Annonce
Horsens

Udvalg giver grønt lys til Casa-projekt på havnen: Vaskehal er flyttet to meter

Casa har lavet denne visualisering af vaskehallen og p-huset set fra Ny Havnegade. Bagved ses bebyggelsen ud mod vandet, der ikke er flyttet i forhold til det oprindelige lokalplanforslag. Visualisering Arkitema Architects

Lokalplanforslaget er justeret en smule, og boligprojektet Pakhusene på den gamle Dana Feed-grund står til at blive endeligt vedtaget på byrådsmødet 25. februar. Venstre blev ikke imødekommet på sine krav til byggeriet.

Annonce

Horsens: Et flertal i plan- og miljøudvalget har givet grønt lys til, at Horsens Byråd senere på måneden kan sige endeligt ja til Casas boligbyggeri Pakhusene på Nordhavnen i Horsens.

På udvalgsmødet tirsdag stemte Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti ja til lokalplanforslaget for byggeriet, Konservative stemte imod, mens Venstre "afventer sin stillingtagen" til byrådsmødet 25. februar.

- Det er et rigtigt godt projekt, som flugter fuldstændig med de rammer, vi har solgt det til. Et lækkert og spændende byggeri med boliger, erhverv og et fint havnebad, lød det efter mødet fra Niels Peter Bøgballe (S), næstformand for plan- og miljøudvalget.

Der har i de seneste måneder været stor offentlig debat om byggeriet, og i høringsfasen kom der 10 indsigelser inklusive 400 underskrifter imod byggeriet. Efterfølgende har forvaltningen og Casa i fællesskab behandlet indsigelserne, og det har ført til en enkelt, mindre ændring i projektet: Placeringen af vaskehal og p-hus længst mod øst er justeret, så sigtelinjen fra Ny Havnegade er blevet cirka to meter bredere.

Flere borgere skriver i deres indsigelser, at de mener, at byggeriet er for massivt og for højt, men de er ikke blevet imødekommet af forvaltningen og Casa.

Charlotte Lyrskov, konstitueret teknisk direktør i kommunen, siger, at det på intet tidspunkt har været en del af forhandlingerne med Casa, at man kunne skære i byggeriets volumen.

- Vi kan godt lide varierende højder i stedet for at brede det hele ud. Generelt vil jeg sige, at vi har haft en fin dialog med bygherren. Vi har solgt et antal byggeretskvadratmeter og en option på at bygge lidt mere. Det honorerer vi med det her lokalplanforslag, siger hun.

Lokalplanforslaget er blevet kritiseret for ikke at respektere sigtelinjen, det frie udsyn, fra Ny Havnegade til vandet. Her ses en ny visualisering af, hvordan kigget fra Ny Havnegade vil være i fremtiden. Visualisering fra lokalplanforslaget
Annonce

V: Vi er ikke blevet imødekommet

Venstre havde som tidligere omtalt i Folkebladet på forhånd stillet tre krav til byggeriet for, at partiet kunne stemme ja i byrådssalen: Flyt vaskehallen, reducer byggeriet i højden og giv en garanti for, at det store havnebad, der er skitseret i lokalplanforslaget, realiseres. De krav er ikke blevet opfyldt, konstaterer han i dag.

- Jeg kan se, at Venstre og borgerne, der er kommet med høringssvar, ikke er blevet imødekommet, men jeg vil godt drøfte sagen med gruppen, inden jeg siger mere. De skal have lejlighed til at nærstudere det reviderede forslag, inden vi samlet melder ud på byrådsmødet, siger Martin Ravn (V), gruppeformand og formand for plan- og miljøudvalget.

- Jeg er egentlig ikke overrasket. I og med at Casa har meldt ud, at man ønsker mere plads til erhverv på grunden, havde jeg ikke forventet, at de nu ville lave om på noget. De ved jo, at de er sikret et flertal for projektet, siger han.

Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti råder alene over 16 ud af 27 mandater i byrådet.

Visualisering af Pakhusene set fra Geiserne. Med støtte fra i hvert fald Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti ventes lokalplanforslaget at blive vedtaget på byrådsmødet 25. februar, og så kan byggeriet gå i gang. Visualisering: Arkitema Architects
Annonce

K: For massivt byggeri

Esben Hedeager (K) meldte anderledes klart ud efter udvalgsmødet. Der er tale om et alt for massivt byggeri, og trods justeringerne er sigtelinjen fra Ny Havnegade ikke respekteret, mener han.

- Vi får nu også at vide, at der kan komme altaner og træer i sigtelinjen. Det drejer sig om så få meter, så jeg forstår ikke, hvorfor det ikke kan lade sig gøre at få den fulde sigtelinje, siger han.

Niels Peter Bøgballe mener omvendt, at politikerne har været gode til at lytte til borgernes pointer.

- Det har så ført til, at vaskehallen er blevet flyttet, og det har vi det fint med. Vi mener, at det er et supergodt projekt, men det er helt fair at være uenig, siger han.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce