Annonce
Læserbrev

Udviklingen i psykiatrien i Region Midt de seneste tre år

Birgit Marie Christensen. Pressefoto: Region Midtjylland

Læserbrev: I valgkampen i 2017 i Region Midt blev psykiatri det tema, der kom til at fylde mest til valgmøder og i medierne.

Psykiatrien havde ved tidligere regionsrådsvalg ikke haft meget plads, og de fleste partier og regionsrådskandidater var overraskede over denne udvikling i valgkampen.

Psykiatrien kom på dagsordenen.

Hvordan er det så gået i de seneste tre år, og hvad har det siddende regionsråd gjort for psykiatrien? Vi laver en kort opsummering her, inden valgkampen starter til regionsrådsvalget i november 2021.


Vi laver en kort opsummering her, inden valgkampen starter til regionsrådsvalget i november 2021.


I børne/ungdomspsykiatriens sengeafsnit er personalenormeringen pr. seng steget fra 2,35 ansatte til 2,4 pr. seng. Antal ambulante behandlere er steget fra 296 til 312 (læger og psykologer er ikke medregnet).

Generelt er almenpsykiatriens sengeafsnit steget med 0,1 ansatte plejepersonale pr. patient. Størst er stigningen i Skejby.

I Afdeling for depression og angst har det ændret sig fra 1,48 til 1,67 ansatte pr. patientplads.

I Afdeling for psykoser fra 1,43 til 1,74 ansatte pr. patientplads.

Afdelingerne i Viborg og Herning  ligger på 1,84 og 1,92, næsten uændret over de tre år.

I Randers er personalenormeringen faldet fra 1,75 til 1,64 ansatte pr. patientplads.

Timelønnede og vikarer er ikke medtaget og kan bringe tallene højere op.

Her kan problemer med at rekruttere ansatte give lavere tal, end de reelt er.

Regionens samlede antal primærbehandlere (ikke læger og psykologer) i ambulatorier og distriktspsykiatri er steget fra 772 til 848.

Det har været vigtigt at få prioriteret flest mulige ressourcer til psykiatrien. Dette er dels sket med midler fra centrale budgetter, dels fra Region Midtjyllands budget.

 Peter Møller Andersen, regionsrådsmedlem i Region Midtjylland for Socialdemokratiet. Pressefoto

Det er et samlet regionsråd, der har prioriteret den nuværende udvikling inden for psykiatrien, men vi er langt fra i hus endnu. Budgetforhandlingerne i september 2021 bliver spændende og hvilket parti tør nedprioritere psykiatrien og modsætte sig et yderligere løft?

Vi to vil, som socialdemokratiske regionsrådskandidater fra henholdsvis Favrskov og Aarhus-Vestkredsen, arbejde hen imod en personalenormering på 2,0 ansatte plejepersonaler pr. patientplads i alle akutte modtageafsnit og et ambulant case-load på cirka 35 patienter pr. ambulatoriesygeplejerske/primærbehandler.

Patienterne skal i centrum. De pårørende skal medinddrages, og god kommunikation om behandling skal prioriteres gennem direkte kontakt, så tvang kan undgås.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Erhverv

SuperBrugs øgede overskuddet

Kultur

Stor Horsens-festival opgiver 2021: Der er en grænse, og den er nået, siger arrangør

Annonce