Annonce
Horsens

Udsigtstårne, vandlegeplads og aktivitetsskov: Naturen syd for Horsens skal have et løft

Helhedsplanen blev præsenteret tirsdag formiddag på det gamle deponi for enden af Endelavevej. Til højre ses arkitekt Julie Kaalby Bjerre fra Møller & Grønborg, der har lavet helhedsplanen for Horsens Kommune. Foto Michael Svenningsen
Etableringen af Ringvej Syd er ifølge borgmester Peter Sørensen (S) forudsætningen for at sætte gang i udviklingen af et sammenhængende rekreativt område i det sydlige Horsens.

Horsens: Umiddelbart virker det helt omvendt, at en ringvej primært til biler og lastbiler skulle indgå som en væsentlig del af en helhedsplan for naturen.

I Horsens ses den planlagte ringvej fra Bjerrevej til Ove Jensens Allé på Sydhavnen imidlertid som hele forudsætningen for, at Klokkedal, Bollerskovene og Horsens Fjord kan blive bundet sammen og udvikle sig til et ifølge tilhængerne "helt unikt naturområde" i det sydlige Horsens.

Helhedsplanen er lavet af landskabsarkitekterne Møller & Grønborg for Horsens Kommune, og den blev præsenteret tirsdag formiddag på den gamle losseplads for enden af Endelavevej. En lokation, som ringvejen krydser, og som nu bringes i spil som nyt offentligt naturområde.

Planen er lavet, efter at byrådet med budgetaftalen for 2019 besluttede, at der sammen med videreførelsen af Ringvej Syd skulle laves et oplæg til, hvordan naturen og skovene omkring vejen kan bindes sammen.

- Vi står her med en helt unik mulighed for at gøre naturen i området meget mere tilgængelig, end den er i dag, lød det fra borgmester Peter Sørensen (S) på pressemødet.

Vi står her med en helt unik mulighed for at gøre naturen i området meget mere tilgængelig, end den er i dag.

Peter Sørensen (S), borgmester, Horsens

Aktivitetskov og vandlegeplads

Ifølge arkitekt Julie Kaalby Bjerre fra Møller & Grønborg har naturområdet et kæmpe potentiale, der endnu ikke er helt forløst. Sker det, kan det samlede område blive en pendant til Bygholm Ådal og Nørrestrand, mener hun.

Helt centralt er det at få forbedret stisystemerne.

- Områderne er i dag selvstændige enheder, som man besøger hver for sig, og de skal forbindes, så man kan få en samlet naturoplevelse, sagde hun på pressemødet.

Helhedsplanen lægger op til, at der holdes fast i forskellighederne i landskaberne. Et af forslagene er, at Boller Overskov, som ligger tæt på Højvangskolen, laves til en aktivitetsskov, hvor leg og læring foregår i naturen. I skoven kan der for eksempel laves læringsrum, skovlegeplads og bålsteder.

I planen er også indarbejdet en genslyngning af Klokkedal Å. I det våde område ned mod Horsens Fjord skal vandet bruges for eksempel til en vandlegeplads. En faunapassage og en sti under Bollervej skal gøre det muligt at gå hele vejen til fjorden langs åen.

Anderledes nænsomt skal der gås til Klokkedal. Her skal stierne forbedres, men der skal ikke skabes meget nyt.

Forandringer i naturen om et par år

Tidsplanen for realiseringen af de enkelte projekter er umiddelbart lidt svævende. Forudsætningen for planen er etableringen af ringvejen med gang- og cykelsti. Før den er vedtaget, sker der ikke noget.

- Til anlæggelsen af vejen skal vi købe arealer, hvor der vil være overskudsarealer, der kan bruges til at sætte gang i udviklingen af nye rekreative områder. Det vil være første skridt til at realisere projektet, men det kræver også et tæt samarbejde med lodsejere og Skov- og Naturstyrelsen, lød det fra Peter Sørensen, der vurderer, at borgerne vil kunne komme til at se forandringer i naturen i 2021.

- Vvm-vurderingen af vejen kan være færdig i sommeren 2020, og efter det kan vi forhåbentlig vedtage vejprojektet endeligt. Dele af naturprojektet kan så sættes i gang sideløbende med vejprojektet, sagde borgmesteren.

Og finanseringen? Peter Sørensen tror på, at interessen for projektet udefra vil være stor.

- Det her er et virkelig spændende projekt, som jeg forventer, vi kan få naturfonde til at være interesserede i at støtte, sagde han.

Helhedsplanen skal politisk behandles den 17. juni 2019. Det skal også skitseprojektet for ringvejen, som blev præsenteret i sidste uge.

Det samlede naturområde omfatter 580 hektar. Den planlagte ringvej med gang- og cykelsti krydser området og hjælper med at skabe forbindelse mellem Bollerskovene, området ved fjorden og Klokkedal. De røde plusser markerer steder, hvor man kan få særlige oplevelser. Tegning: Møller & Grønborg
Annonce
Forsiden netop nu
Sport

Rasmus Guldhammer på podiet i Odder

Læserbrev

På samme måde kan man i klimadebatten spørge: Kan det nu også passe?

Læserbrev: Da jeg i sin tid underviste elektrikerlærlinge, sagde jeg til dem, når de skulle beregne en kondensator, at de lige skulle stoppe op og spørge sig selv: "Kan det nu også passe?" Ellers kunne man med alle de mange millioncifre få en kondensator ud af det, som rent fysisk næppe kunne være i en stor beboelsesejendom. På samme måde kan man i klimadebatten spørge: Kan det nu også passe? Ida Auken fortæller verdens mægtigste mand, hvordan han skal bære sig ad - for hun ved det om nogen. Jeg er bestemt heller ikke enig i Trumps klimapolitik, men Ida Auken ved godt, hvad der giver pote i medierne. Macron rider med på den klimabølge, der giver bonus i øjeblikket, og siger om brandene i Amazonas regnskove, at Jordens lunger brænder, vi må gøre noget! Den går rent ind - eller gør den? Er lunger ikke noget, der optager ilt? Og er der ikke forskere, der siger, at underskoven i regnskoven forbruger næsten lige så megen ilt, som træerne producerer? Det er havet, der er verdens iltmager. Selvfølgelig skal man ikke underkende træernes optag af CO2, som er meget vigtig. Et stort problem ved de skovbrande er også den CO2, der dannes. Greta Thunberg sejler til USA under stor bevågenhed og flyver hjem i hemmelighed! Dansk Folkeparti er nu også klimabevidste, for i fortvivlelsens stund er man jo nødt til at få surfbrættet op på den klimabølge, hvor man før skred i kultveilten op til valget til stor glæde for Danmarks Radios journalister, der jo nødigt ser deres grønne gren savet over af DF. Jeg er ikke på Facebook, så alle I, der nu vil give mig en over nakken med svulstige gloser over dette indlæg, må finde jer i, at jeg ikke kan læse det. Jeg vil så i sandhedens navn lige nævne et par ting: Jeg cykler, når jeg skal købe ind, og har min cykelkurv med til varerne, så jeg ikke skal bruge plastposer. Jeg har aldrig været i Thailand på ferie - jeg foretrækker at cykle på ferien i vort dejlige land, som jeg holder af og er så heldig at leve i.

Annonce