Annonce
Ikast-Brande

Udvalgsformand: Klager over byggerier bremser udvikling

Direktør for Nordic Gluten Free Bakery, Laila Finding, står her på det sted, hvor den nye hal skulle være opført. Men projektet blev bremset af en klage fra Danmarks Naturfredningsforening, og nu er virksomheden nødt til at flytte. Foto: Peter Hald
Formanden for kommunens teknik- og miljøudvalg ærgrer sig over bageri-sagen fra Klovborg og flere lignende sager.

Klovborg: En langsommelig sagsbehandling hos Planklagenævnet og en stigende mængde klager fra Danmarks Naturfredningsforening er med til at sætte udviklingen i landdistrikterne i stå.

Det mener formanden for Ikast-Brande Kommunes teknik og miljøudvalg, Henrik Engedahl (V), der ærgrer sig over, at virksomheden Nordic Gluten Free Bakery nu agter at flytte fra sin nuværende adresse på Sandvadvej 30 ved Klovborg til Ølholm Erhvervspark i Hedensted Kommune.

Som tidligere omtalt, så søgte Nordic Gluten Free Bakery sidste år kommunen om en landzonetilladelse til at udvide med en ny hal på 1260 kvadratmeter. Bageriet manglede plads, fordi efterspørgslen på virksomhedens glutenfri brød-produkter var steget.

Kommunen gav faktisk en landzonetilladelse allerede den 24. marts 2020, men byggeriet kom aldrig i gang. Ved at indklage landzonetilladelsen for Planklagenævnet fik Danmarks Naturfredningsforenings lokale afdeling bremset udvidelsen. da sådan en klage har opsættende virkning. Nordic Gluten Free Bakery kunne ikke gå i gang med at bygge nyt, før klagesagen var afgjort.

Og sagen er stadig ikke afgjort, selv om der er gået ni måneder. Bageriet har nu mistet tålmodigheden og vil købe en grund i Ølholm Erhvervspark. Dermed forsvinder 16 arbejdspladser og en virksomhed i vækst fra Ikast-Brande Kommune.

Parret Laila Finding og Kaj Kjærgaard, der står bag Nordic Gluten Free Bakery i nærheden af Klovborg, var i højt humør, da de i 2017 kunne begynde produktionen af glutenfrit brød på Sandvadvej 30 ved Klovborg. Nu vil virksomheden flytte til Ølholm Erhvervspark. Arkivfoto: Søren E. Alwan

- Fra kommunens side godkendte vi jo bageriets projekt. Da så klagen fra DN kom, indsendte vi et høringssvar, hvor vi skrev, at vi ikke mener, at udvidelsen af bageriet vil påvirke omgivelserne negativt. Men det er desværre en trist kendsgerning, at klagemyndighederne er meget langsomme. Det giver os anledning til at gribe fat i politikere på Christiansborg og bede dem om at få gjort noget ved de behandlingstider. Lige nu overvejer vi, hvad vi kan gøre for at fastholde den arbejdsplads i kommunen - vi har tidligere peget på en grund i Nørre Snede, siger Henrik Engedahl.

Annonce

Flere klager fra DN

Udvalgsformanden forstår slet ikke hvorfor Danmarks Naturfredningsforenings lokale afdeling, DN Ikast-Brande, overhovedet har klaget over virksomhedens ansøgning om at bygge en hal.

- Virksomheden har jo været i gang i længere tid uden problemer overhovedet, og om de får en ekstra hal gør hverken fra eller til. Det er så trist... en klage kan stoppe et projekt, selv om sagen ikke er afgjort. Ansøgeren har været i dialog med DN, og det har vi også opfordret dem til. Men uden succes, siger Henrik Engedahl

- Vi har en oplevelse af, at der er en stigende mængde klager fra DN, og det har vi drøftet med DN. Naturfredningsforeningen er i deres gode ret til at klage, men det er ærgerligt, når klagerne medfører, at udviklingen bliver sat i bero. Der behøver ikke nødvendigvis at være helt så mange klager. Så har jeg vist udtrykt mig diplomatisk, tilføjer han.

- De regler, vi har i dag om anvendelse af tiloversblevne landbrugsbygninger, er alt for restriktive. Reglerne betyder, at aktiviteter i landdistrikter bliver nærmest umulige. Landbrug bliver lagt sammen, og der bliver flere og flere tomme bygninger på landet. Men hvis ikke man kan bruge bygningerne til noget, vil vi jo bare få et mennesketomt landskab uden aktivitet, siger Henrik Engedahl.


Det hele handler om principper.

Henrik Engedahl, formand for teknik- og miljøudvalget


Han understreger, at mængden af tomme og forfaldne landbrugsbygninger skæmmer landskabet i langt højere grad end små virksomheder, der gerne vil udvide. Men der er snævre grænser:

- Man må kun udvide med 500 kvadratmeter, og så er det slut. Men der kan jo være gode grunde til at udvide med mere end 500 kvadratmeter. Som i dette tilfælde, hvor et bageri vil bygge en hal på 1260 kvadratmeter. Bageriet ligger jo ikke i et værdifuldt landskab, og ingen naboer har klaget. Det hele handler om principper. Det handler om "500 kvadratmeter, punktum", siger Henrik Engedahl.

- I teorien kunne vi lave en lokalplan til bageriet, men jeg tror ikke, at lokalplanen vil blive godkendt. Så ville DN sikkert klage over det. Men nu ser det ud til, at virksomheden flytter, og så vil der jo stå et tomt bageri. Spørgsmålet er så, om nogen andre vil flytte ind der, tilføjer han.

De bygninger på Sandvadvej 30, som Nordic Gluten Free Bakery bruger, har tidligere tilhørt maskinfabrikken SR Pack, så det er langtfra nyt, at der har været erhverv på adressen.

Annonce

Ny sag om hal

Teknik- og miljøudvalget har i den senere tid set flere sager, hvor Danmarks Naturfredningsforening har klaget over byggeri på landet.

Den nyeste sag er på dagsordenen til udvalgets kommende møde. Her har Danmarks Naturfredningsforening klaget over Ikast-Brande Kommunes lovliggørende landzonetilladelse til en hal på 594 kvadratmeter på Kejlstrupvej 7 ved Ejstrupholm. Det var i sin tid firmaet Fink Byg ApS, der søgte kommune om tilladelse til hallen, der bruges til opbevaring af traktorer og landbrugsmaskiner og som lager og værksted for Fink Byg ApS.

Hvis naturfredningsforeningen får medhold i klagen, kan det resultere i, at hallen må fjernes. Men det mener kommunen er urimeligt:

"Der vil således ikke være den fornødne proportionalitet mellem de udgifter og ulemper, der er forbundet med et krav om fysisk lovliggørelse (fjernelse) af den del af hallen, der bliver brugt til Fink Byg ApS, og de landskabelige gevinster, der opnås ved en mindre hal", skriver kommunen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Hedensted

Monika måtte aflive sin hvalp efter handel med tiltalt hunde-sælger

Annonce