Annonce
Østjylland

Valg til menighedsråd står for døren: Nu er det næsten ligesom i en forening

Fredenskirken på Rosenvangs Allé i Aarhus. Her er et menighedsråd på ti medlemmer. Foto: Hans Petersen
Tirsdag 15. september er dagen, hvor de fleste af landets nye menighedsråd skal findes - på en helt ny måde.
Annonce

AARHUS: Landets sogne skal have nye menighedsråd. Tirsdag 15. september skal de finde ud af, hvem der skal lede deres kirker i de kommende fire år.

Proceduren for valget er lavet om. Lidt groft sagt, så ligner valget til menighedsråd næsten de valg, som vi oplever i foreninger, grundejerforeningen derhjemme eller idrætsforeningen, for eksempel.

I kirken hedder det bare en valgforsamling, ikke generalforsamling, som vi kender.

Netop på valgaftenen 15. september skal de nye menighedsråd findes. Mange steder vil det formentlig gå ganske nemt og fredeligt.

Men hvis der er flere kandidater end dem, der skal bruges i rådet, bliver der afstemning, skriftlig og hemmelig. Alle stemmeberettigede i sognet kan være med.

Dagsordenen for aftenen ligger fast:

Der vælges en dirigent til at styre aftenen og valget. Han eller hun fortæller om menighedsrådets opgaver. Kandidaterne bliver opstillet og præsenterer sig, og der kan stilles spørgsmål til dem.

Og så bliver der stemt. De, der får flest stemmer, er valgt.

Antallet af medlemmer i menighedsrådet er forskelligt fra sted til sted. Det afhænger af sognets størrelse.

Annonce

Ekstraordinær valgforsamling

Hvis menighedsrådet ikke bliver fuldtalligt ved valgforsamlingen, skal der holdes en ekstraordinær valgforsamling. Til den skal indkaldes senest en uge derefter.

Den skal holdes tirsdag 6. oktober og afvikles på samme måde som den ordinære valgforsamling. Her skal udelukkende være såkaldt udfyldningsvalg, altså stemmes der kun om ledige pladser i menighedsrådet.

Alle valgbare i sognet kan melde sig som kandidat. Man behøver ikke tilhøre en bestemt liste i forvejen, men man kan melde sig som kandidat på valgforsamlingen, nøjagtig som ved et bestyrelsesvalg på en generalforsamling.

Annonce

Et klassisk valg

Hvis nogen er utilfreds med menighedsrådets sammensætning, kan de senest 13. oktober forlange, at der afvikles et klassisk menighedsrådsvalg med valgkort, stemmeurner og så videre. Det vil ske tirsdag 17. november.

En klassisk valghandling kræver et antal stillere.

97,4 procent af alle menighedsråd ved valget i 2016 blev fundet ved de såkaldte aftalevalg. Dér finder ikke en decideret afstemning sted, men pladserne i menighedsrådet bliver fordelt mellem de opstillede lister.

Formentlig bliver langt de fleste medlemmer af landets menighedsråd fundet ved valgforsamlingerne, lidt ligesom det hidtil har været, at medlemmerne til et menighedsråd bliver fundet uden kampvalg.

Nyt er, at alle kan stille op uden at tilhøre en liste, og at man kan melde sig som kandidat ved en valgforsamling.

Valg til menighedsråd

Der er valg til menighedsråd. Valgforsamlling holdes tirsdag 15. september over hele landet. Her kan det endelige råd vælges. Det sidder i fire år, nogle steder i to år efter aftale med ministeriet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Horsens

HFS rystede topholdet

Annonce