouby Vandværk er ikke alene om pesticidfundet. Miljøstyrelsen har i forbindelse med en massescreening af 263 vandboringer fundet rester af metazachlor ESA i fire boringer fire forskellige steder i landet.

Stouby Vandværk for forsynet lokalområdet med vand i mere end 100 år. Det nuværende værk på Bråskovvej blev bygget i 2007. Foto: Emil Fibiger

Indtil videre er Stouby Vandværk det eneste af de lokale vandværk med det ubehagelige fund. Det er ikke udelukket, at flere kommer til, fortæller Bettina Lund, ingeniør, Hedensted Kommune.

- Man har kun fået vandet analyseret for pesticidet inden for det seneste års tid, og nogle vandværker har intervaller på fem år mellem boringskontroller, så der kan gå lang tid, inden man falder over det. Man analyserer også for det ved taphanekontrol. Det gør de fleste vandværker hvert andet år, så vi vil formentlig opdage det i den forbindelse fremadrettet, siger hun.

Stouby Vandværk har også fundet stoffet metazachlor OA i vandet, men i en koncentration langt under grænseværdien.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Horsens

Hvornår kan jeg blive vaccineret? Hvordan foregår det? Hvad med transport? Få svar på en række spørgsmål om corona-vaccinen

Annonce