Annonce
Hedensted

Lagen bundet om dement kom i konflikt med regler: Underskriftindsamling vil støtte bortvist medarbejder

En mangeårig medarbedjer på plejehjemmet Bøgely i Hedensted er blevet bortvist efter en episode i efteråret 2019. Sagen har vakt stor debat lokalt. Foto: Elisabet D. Hyttel
En sag om en medarbejder på plejecenter Bøgely, der blev bortvist efter 43 års ansættelse, har affødt en underskriftindsamling og flere læserbreve. Både kommunen og medarbejderen vil ikke udtale sig om de konkrete omstændigheder.
Annonce

Hedensted: Læsere af Hedensted Avis har de seneste uger kunnet læse en række læserbreve om en medarbejder fra plejecenter Bøgely, der er blevet bortvist, efter hun placerede en dement borger i en kørestol og bandt et lagen om maven på borgeren, for at vedkommende ikke skulle falde.

Den sag har nu affødt, at to borgere, Rita Vadstrup Jensen og Anne Koefoed, har startet en underskriftindsamling til fordel for medarbejderen, Minna Olesen, der har arbejdet i ældreplejen i 43 år, heraf de seneste 31 år på Bøgely i Hedensted. Knap 400 har indtil videre skrevet under.

- Vi har gjort det for at bakke op om Minna Olesen. Underskrifterne skal afleveres til Hedensted Kommune for at vise, at vi støtter hende, men vi ved ikke, hvad der ellers skal komme ud af det, fortæller Rita Vadstrup Jensen, der har hørt om sagen fra Minna Olesen selv, men ikke kender til kommunens side af sagen.

Avisen har flere gange været i kontakt med Minna Olesen, der ikke har ønsket at kommentere på sagen, fordi der er tale om en personalesag, der kan få et retsligt efterspil.

Om magtanvendelse

Regler om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten bygger på det enkelte menneskes ret til selv at bestemme – uanset om man har nedsat psykisk funktionsevne eller ej. Udgangspunktet er således beskyttelse af den personlige frihed.

I nogle situationer kan personalet være nødt til at gribe ind i retten til selv at bestemme af hensyn til borgerens værdighed, sociale tryghed eller af hensyn til andre.

Hvis der gennemføres et indgreb, som borgeren ikke giver eller kan give sit samtykke til, er der tale om magt.

Alle former for brug af magt skal registreres og indberettes.

Kilde: Socialstyrelsen

Annonce

Kommunen: regler skal holdes

Heller ikke Hedensted Kommune kan kommentere på den konkrete sag, men chef for social omsorg René G. Nielsen har sendt følgende kommentar til avisen:

- Det er altid beklageligt, når en medarbejder afskediges fra sit job. Det er en drastisk handling at foretage en afskedigelse, så vi gør os altid grundige overvejelser om begrundelsen. Konkret må vi ikke udtale os i personalesager, men det hændelsesforløb, vi kan se refereret i læserbreve og på de sociale medier, kan vi ikke genkende.

- Generelt kan vi oplyse, at magtanvendelse anses for et meget indgribende skridt over for den enkelte borger, og derfor er der for alle offentlige myndigheder meget skrappe regler for anvendelse af magt. Dertil kommer, at alle tilfælde af magtanvendelse skal indberettes, og at Ankestyrelsen er meget opmærksom på, at reglerne følges. Ledelsesmæssigt må vi derfor sikre, at reglerne overholdes.

Annonce

Bandt med et lagen

Avisen har altså ikke haft mulighed for at få verificeret de præcise omstændigheder omkring bortvisningen og få oplyst, om henholdsvis Minna Olesen og kommunen har holdt sig til de regler, der gælder på området.

Tidligere kolleger og bekendte til Minna Olesen har til gengæld skrevet læserbreve og kommentarer og har nu altså startet en underskriftindsamling, og folk i Hedensted er forargede over, at Minna Olesen er blevet bortvist for den forseelse.

- Det krænker min retsbevidsthed, at kommunen bortviser en - gennem mange år - altid loyal, omsorgsfuld og flittig medarbejder, skriver Arne Berg blandt andet i et læserbrev.

Efter hvad avisen erfarer, og som det også fremgår af læserbrevene, bunder sagen i en episode i efteråret. Minna Olesen blev bedt om at komme til en anden afdeling på plejehjemmet end sin egen, fordi en dement borger var urolig og havde vandret rundt længe. Borgeren var tidligere faldet, så hun vurderede, at det mest hensigtsmæssige var at placere borgeren i en kørestol. For at borgeren ikke skulle falde, spændte Minna Olesen et lagen om maven på den demente og tog borgeren med over på sin egen afdeling. Her blev borgeren tilbudt noget at drikke og spise og faldt til ro, hvorefter lagenet blev fjernet. Borgeren endte med at blive kørt tilbage i sin egen seng for at sove.

Borgeren var ikke visiteret til kørestolen eller til at være fikseret, og i sådan et tilfælde er der tale om en magtanvendelse, som skal indberettes. Ifølge Folkebladets oplysninger blev det først gjort, da to kolleger indberettede episoden. Efterfølgende var der partshøringer og møder, og Minna Olesen endte med at blive bortvist.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Horsens

Weekendens corona-tal i Horsens: Det går den rigtige vej

Annonce